Szkolenie

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

O szkoleniu

PRAWO, ZARZĄD

Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji.

W jaki sposób zorganizować cały system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku podejmowanych działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana?

Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna?

Jakie istnieje ryzyko gospodarcze w zakresie prowadzenia, transferu i archiwizacji dokumentacji?

Proponowane szkolenie służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów.
Kto powinien wziąć udział?
Kierowników działów organizacyjnych i prawnych
Dyrektorów administracyjnych
Specjalistów i pracowników działów administracyjnych i organizacyjnych
Specjalistów i pracowników archiwum
Office Managerów

Program szkolenia

9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

DOKUMENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA – POWSTAWANIE, PODPISYWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OBIEG

Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w:
obiegu dokumentacji papierowej
obiegu dokumentacji elektronicznej
obieg dokumentów księgowych
Pieczątki w obrocie gospodarczym i w firmie
Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych
USTAWA O NARADOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?
Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
Zgoda na niszczenie dokumentów
Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMY – JAKIE PROCEDURY PRAWNE NALEŻY SPEŁNIĆ?

W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?
Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?
Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi
Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
Rola archiwisty
NISZCZENIE DOKUMENTÓW – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?
Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?
Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności
PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Czym są dane osobowe?
Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie
Nowa rola i zadania ABI
Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy
o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?
W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo
Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?
Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych
Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ

Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji
w wersji pisemnej i elektronicznej
Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
Udostępnianie informacji o dokumentów
Ochrona informacji niejawnej
Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów
16.30 Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Cytat
Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, nieruchomości, umów najmu, posiada bardzo bogatą praktykę̨ w zakresie tworzenia i negocjacji umów najmu.

Ekspert prawa, postępowania administracyjnego, prawa nieruchomości umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.

Trener z zakresu m.in. Systemu NKW. Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych m.in. sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków oraz pracowników Ośrodków Migracyjnych.

Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji.

Wspólnik kancelarii prawnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 czerwiec 2020
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 maj 2019
MsMermaid - Conference Center

00-411 Warszawa

Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 wrzesień 2018
Conference Center at The Tides

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 luty 2018
Conference Center at The Tides

Warszawa

ul. Wioślarska 8

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 listopad 2017
ADN Centrum Konferencyjne

Warszawa

Al.Jana Pawła II 25 p.9

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+VAT
1170 PLN
Cena zawiera:
  • CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!