Szkolenie

Analiza cen transferowych – krok po kroku

O szkoleniu

W obowiązującym stanie prawnym podmioty powiązane zobowiązane są dołączać analizę porównawczą do każdej transakcji, dla której występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji local file (z wyłączeniem safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej).

Wytyczne OECD wskazują, iż analiza danych porównawczych powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych znacznie wypływa na analizę danych porównawczych uzasadniając dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w art. 11r ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego sporządzenia analizy porównawczej. Zaprezentowane zostaną również praktyczne przykłady sporządzenia analizy porównawczej w przypadku braku dostępu do baz danych.

Szkolenie uwzględnia zarówno polskie przepisy, jak i przepisy OECD.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia z cen transferowych skierowane są do osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane: do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych,  audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

1. Nowe regulacje w zakresie analizy porównywalności

1.1. Przesłanki obligujące podatników do sporządzenia analiz porównawczych

2. Omówienie bazy danych w podziale na:

2.1. Transakcje materialne

2.2. Transakcje w zakresie własności intelektualnej i prawnej

2.3. Transakcje usługowe

2.4. Transakcje finansowe

3. Elementy analizy porównawczej

3.1. Część opisowa

3.1.1. Czynniki uwzględniane przy analizie przedmiotów transakcji

3.1.2. Czynniki uwzględniane przy analizie podmiotów dokonujących transakcji

3.1.3. Warunki transakcji mogące mieć wpływ na wartość rynkową transakcji

3.1.4. Warunki ekonomiczne

3.1.5. Strategia gospodarcza

3.2. Procedura sporządzenia analizy

3.2.1. Ustalenie miar czasowych analizy

3.2.2. Wybór metody badawczej

3.2.2.1. Metoda dodawania

3.2.2.2. Metoda dedukcyjna

3.2.3. Identyfikacja próby badawczej

3.2.4. Ograniczanie próby badawczej za pomocą kryteriów zawężających

3.2.4.1. Kryteria ilościowe

3.2.4.2. Kryteria jakościowe

3.2.5. Wybór wskaźników badawczych (mierników finansowych)

3.2.6. Korekta odchyleń uzyskanych wyników

3.2.6.1. Korekta odchyleń skrajnych

3.2.6.2. Korekta zbiorowości

3.2.7. Wyznaczanie miar pozycyjnych dla wybranych parametrów badawczych

4. Obowiązki sprawozdawcze

4.1 Analiza porównawcza a informacja TPR-C – prawidłowe wypełnienie

5. Przykłady analizy porównawczej

5.1. Transakcja sprzedaży produktów

5.2. Transakcja udostępnienia znaku towarowego (opłaty licencyjne)

5.3. Transakcja zakupu usług zarządczych

5.4. Transakcja pożyczki wewnątrzgrupowej

6. Sankcje za brak analizy porównawczej

6.1. Sankcje materialne

6.2. Sankcje karne skarbowe

Czas trwania

10:00 - 15:00

Prelegenci

Cytat

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Gdzie i kiedy

Online 18 maja 2021

Gdzie i kiedy

Online 8 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Online 15 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 17 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 15 lutego 2021

Gdzie i kiedy

Online 18 stycznia 2021

Weź udział

350 zł netto
Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.
350 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
aleje jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zapisz się, aby wziąć udział w szkoleniu, Link  do zapisów znajduje się na naszej stronie internetowej.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Uczestnicy otrzymują link umożliwiający dołączenie do wydarzenia. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa aleje jerozolimskie 181B
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!