AML Dzisiejsze wyzwania - bezpieczne jutro

O szkoleniu

Branża AML/CFT odnotowała wiele zmian w 2022 r. 

Uprawnienia AMLA będą szerokie i mocno ingerujące w działalność instytucji obowiązanych. Utworzenie nowego organu planowane jest na 1 stycznia 2023 r. a pełnię swych uprawnień osiągnie on w 2026 r.
Biorąc pod uwagę oczekiwane przepisy dotyczące AML, w tym postępy w zakresie zmian beneficjentów rzeczywistych, zaostrzone wymagania dotyczące kontroli sankcji, zwiększone straty związane z oszustwami i skupienie się na kryptowalutach, bardzo ważne jest, aby poświęcić czas na przygotowanie się.

W rezultacie rok 2023 będzie rokiem, w którym przygotowanie ma kluczowe znaczenie.  
Podczas szkolenia omówimy rozwijające się trendy i strategie oraz powiemy, co firmy muszą wiedzieć, aby przygotować się na to co przyniosą zmiany w 2023 roku i kolejnych latach.

Kluczowe aby:

 • zastanowić się nad przeglądem roku 2022 i tym, czego już się nauczyliśmy? 
 • zapoznać się z gorącymi tematami, przed którymi stoją specjaliści AML/CFT w 2023 roku?
 • dowiedzieć się, jak przygotować swoją firmę, aby uniknąć kontroli regulacyjnej?

Podczas szkolenia Eksperci, a wśród nich Edyta Zdziarska, Urszula Lewczuk, Artur Kaczmarski, Wojciech Kapica, Marcin Dublaszewski, Michał Szałas, Maciej Wnuk oraz Przemysław Kot opowiedzą o najczęstszych wątpliwościach i pytaniach, które cały czas  pojawiają w związku ustawą. Odpowiedzą m.in. na pytania:

 • czy skuteczną walkę z praniem pieniędzy zapewnić mogą same regulacje prawne?
 • czy każda instytucja obowiązana musi powołać AMLRO?
 • jakie wyzwania czekają AMLRO i instytucje obowiązane?
 • czego uczą nas decyzje GIIF i KNF o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenia przepisów AML / CFT
 • jakie wnioski wynikają z prowadzonych przez organy nadzoru postępowań w spr awie nałożenia kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów AML/CFT?
 • jakie są ryzyka AML przy korzystaniu z usług giełd kryptowalut i nawiązywaniu współpracy gospodarczej z podmiotami prowadzącymi giełdy?
 • jakie są rozbieżności między CRBR a obowiązkami instytucji obowiązanych?
 • dlaczego warto zachęcać do składania zgłoszeń wewnętrznych?
 • jak pogodzić obowiązujące już prawo whistleblowingowe w AML z nadchodzącymi zmianami?
 • jakie są kluczowe wymagania i wytyczne normy ISO 37301 Compliance Management Systems

Zdobądź najbardziej aktualną wiedzę poparta praktyką i doświadczeniem.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest dedykowane w szczególności:

 • członkom organów spółek kapitałowych
 • biegłym rewidentom, księgowym, 
 • osobom odpowiedzialnym za wdrażanie procedur AML oraz KYC w instytucjach obowiązanych, 
 • oficerom Compliance, dyrektorom finansowym, pracownikom działów ryzyka operacyjnego, wewnętrznym prawnikom, 
 • pośrednikom w obrocie nieruchomościami, 
 • bankom i instytucjom finansowym, instytucjom płatniczym, instytucjom pożyczkowym, firmom i funduszom inwestycyjnym, bankom powierniczym, zakładom ubezpieczeń, pośrednikom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w ich wymianie, podmiotom prowadzącym działalność kantorową, fundacjom i stowarzyszeniom. 

Program szkolenia

09:15

Czas na logowanie

09:25

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Czy skuteczną walkę z praniem pieniędzy zapewnić mogą same regulacje prawne?

Michał Kaczmarski, Doktor nauk prawnych, adiunkt i kierownik Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej

 • Trójkąt Cressey’a, jako asumpt do poszukiwania skutecznego modelu walki z praniem pieniędzy na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
 • Krajowe oraz unijne regulacje prawne w walce z praniem pieniędzy
 • Człowiek, jako kluczowe ogniwo systemu prewencji i detekcji prania pieniędzy (przykłady)
 • Prawo do prywatności w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy

10:15

AMLRO - Wytyczne EBA i Stanowisko UKNF. Jaka jest rola i obowiązki pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT ?

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

 • Kim jest AMLRO? Czy każda instytucja obowiązana musi powołać AMLRO?
 • Jakie kryteria powinien spełniać kandydat na AMLRO? 
 • Jakie wsparcie powinien otrzymać AMLRO ze strony instytucji obowiązanej?
 • Rola i obowiązki AMLRO
 • Jakie wyzwania czekają AMLRO i instytucje obowiązane?

11:00

Przerwa

11:15

Czego uczą nas decyzje GIIF i KNF o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenia przepisów AML / CFT?

Wojciech Kapica, Radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Ponad 4 lata obowiązywania aktualnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozwoliło na wypracowanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisję Nadzoru Finansowego praktyki stosowania nowych przepisów. W ramach szkolenia omówimy najważniejsze wnioski, które wynikają z dotychczas prowadzonych przez organy nadzoru postępowań w sprawie nałożenia kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów AML/CFT. 

12:00

Regulacja działalności w zakresie obrotu kryptowalutami ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w obszarze AML

Michał Szałas, Prokurator ds. gospodarczych.

 • Charakterystyka działalności giełd kryptowalut oraz próba jej zakwalifikowania na gruncie ustaw prawa publicznego: m.in. o usługach płatniczych, obrocie instrumentami finansowymi, ofercie publicznej);
 • Komunikaty Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące regulacji w zakresie kryptowalut - przegląd stanowisk, ocena trafności, ryzyka;
 • Działania KNF dotyczące podmiotów działających w branży kryptowalut - wpisy na LOP;
 • Obowiązki podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 • Ryzyka AML przy korzystaniu z usług giełd kryptowalut i nawiązywaniu współpracy gospodarczej z podmiotami prowadzącymi giełdy.

12:45

Przerwa

13:00

Beneficjent rzeczywisty - rola w AML, wyzwania i obowiązki instytucji obowiązanych

Urszula Lewczuk, Prawnik i mediator, Urszula Lewczuk Legal Consulting

 • Ustalenie UBO  
 • UBO w spółkach z uwzględnieniem złożonych struktur właścicielskich, 
 • Wyzwanie instytucji obowiązanych związanych z UBO, 
 • CRBR - ułatwienie czy przeszkoda? 
 • Rozbieżności w CRBR, a obowiązki instytucji obowiązanych. 

13:45

Ryzyka zgłoszeń zewnętrznych

Marcin Dublaszewski, Członek zarządu SafeID, członek stowarzyszeń IIA Polska, ISSA Polska oraz Praktycy Compliance

 • Czym różnią się zgłoszenia wewnętrzne od zewnętrznych,
 • Kto ma dostęp do zgłoszeń zewnętrznych
 • Projektowane regulacje w zakresie zgłoszeń zewnętrznych
 • Dlaczego warto zachęcać do składania zgłoszeń wewnętrznych

14:30

Jak dyrektywa o ochronie sygnalistów/przyszła ustawa / nakłada się na obowiązujące już whistleblowingowe regulacje AML?

Przemysław Kot, Prezes Zarządu, CEO, Esygnalista

 • Sygnaliści (whistleblowing) w ustawie o AML
 • Przyszła ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (dyrektywa EU) w podmiotach AML
 • Relacja pomiędzy obowiązującą ustawą AML a przyszłą ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ewentualne kontrowersje, rozwiązania.
 • Wejście nowych przepisów (przyszła ustawa) = przegląd istniejących procedur i rozwiązań w instytucjach obowiązanych. Przykłady zagrożeń ze studium.
 • Połączenie obowiązującego i nadchodzącego prawa whistleblowingowego w podmiotach AML – na przykładzie digitalowego rozwiązania m. in. z obszaru Legal Tech do dokonywania zgłoszeń anonimowych i prowadzenia postepowań wyjaśniających z zachowaniem anonimowego dialogu z sygnalistą. Przykłady zagrożeń i korzyści na podstawie praktyki.
 • Podsumowanie. Rekomendacje.

15:15

ISO 37301 - nowy standard systemów Compliance

Maciej Wnuk, niezależny ekspert

 • Pojęcie zgodności.
 • Compliance a odpowiedzialność korporacyjna i wymogi regulacyjne.
 • Podejście systemowe vs. „staramy się”.
 • Kluczowe wymagania i wytyczne normy ISO 37301 Compliance management systems, w tym: zarządzanie ryzykiem, przywództwo, rola oficera,  compliance, kultura organizacyjna, stałe doskonalenie.
 • Integracja z innymi systemami zarządzania. 

16:00

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Urszula Lewczuk

Prawnik i mediator, Urszula Lewczuk Legal Consulting

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada potwierdzone walidacją kwalifikacje prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (nr uprawnienia: 5C381800023). Wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w Białymstoku.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Ukończyła również Studia Podyplomowe Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Postępowania Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, a także Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie piszę pracę doktorką o tematyce związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie AML, nadużyć finansowych i korupcji, ustalania beneficjenta rzeczywistego, prowadzenie spółki z o. o. oraz mediacji i prawa nieruchomości.
Posiada wieloletnie doświadczenie w AML, prawie karnym – w szczególności prawie karnym gospodarczym i skarbowym. Specjalizuje się głównie w szeroko pojętym prawie handlowym (spółek), gospodarczym, nieruchomości i budowlanym, naruszeniem dóbr osobistych oraz rodzinnym.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego, tzw. White Collar Crime oraz AML. Redaktor naczelna czasopisma pt. „Lewczuk - Jakim Prawem”.

 

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2000r związana z tematyką AML, przez 6 lat pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych (Asseco AML, Asseco FDS, Asseco ITR), wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera instytucje obowiązane w wdrożeniu kompleksowego systemu AML, na który składają się: procedury, szkolenia, narzędzia informatyczne. Uczestniczy w projektach IT, odpowiada za rozwój narzędzi wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz warsztaty i szkolenia. Autorka licznych publikacji. Współpracuje m.in. z Wolters Kluwer oraz Risk&Compliance Platform Europe. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym.

 

Michał Kaczmarski

Doktor nauk prawnych, adiunkt i kierownik Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej

Doktor nauk prawnych, adwokat, przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi tzw. Wielkiej Czwórki w ramach zespołów Audytu Śledczego (Forensic) lub Zarządzania Ryzykiem uczestnicząc w projektach obejmujących zagadnienia z obszaru prewencji, detekcji oraz badania przypadków oszustw, korupcji, prania pieniędzy oraz naruszenia międzynarodowych sankcji gospodarczych.

 

Wojciech Kapica

Radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej oraz aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020), Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021) oraz Obrót instrumentami Finansowymi. Komentarz (2022); uznany prelegent i szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, kapitałowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

 

Marcin Dublaszewski

Członek zarządu SafeID, członek stowarzyszeń IIA Polska, ISSA Polska oraz Praktycy Compliance

Członek zarządu SafeID sp.zo.o. w której odpowiada za projekty z zakresu whistleblowingu, audytów wewnętrznych, cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa w tym zakresie. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer. Uważny obserwator nowych technologii i towarzyszących im korzyści i ryzyk.
Członek stowarzyszeń IIA Polska, ISSA Polska oraz Praktycy Compliance.

 

Przemysław Kot

Prezes Zarządu, CEO, Esygnalista

 

Maciej Wnuk

niezależny ekspert

Autor szeregu publikacji z zakresu compliance, ochrony sygnalistów i przeciwdziałania korupcji. Przygotował kurs „Compliance w MŚP” dla Akademii PARP.
Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w MON i MSZ. Wcześniej problematyką antykorupcyjną zajmował się także jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie oraz członek zarządu Transparency International Polska.
Obecnie szkoli i pomaga wdrażać systemy compliance, antykorupcyjne i kanały zgłoszeniowe w sektorze prywatnym i publicznym.

 

Michał Szałas

Prokurator ds. gospodarczych.

Od ponad 10 lat specjalizuje się w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Szczególnym polem zainteresowania pozostają compliance, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Jako prokurator w prokuraturze okręgowej prowadził kilkadziesiąt poważnych śledztw z zakresu przestępczości gospodarczej, w tym m.in. dotyczące prania pieniędzy w warunkach przestępczości zorganizowanej, o przestępstwa skarbowe (także międzynarodowe i karuzelowe), działanie na szkodę spółki, nieprawidłowości przy realizacji inwestycji budowlanych, oszustw inwestycyjnych, oszustwa przy emisji obligacji czy naruszeń prawa autorskiego i własności przemysłowej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Innowacji i technologii w branży finansowej (Fintech) w Szkole Głównej Handlowej. Posiada praktyczne doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, zdobyte podczas pracy w polskich i zagranicznych kancelariach prawnych oraz spółkach doradztwa podatkowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 480
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 6 kwietnia
1 380
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!