Asertywność w pracy - praktyczne warsztaty budowania postawy asertywnej

O szkoleniu

Na szkoleniu dowiesz się i przećwiczysz: czym jest asertywność w pracy, jak odróżnić asertywność od uległości i agresji, jak budować postawę asertywną, jak wyznaczać swoje granice, jak przestrzegać granic innych osób, jakie są Twoje mocne strony, jak asertywnie reagować na krytykę, jak asertywnie odmawiać, jak asertywnie prosić, jak asertywnie reagować na pochwałę.

Asertywność to kluczowa kompetencja pozwalająca na stanowcze, lecz łagodne wyrażania swoich myśli, poglądów i uczuć pozostając tym samym w szacunku do swoich rozmówców i samego siebie. Podczas szkolenia poznasz model zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych. Nauczysz się odróżniać zachowania uległe i agresywne od asertywnych. Dzięki temu wzrośnie Twoja stanowczość i pozostaniesz w szacunku dla siebie i innych, a również nie będziesz podatny na konflikty i manipulacje. W związku z pracą zdalną asertywność nabiera nowego znaczenia – musimy ją stosować w komunikacji online.

Cele szkolenia:
nauka odróżniania zachowań asertywnych od agresywnych i uległych,
poznanie i przećwiczenie modeli zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych,
nauka wzmacniania poczucie własnej wartości i właściwego reagowania na krytykę,
wzmocnienie umiejętności wyrażania swojego zdania bez lęku, odmawiania bez poczucia winy, a także łagodnego stopniowania gniewu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy nabędą umiejętności potrzebne do budowania postawy asertywnej w pracy, czyli poznają i przećwiczą techniki asertywności.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • podstawowych prawach asertywności,
 • różnicach pomiędzy zachowania asertywnymi a uległością i agresją,
 • poznają filary zachowań asertywnych,
 • przyczynach braku asertywności i dowiedzą się jak je usuwać.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania zachowań asertywnych,
 • korzystania z praw asertywności nawet w najbardziej wymagających sytuacjach zawodowych,
 • wzmacniania swojej skuteczności poprzez pełną szacunku i spójności komunikację,
 • budowania swojej pozycji jako stanowczego acz łagodnego lidera (jeśli wśród uczestników będą osoby na stanowiskach kierowniczych),
 • łagodnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów,
 • konstruktywnego reagowania na krytykę, agresję i stopniować gniew.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, niezależnie od zajmowanego stanowiska, które są zainteresowane rozwojem umiejętności przyjmowania asertywnej postawy w relacjach ze współpracownikami, klientami, kontrahentami, np. do pracowników obsługi klienta, do pracowników Help Desk, do członków zespołów, a także do menedżerów i liderów.

Program szkolenia

Poznanie grupy i trenerki, kontrakt – zasady pracy, nazwanie celów szkoleniowych i ram czasowych szkolenia.

Czym jest a czym nie jest asertywność:

 • czym jest asertywność, różnicowanie z uległością i agresją,
 • podstawowe prawa i zasady asertywności,
 • czynniki braku asertywności.

Moje prawa i asertywna obrona granic osobistych:

 • czym są granice osobiste, jak wyznaczać swoje granice oraz poszanowanie dla granic drugiego człowieka,
 • lista moich praw – co znaczą praktycznie,
 • mapa asertywności, diagnoza obszarów, w których zachowujesz postawę asertywną a w jakich nie,
 • moje prawa w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. 

Asertywność a poczucie własnej wartości:

 • analiza mocnych stron, wzmacnianie siebie,
 • budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o swoje mocne strony.

Asertywność w komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych:

 • łagodny acz stanowczy lider, asertywne delegowanie zadań oraz udzielanie feedbacku – punkt będzie zrealizowany, jeśli wśród uczestników będą osoby pełniące role kierownicze, 
 • konstruktywne reagowanie na krytykę, asertywna odmowa bez poczucia winy,
 • gniew – niechciana emocja versus agresja – nieakceptowalne zachowanie, asertywne stopniowanie gniewu. 

Asertywność w najbardziej wymagających sytuacjach zawodowych:

 • asertywna komunikacja,
 • odróżnianie opinii od faktów, asertywna dyskusja
 • asertywne przyjmowanie i wyrażanie pochwały,
 • asertywne wyrażanie krytyki i egzekwowanie zmian,
 • rozwiązywanie konfliktów na bazie filarów asertywności,
 • asertywne wyrażanie próśb i poleceń.

Czas na asertywne życzenia i podsumowanie.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Certyfikowany trener jednej z czołowych polskich szkół Trenerów Biznesu, certyfikowany Trener New World of Kirkpatrick Model Bronze Level, HRBusiness Partner.
Doświadczenie zdobywała pracując w Europie i Polsce. Gracz zespołowy. Myśli „MY”. Współpracowała z takimi firmami jak Kazar, Alvo, Performance Media.

Specjalizuje się w tematach dotyczących asertywności, obsługi klienta, podnoszenia efektywności zespołów, delegowania zadań, feedbacku, autoprezentacji, podnoszenia standardów komunikacji. Stworzyła autorskie szkolenie asertywności w systemie e-learningowym.

Do swoich wielkich mentorów zalicza: Erica Berne’a, Marię Król-Fijewską, Daniela Golemana, dr. Sławomira Jarmuża.
Realizowała projekty dla takich firm jak: Plus, Michelin, W. Kruk, Alvo, Kazar. 
Jest aktywnym członkiem Klubu Trenerów Biznesu w Warszawie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!