Aplikacja WOD2021 – przygotowywanie wniosku o dofinansowanie. Warsztaty przy komputerach

O szkoleniu

Zapraszamy na warsztaty przy komputerach, które w praktyczny sposób prezentują nowe narzędzia do aplikowania o wsparcie pomocowe UE w perspektywie 2021-2027. Ze względu na uruchomienie Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) proces wnioskowania o dofinansowanie prowadzony będzie przy użyciu Aplikacji WOD2021, która umożliwi przygotowanie i złożenie dokumentacji aplikacyjnej w sposób elektroniczny.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznej aplikacji o środki pomocowe UE w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 z wykorzystaniem nowych narzędzi w postaci Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz Aplikacji WOD2021. 

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Poprawa efektywności w aplikowaniu o środki pomocowe UE
 • Usprawnienie procesu składania wniosków o dofinansowanie
 • Nauka właściwej weryfikacji szans dotacyjnych projektu
 • Nabycie umiejętności właściwego kształtowania budżetu i montażu finansowego projektu
 • Prawidłowe określanie zakresu wymaganych załączników aplikacyjnych
 • Właściwa ocena stopnia przygotowania projektu do realizacji
Kto powinien wziąć udział?
 • Potencjalni Beneficjenci środków pomocowych UE na lata 2021-2027 i autorzy dokumentacji aplikacyjnej

 • Członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy/kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń)

 • Członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów projektowych i badawczych, inżynierowie, konsultanci merytoryczni, doradcy)

 • Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)

 • Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych

 • Opiekunowie, Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki Wniosku aplikacyjnego
   
  1. Podstawowe definicje
  2. Różnice w porównaniu z perspektywą lat 2014-2020
    
 2. Procedury aplikowania o wsparcie przy wykorzystaniu wniosku o dofinansowanie
   
  1. Rodzaje konkursów i typy naborów
  2. Procedury oceny wniosku: etapy weryfikacji, uzupełnienia, zasady przyjmowania do dofinansowania,
  3. Procedura odwoławcza
    
 3. Centralny System Teleinformatyczny
   
  1. Założenia systemu CST2021
  2. Podstawowe funkcjonalności systemu
  3. Zasady bezpiecznej pracy w systemie teleinformatycznym
    
 4. Aplikacja WOD2021
   
  1. Rejestracja konta użytkownika
  2. Tworzenie konta organizacji
  3. Podstawowe i opcjonalne role w systemie
  4. Tworzenie profilu dodatkowych użytkowników
    
 5. Tworzenie Wniosku o dofinansowanie w Aplikacji WOD2021
   
  1. Lista naborów i wybór właściwego konkursu
  2. Utworzenie przykładowego Wniosku i obsługa poszczególnych Sekcji:
 • Informacje o projekcie
 • Wnioskodawca i realizatorzy
 • Wskaźniki projektu
 • Zadania
 • Budżet projektu
 • Podsumowanie budżetu
 • Źródła finansowania Oświadczenia
 • Analiza ryzyka
 • Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia
 • Załączniki
 • Informacje o wniosku o dofinansowanie
 1. Składania wniosku o dofinansowanie do Instytucji organizującej nabór
 2. Zarządzanie wnioskiem o dofinansowanie w aplikacji WOD2021

VI. Dyskusja końcowa – pytania i odpowiedzi

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

Specjalista w dziedzinie finansów i pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej pozyskał i rozliczył ponad 2000 projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Od 2002 r. prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Unii Europejskiej, Zarządzania Finansami oraz pozyskiwania Kapitału.

W latach 1996-2002 jego życie zawodowe było związane z bankowością̨. Pełnił funkcje związane z kredytowaniem działalności gospodarczej, sprzedażą̨ usług bankowych, a także pracował w pionie odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń́ w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Kwalifikacje zawodowe podnosił również̇ na licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!