Analiza ryzyka w obrocie towarowym z zagranicą

O szkoleniu

Prowadząc działalność gospodarczą związaną z obrotem towarowym z zagranicą, jesteśmy narażeni na ryzyko celne. Analiza ryzyka jest częścią składową zarządzania ryzykiem – jej najważniejszym elementem. Nie każdy przedsiębiorca musi zarządzać ryzykiem w sposób sformalizowany – tak robią tylko duże i bardzo duże firmy (między innymi po to, aby utrzymać przyznane im ułatwienia celne, takie jak AEO, wpis do rejestru, zwolnienie ze składania zabezpieczeń generalnych, korzystanie z odprawy scentralizowanej itp.).

Natomiast analizę ryzyka pod kątem celnym muszą przeprowadzać wszystkie firmy – jeżeli dokonują operacji celnych. Kompleksowa, prawidłowa wiedza w tym zakresie pozwala na:

 • minimalizowanie ryzyka związanego z sankcjami karnymi, finansowymi, zatrzymaniami towarów do kontroli,
 • zrozumienie działania organów celnych,
 • lepsze przygotowanie do odprawy celnej towarów,
 • zwiększenie szans na skuteczne ubieganie się o różnego typu ułatwienia celne, jakie proponuje Unijny Kodeks Celny.

Identyfikacja fiskalnych obszarów ryzyka (takich jak klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów) pozwoli uniknąć:

 • błędów w deklarowaniu i płaceniu należności celno-podatkowych,
 • płacenia odsetek z tego tytułu,
 • postępowań karno-skarbowych.

Identyfikacja niefiskalnych obszarów ryzyka pozwoli na prawidłowe zgłaszanie towarów do procedur celnych bez narażania się na sankcje związane z ograniczeniami pozaekonomicznymi, np. ograniczenia przywozu, wywozu, własność intelektualna, przewóz leków, substancji niebezpiecznych, CITES, towarów i technologii podwójnego zastosowania, substancji zubażających warstwę ozonową itp.

Ukierunkowane zbieranie i przetwarzanie informacji dot. ryzyka w obszarze celnym pozwoli na właściwą ocenę skali zagrożeń w firmie.

Prawidłowy pomiar zidentyfikowanego ryzyka pomoże w podejmowaniu racjonalnych działań: tam, gdzie jest to niezbędne (dobierając optymalne środki zaradcze) oraz komfort niedziałania tam, gdzie nie jest to potrzebne (ryzyka na poziomie niskim).

Zrozumienie mechanizmów kontrolnych pozwoli zmniejszyć ilość zatrzymań towarów, a w przypadku wytypowania przesyłki do kontroli – na szybsze jej zwolnienie (często bez potrzeby prowadzenia postępowania celnego, podatkowego).

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • umiejętność identyfikacji ryzyka celnego z określeniem jego obszaru,
 • poznanie metod oceny informacji,
 • umiejętność ukierunkowanego zbierania informacji ważnych dla operacji celnych,
 • poznanie metod analizy informacji oraz formułowania metod reakcji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa operacji celnych,
 • zminimalizowanie poziomu kontroli,
 • przygotowanie organizacyjne firmy do minimalizowania ewentualnych sankcji wynikających z potencjalnych nieprawidłowości w trakcie czynności przed organami celnymi oraz w czasie wykonywania usług, operacji celnych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich firm, biorących udział w obrocie towarowym z zagranicą, czyli:

 • importerów,
 • eksporterów,
 • przedstawicieli celnych,
 • spedytorów,
 • prowadzących: magazyny czasowego składowania, składy celne,
 • przewoźników świadczących usługi dla w/w, jak również innych podmiotów zamierzających w przyszłości wykonywać tego typu operacje.

Program szkolenia

Wprowadzenie najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – ćwiczenia

Identyfikacja ryzyk w obrocie towarowym z zagranicą

 • Towar
 • Kontrahenci
 • Organizacja firmy
 • Inne
 • Ćwiczenia

Rodzaje ryzyk (w tym realne przykłady na podstawie nieprawidłowości wykrytych przez KAS)

 • Klasyfikacja towarowa, pochodzenie towarów, wartość towarów
 • Procedury celne, uproszczenia
 • Własność intelektualna, dobra kultury, antydumping i opłaty wyrównawcze, towary i technologie podwójnego zastosowania
 • Leki, środki odurzające
 • Bezpieczeństwo produktu
 • Odpady, substancje niebezpieczne, ochrona warstwy ozonowej, azbest, CITES
 • Towary wrażliwe, towary objęte podatkiem akcyzowym
 • Kontrola drogowa
 • Podatek VAT
 • Inne
 • Ćwiczenia

Pomiar ryzyka

 • Metoda statystyczna oparta na danych własnych
 • Inne metody
 • Ćwiczenia

Kontrola celna

 • Przed zwolnieniem towaru
 • Po zwolnieniu towaru

Skutki wystąpienia ryzyka – sankcje

 • Karne, karno-skarbowe
 • Administracyjne w tym finansowe
 • Inne

Reakcja na ryzyko

 • Akceptacja
 • Unikanie
 • Obniżanie i transfer
 • Ćwiczenia

Odpowiedzi na pytania zadawane przez Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Były pracownik administracji celnej, w tym m.in. naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w izbie celnej. Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!