Akademia wynagrodzeń - rozlicznie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszystkich zmian w 2023 roku

O szkoleniu

Zaprasza Państwa na jesienny wyjazd na konferencję do Wisły, hotel Gołębiewski na konferencję szkoleniową. Urokliwe miejsce, przyjazny hotel i praktyczne warsztaty dotyczące tegorocznych zmian w przepisach podatkowych i kadrowych.

Lata 2022-2023 przyniosły istotne zmiany w przepisach i standardach związanych z wynagrodzeniami. Nasze szkolenie ma na celu dostarczyć Państwu kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi, które pozwolą sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządzać wynagrodzeniami i ich rozliczaniem w firmie.

Po zajęciach możliwość skorzystania z wszystkich udogodnień hotelu, w szczególności z centrum Tropicana SPA.

Uwaga:

 • możliwy udział w konferencji z zakwaterowaniem lub bez i w pojedynczych dniach
 • koszt pobytu wraz z wyżywieniem w pokoju 2-osobowym dodatkowo płatny
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą (prosimy o kontakt telefoniczny)
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas tego szkolenia skoncentrujemy się na omówieniu kluczowych aspektów związanych z wynagrodzeniami, w tym zmian w prawie pracy, podatkach, oraz obszarach związanym z ZUS i świadczeniami pracowniczymi. Dzięki naszemu ekspertowi, dowiesz się jak uniknąć ryzyka związanego z błędnym rozliczaniem oraz jak dostosować się do najnowszych regulacji w dziedzinie płac.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy działów płac
 • kadra zarządzająca
 • inni zainteresowani powyższą tematyką

Program szkolenia

Witamy na Akademii Wynagrodzeń - naszym wyjątkowym szkoleniu poświęconym rozliczaniu wynagrodzeń w pełnym zakresie zmian wprowadzonych w 2023 i 2022 roku. Szkolenie przygotowaliśmy specjalnie dla osób odpowiedzialnych za wyliczanie wynagrodzeń w firmach oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Cieszymy się, że jesteście z nami na Akademii Wynagrodzeń i mamy nadzieję, że zdobyta tu wiedza pozwoli skutecznie i profesjonalnie zarządzać wynagrodzeniami w świetle zmian w 2022-2023 roku.

  Program:   

dzień 1:

 1. ZMIANY PODATKOWE (PIT-2), ZMIANY FORMY SKŁADANIA I STOSOWANIA WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH
  1. Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u pracowników i zleceniobiorców (PIT 2)
  2. Wnioskowanie o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
  3. Korzystanie ze zwolnień podatkowych: na powrót, rodzina 4+, dla pracujących seniorów oraz zatrudniania na czarno
  4. Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania 50% przychodów,
  5. Wniosek o naliczanie podatku dla młodych (do 26 roku życia),
  6. Składanie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie – wychowujących dzieci,
  7. Składanie wniosku o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%,
  8. Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
  9. Okres obowiązywania wniosków i oświadczeń podatkowych - rok podatkowy, do odwołania
    
 2. WAŻNE ZMIANY W 2023 R. W KWESTII NALICZANIA WYNAGRODZEŃ
  1. Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków od 1 września 2023 r
  2. Nowelizacja rozporządzenia składkowego od 1 września 2023 r.
  3. Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca od września 2023 r.
  4. Zakwaterowanie zatrudnionych w kontekście przychodu pracowniczego do opodatkowania - nowy wyrok SN z 1 sierpnia 2023 r. 
  5. Jak w praktyce dokonać rozliczenia wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet mobilności) po kolejnych modyfikacjach (ostatnia z 28 lipca 2023 r.)
  6. Zmiana w trakcie roku w ustawie budżetowej prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a składki ZUS
    
 3. ABC ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ
  1. Rodzaje wynagrodzeń: stałe miesięczne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, mieszane i ich wpływ na rozliczanie płatnych nieobecności
  2. Rozróżnianie składników na stałe i zmienne, obowiązkowe i fakultatywne w kontekście ustalania podstaw płatnych nieobecności, pomniejszania, uzupełniania
  3. Obligatoryjne potrącenia – składki społeczne, składka zdrowotna, FP, FGŚP, FEP i zaliczka na podatek
  4. Obniżanie składki zdrowotnej w 2023 w przypadku umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawnej
  5. Finalne rozliczenie wynagrodzeń
    
 4. ROZLICZANIE NIEOBECNOŚCI CHOROBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W NOWYM KOMENTARZU DO USTAWY ZASIŁKOWEJ (24 sierpnia 2023 r.)
  1. Uwzględnianie wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie zasiłkowej – ZMIANA!
  2. Choroba przed upływem pierwszego miesiąca zatrudniania – ZMIANA!
  3. Podwyższenie wymiaru czasu pracy w trakcie pobierania świadczenia chorobowego – ZMIANA!
  4. Choroba bezpośrednio po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym trwającym przez cały okres, z którego ustala się podstawę – ZMIANA!
  5. Ogólne zasady wyznaczania podstawy zasiłkowej
  6. Składniki wchodzące i składniki wyłączone z podstawy zasiłkowej
  7. Zasady uzupełniania podstawy świadczeń chorobowych
  8. Finalne obliczenie dniówki wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
    
 5. DWUKROTNA ZMIANA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO W 2023 R. I JEJ WPŁYW NA NALICZANIE WYNAGRODZEŃ
  1. Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
  2. Wysokość dodatków za pracę w nocy
  3. Minimalna podstawa zasiłku chorobowego z uwzględnieniem dodatków niepomniejszanych za czas choroby zgodnie z przepisami zakładowymi
  4. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia na moment dokonywania potrącenia
  5. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za przestój
  6. Wynagrodzenie za miesiąc, kiedy pracownik nie świadczy pracy zgodnie z harmonogramem
  7. Minimalna stawka do umów cywilnoprawnych
  8. Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej w 2023 r.
    

dzień 2:

 1. ZWOLNIENIE Z POWODU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ W 2023 R. A WYNAGRODZENIE
  1. Wynagrodzenie pracownika otrzymującego stawkę godzinową
  2. Wynagrodzenie pracownika otrzymującego miesięczną stałą stawkę wynagrodzenia
  3. Wpływ zwolnienia z powodu działania siły wyższej na świadczenia chorobowe
  4. Wynagrodzenie urlopowe a wynagrodzenie za zwolnienie z powodu działania siły wyższej
    
 2. PRAWO DO NOWEGO URLOPU OPIEKUŃCZEGO W 2023 ROKU (ART. 1711 W KODEKSIE PRACY) I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ W KONTEKŚCIE NOWEGO ZWOLNIENIA
  1. Wynagrodzenie stałe miesięczne a korzystanie z urlopu opiekuńczego
  2. Wynagrodzenie godzinowe a korzystanie ze urlopu opiekuńczego
  3. Wysokość wynagrodzenia urlopowego w przypadku tego zwolnienia
  4. Wysokość świadczeń chorobowych
  5. Prawo do świadczenia chorobowego w przypadku choroby w trakcie bezpłatnego urlopu opiekuńczego
    
 3. ZASADY POMNIEJSZANIA WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY I INNYCH NIEOBECNOŚCI
  1. Choroba we wszystkie dni robocze w miesiącu lub wyłącznie w dni wolne od pracy
  2. Przepracowanie wszystkich harmonogramowych dni pracy pomimo nieobecności chorobowej
  3. Świadczenie chorobowe a urlop wypoczynkowy w jednym miesiącu
  4. Sposób rozliczenia wynagrodzenia za 1 dzień pracy w przypadku niezdolności chorobowej przez 30 dni w danym miesiącu
  5. Wpływ zmiany etatu, wysokości wynagrodzenia przed, w trakcie choroby, w miesiącu następnym, gdy choroba trwa dłużej
  6. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
  7. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego przy nawiązaniu lub rozwiązania stosunku pracy w trackie miesiąca
  8. Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu opiekuńczego
  9. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby
    
 4. NALICZANIE WYNAGRODZENIA ZA INNE ZWOLNIENIA OD PRACY Z ZACHOWANIEM PRAWA DO WYNAGRODZENIA
  1. Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  2. Kalkulowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  3. Urlop z powodu siły wyższej liczone jako w wysokości 50% ze składników stałych i zmiennych
  4. Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (urlop okolicznościowy, urlop art. 188 kp, wolne na poszukiwanie pracy itp)
    
 5. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ
  1. Górne granice potrąceń
  2. Potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika
  3. Potrącenia obligatoryjne alimentacyjne – ważne zmiany
  4. Potrącenia obligatoryjne niealimentacyjne
  5. Zbieg tytułów wykonawczych – hierarchia potrąceń
  6. Kwoty wolne od potrąceń
  7. Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
  8. Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych
  9. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS
    
 6. LISTA PŁAC DLA PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ ZDALNIE REGULARNIE, HYBRYDOWO LUB OKAZJONALNIE
  1. Koszty uzyskanie przychodów przy pracy zdalnej (podstawowe czy zwiększone)
  2. Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zwiększone koszty zdalną
  3. Ekwiwalent za wyposażenie na własny koszt miejsca pracy do wykonywania pracy zdalnej
  4. Praca zdalna okazjonalna – co się należy pracownikowi?
    

dzień 3:

 1. ZASADY UDZIELANIU URLOPU RODZICIELSKIEGO ORAZ SPOSÓB WYPŁATY ZA TEN URLOP
  1. Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
  2. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka, gdy matka w chwili porodu nie pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym
  3. Dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni i wysokość świadczenia za ten urlop
  4. Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  6. Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą
  7. 12 miesięcy na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  8. Sposób rozliczenia zasiłków związanych z rodzicielstwem na listach płac
  9. Wyliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń za okres łączenia pracy w urlopem rodzicielskim
    
 2. ROZLICZENIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO, ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK, LIMITU DOCHODU ZWOLNIONEGO
  1. Podstawa składek społecznych w miesiącu przekroczenia
  2. Ustalenie podstawy składek w miesiącu przekroczenia – dwie firmy
  3. Przekroczenie pierwszego progu podatkowego – podatek w miesiącu przekroczenia, w którym występują np. świadczenia chorobowe
  4. Sposób naliczenia podatku w miesiącu przekroczenia kwoty zwolnienia (85 528 zł)
    
 3. ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PO USTANIU STOSUNKU PRACY
  1. Zasady obowiązywania oświadczeń po ustaniu stosunku pracy
  2. Rozliczanie wynagrodzeń należnych po zakończeniu umowy
    
 4. NALEŻNOŚCI PRACOWNICZE USTALANE NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH PRZY KALKULACJI EKWIWALENTU ZA URLOP
  1. Odprawy i odszkodowania od pracodawcy
  2. Nagroda jubileuszowa
    
 5. PROBLEMATYKA ROZLICZANIA CZASU PRACY W NADGODZINACH, ZA DYŻUR, PRZERWY STOSOWANEJ W SYSTEMIE CZASU PRZERYWANEGO
  1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – normalne i dodatki za nadgodziny
  2. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy zmianie stawki w trakcie miesiąca
  3. Czas wolny za część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
  4. Sposoby ustalenia wysokości ryczałtu za nadgodziny
  5. Jak rozliczyć przerwę (do pięciu godzin) w systemie przerywanego czasu pracy
  6. Jak zrekompensować dyżur pracownika i jakie są w tym zakresie rekomendacje unijnego trybunału sprawiedliwości
    
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Czas trwania

 • przyjazd 26 listopada / 10 grudnia od godz. 15.00, wyjazd 29 listopada / 13 grudnia po obiedzie
 • zakwaterowanie wraz wyżywieniem od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu (dodatkowo płatne)
 • szkolenie rozpoczyna się 27 listopada / 11 grudnia o godz.9.00
 • 21 godzin lekcyjnych

Prelegenci

Ewa Polewczak
trener
ESAL Business Promotion Office

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wisła, hotel Gołębiewski**** SPA

43-360 Wisła

Aleja Ks.Bp.Bursche 3

woj. śląskie

Rejestracja

Cena bez zakwaterowania
Cena konferencji bez pobytu, koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu Gołębiewski w pokoju 2-osobowym wynosi 1450 zł netto od osoby, dopłata do pokoju 1-osobowego 915 zł netto, płatny dodatkowo.
1 730
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.78% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Ceny zawiera koszt konferencji bez pobytu.
  Koszt pobytu wraz z wyżywieniem w hotelu  w pokoju 2-osobowym wynosi 1450 zł netto od osoby, dopłata do pokoju płatna dodatkowo.
    
 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
    
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie (e-mail z potwierdzeniem dostarczenia) lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie (e-mail z potwierdzeniem dostarczenia) lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Boczna 12
 • Kod pocztowy: 50-502
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8992781386

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska Boczna 12

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska
Boczna 12
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!