Analiza finansowa przedsiębiorstwa

O szkoleniu

Celem podstawowym szkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwości jej rozwoju.Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu będą metody planowania finansowego i prognozowania działalności biznesowej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, dyrektorów, specjalistów oraz analityków i kontrolerów finansowych pracujących w instytucjach finansowych, w następujących departamentach i wydziałach: rachunkowość, finanse, bankowość, ubezpieczenia, badania i rozwój, planowania i prognozowania, projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Moduł I: Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Cele przedsiębiorstwa
 • Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej

Moduł: II. Analiza sprawozdań finansowych

 • Analiza bilansu
 • Struktura aktywów (majątku przedsiębiorstwa)
 • Struktura pasywów (źródeł finansowania)
 • Struktura kapitałowo-majątkowa
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Przykłady praktyczne

Moduł III: Analiza wskaźnikowa

 • Wskaźniki płynności
 • Kapitał obrotowy a płynność finansowa
 • Wskaźniki rentowności
 • Rentowność sprzedaży
 • Rentowność majątku
 • Rentowność finansowa
 • Wskaźniki aktywności i sprawności działania
 • Wskaźniki aktywności gospodarczej
 • Wskaźniki rotacji majątku
 • Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Analiza poziomu zadłużenia
 • Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia
 • Zdolność firmy do obsługi długu
 • Wskaźniki rynku kapitałowego
 • Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
 • Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • Kompleksowy przykład praktyczny dla przedsiębiorstwa
 • Omówienie sprawozdań finansowych
 • Obliczenie wskaźników finansowych z interpretacją
 • Przykłady praktyczne

DZIEŃ II

Moduł IV: Zmienna wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie i dyskontowanie
 • Wartość obecna i przyszła
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa
 • Strumienie płatności
 • Przykłady praktyczne

Moduł V: Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych

 • Proste metody oceny
 • Statyczne metody
 • Metody dynamiczne
 • Przykłady praktyczne

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
960
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa, Polska
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!