Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-przedsiebiorstwa-73175-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwości jej rozwoju.Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu będą metody planowania finansowego i prognozowania działalności biznesowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, dyrektorów, specjalistów oraz analityków i kontrolerów finansowych pracujących w instytucjach finansowych, w następujących departamentach i wydziałach: rachunkowość, finanse, bankowość, ubezpieczenia, badania i rozwój, planowania i prognozowania, projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

Moduł I: Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Cele przedsiębiorstwa
 • Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej

Moduł: II. Analiza sprawozdań finansowych

 • Analiza bilansu
 • Struktura aktywów (majątku przedsiębiorstwa)
 • Struktura pasywów (źródeł finansowania)
 • Struktura kapitałowo-majątkowa
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Przykłady praktyczne

Moduł III: Analiza wskaźnikowa

 • Wskaźniki płynności
 • Kapitał obrotowy a płynność finansowa
 • Wskaźniki rentowności
 • Rentowność sprzedaży
 • Rentowność majątku
 • Rentowność finansowa
 • Wskaźniki aktywności i sprawności działania
 • Wskaźniki aktywności gospodarczej
 • Wskaźniki rotacji majątku
 • Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Analiza poziomu zadłużenia
 • Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia
 • Zdolność firmy do obsługi długu
 • Wskaźniki rynku kapitałowego
 • Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • Kompleksowy przykład praktyczny dla przedsiębiorstwa
 • Omówienie sprawozdań finansowych
 • Obliczenie wskaźników finansowych z interpretacją
 • Przykłady praktyczne

DZIEŃ II

Moduł IV: Zmienna wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie i dyskontowanie
 • Wartość obecna i przyszła
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa
 • Strumienie płatności
 • Przykłady praktyczne

Moduł V: Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

 • Proste metody oceny
 • Statyczne metody
 • Metody dynamiczne
 • Przykłady praktyczne

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 960 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Analiza finansowa przedsiębiorstwa