APS w praktyce pracy planisty - algorytmy harmonogramowania

O szkoleniu

W planowaniu produkcji obok rozwiązań „sekwencyjnych” typu MRPII (Manufacturing Resource Planning) stosowanie są rozwiązania pracujące bardziej „symultaniczne” - APS (Advanced Planning and Schedulling). W aktualnych trendach Przemysłu 4.0 (Industry 4.0) harmonogramowanie produkcji staje się coraz bardziej algorytmiczne – faktycznie podporządkowane celom przedsiębiorstwa. Może to być przykładowo cel redukcji przezbrojeń, obniżania poziomu produkcji w toku, ochrony terminów realizacji, optymalizacji i redukcji poziomu odpadu materiałowego, czy też kolejkowania na ograniczone zdolności tzw. „wąskie gardła” itd. Taki proces planowania to również dynamiczne reagowanie na informacje o odchyleniach agregowane w trakcie realizacji dostaw i produkcji - stąd APS jest również bezpośrednio związany z samym sterowaniem produkcją. APS wymaga zrozumienie stosowanych algorytmów kolejkowania pracy, jak i opanowania zasad skutecznego harmonogramowania wielu zleceń jednocześnie.
Celem szkolenia jest praktyczne, jak i teoretyczne poznanie narzędzi i technik używanych w ramach APS. W trakcie zajęć realizowany jest główny warsztat mających na celu symulację harmonogramowania w zakładzie produkcyjnym, jak i realizacji typowych zadań związanych z planowaniem produkcji. Symulowane będzie od 2 do 6 fabryk (zależne od wielkości grupy) konkurujących ze sobą na rynku i np. wygrywających, właśnie poprzez skuteczny dobór metod harmonogramowania. W warsztacie zostały uwzględnione też elementy TOC/MBC (teorii ograniczeń).


Korzyści dla uczestników:

• poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania i sterowania pracą stosowanych w APS,
• zrozumienie możliwość i zasad pracy APS z MES (Manufacturing execution systems),
• zrozumienie trendów i przyszłości produkcji wynikającej z celów Przemysłu 4.0,
• opanowanie wielu metod/ algorytmów harmonogramowania,
• poznanie metod TOC/MBC (np. Drum Buffer Rope),
• dopasowanie narzędzi do własnej specyfiki biznesu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać koncepcję, zasady i narzędzia zarządzania produkcją, metody planistyczne i zasady harmonogramowania i sterowania pracą stosowanych w APS, a następnie dopasować narzędzia do własnej specyfiki biznesu.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie do zajęć, zasady oceny efektywności i cel działania przedsiębiorstwa produkcyjnego:
  • zaprzyjaźnienie się z tematem – harmonogramowanie w codziennym życiu (dobre praktyki, błędy),
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami; wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji,
  • wskaźnik OTP (Order to Payment Process),
  • zbieżność i rozbieżność celów wewnątrz firmy, jak i odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady), a jakość harmonogramowania.
 2. Przejście od MRPII do APS, zalety i słabości rozwiązań:
  • zaprezentowanie różnych metod planowania, harmonogramowania i sterowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, stosowanych technologii, jak i założonej dostępności zdolności wytwórczych,
  • klasyfikacja procesów wytwórczych i przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych,
  • zasady definiowania grup/ rodzin produktów/ asortymentowych i jak daleko w przyszłość harmonogramować - horyzont planistyczny,
  • możliwości i ograniczenia planu operacji i sprzedaży - SOP,
  • różnica między planami, a harmonogramami.
 3. Gospodarka materiałowa i możliwości jej wsparcia przez APS:
  • algorytmy związane ze sterowaniem rotacją zapasów,
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
  • wskaźniki poziomu obsługi klienta, jak i dostępności do obiecania,
  • dynamiczne aktualizowanie poziomu zapasów bezpieczeństwa (safety stock),
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji ruchów materiałowych, sterowanie picking’iem produkcyjnym i magazynowym.
 4. Warsztat – „Shop Floor Game – APS”, rozwój i weryfikacja umiejętności harmonogramowania i w środowisku limitowanych zdolności (nie tylko produkcyjnych):

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą harmonogramowania produkcji w warunkach FL (finite loading) i CBS (constrained based schedulling) – limitowanych zdolności. Zespoły rywalizują również ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert z rynku, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między celami wynikającymi ze strategii firmy, technologią, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, uzyskiwanymi wartościami wskaźników, a decyzjami dotyczącymi wyboru metod harmonogramowania. „Shop Floor Game – APS” umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji "make or/and buy" – metod uelastycznienia zdolności.

Dzień II

 1. Prezentacja wyników symulacji - dyskusja:
  • podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.
 2. APS – Advanced Planning and Scheduling, narzędzia i metody:
  • harmonogramowanie „Infinite” kontra „finite loading” – harmonogramowanie przy nieograniczonych i ograniczonych zdolnościach,
  • obszary aplikacji np. MTO / ATO (produkcja i montaż na zamówienie), limitowane zdolności, złożone operacje i produkty, intensywność zmian, produkcja gniazdowa,
  • metody ustalania priorytetów i jak formułowania algorytmów,
  • szczegółowość opisu harmonogramu, rodzaje monitorowanych zdolności – maszyny, ludzie, narzędzia, środki transportu, powierzchnia magazynowa itd., ograniczenia w szczegółowości harmonogramowania – co minimalnie powinno być opisane i sparametryzowane?,
  • harmonogramowanie z jednoczesnym uwzględnianiem dostępności materiałowej i zdolności,
  • czy harmonogramowanie zawsze jest konieczne? - możliwości optymalizacji w ramach samej technologii,
  • często wykorzystywane algorytmy w harmonogramowaniu: redukcja przezbrojeń, obniżenie poziomu produkcji w toku, poprawienie wskaźnika poziomu obsługi klienta, pełniejsze (pod tzw. „100%”) obciążenie nośników zdolności, różne cele wskaźnikowe – ćwiczenia, metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS (Central Point Scheduling), kolejkowanie na „wąskie gardła”,
  • ewidencjonowanie operacji i zleceń produkcyjnych - bieżąca wizualizacja danych (dashboard’y),
  • reagowanie na nieplanowane przestoje,
  • rola MES i dynamika reagowania na przyczyny odchyleń w realizacją,
  • wsparcie informatyczne – przykłady.
 3. APS i teoria ograniczeń – TOC/MBC, Goldratt:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł" zasobowych,
  • metody podporządkowania organizacji procesu "wąskiemu gardłu",
  • wpływ „wąskiego gardła” na kierunek harmonogramowania zleceń,
  • przykład wykorzystanie TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom,
  • algorytm Drum Buffer Rope.
 4. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) obsługujące APS:
  • przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS,
  • zasady postępowania przy wdrożeniu – dane podstawowe,
  • wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych w obszarach APS.
 5. Zakończenie zajęć:
  • podsumowanie i follow-up (praca domowa),
  • zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach,
  • ankiety i sesja ocen.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych - 2 dni
10:00 - 17:00 dzień 1
9:00 - 16:00 dzień 2

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Tulip Warsaw Airport

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Golden Tulip Warsaw Airport

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 266

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1690 zł.
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!