Asesor AC/DC

O szkoleniu

Kluczowym celem dla organizacji jest pozyskiwać i zatrzymywać najlepszych pracowników, którzy pracując z wysoką motywacją wewnętrzną, będą spełniali a nawet przekraczali oczekiwania w zakresie realizacji celów i jakości działania. Metoda Assessment Center pomaga w trafnym doborze odpowiednich kandydatów, a Development Center – w prawidłowym rozwijaniu i wykorzystywaniu ich talentów (oraz redukowaniu deficytów kompetencyjnych). Niestety obecny rynek po nazwą AC/DC rozumie różne zjawiska, których trafność często jest znikoma. Dlatego tak potrzebni są wykształceni asesorzy, zarówno jako konsultanci zewnętrzni, jak i specjaliści w ramach organizacji. W programie „Asesor AC/DC” przeprowadzimy liczne symulacje pracy asesorskiej, w oparciu o najlepsze praktyki i międzynarodowe wytyczne, pomożemy w wypracowaniu gotowych wzorców do użycia w organizacjach oraz zbudujemy i udoskonalimy kompetencje, jakie powinien posiadać asesor.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej najlepszych standardów przygotowania i przeprowadzenia AC/DC, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi
 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi kompetencjami asesora oraz z zasadami prowadzenia wywiadów behawioralnych. Nabycie przez uczestników wiedzy, która umożliwi im: opracowanie przykładowych kompetencje z możliwością ich wykorzystania we własnej organizacj
 • Po udziale w szkoleniu uczestnik będzie mógł pełnić funkcję asesora AC/DC w organizacj
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć wiedzę dotyczącą najlepszych standardów przygotowania i przeprowadzenia AC/DC, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

I. Metoda Assessment i Development Center

 • Cele i obszary wykorzystania ośrodka oceny Assessment lub Development Center
 • Podobieństwa i różnice między ośrodkami oceny
 • Na jakie wyzwania w rekrutacji odpowiada AC
 • Na jakie wyzwania w procesach rozwoju pracowników odpowiada DC
 • Etapy procesu przygotowania i realizacji sesji AC/DC
 • Przedmiot badania metodą AC/DC: kompetencje i wskaźniki behawioralne
 • Trafność metody

II. Praktyka rynkowa a prawidłowe standardy sesji AC/DC

 • Co jest nazywane AC/DC a w rzeczywistości nim nie jest?
 • Międzynarodowe wytyczne dla metody AC/DC „The 2014 Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center     
 •   Operations (6th edition)”
 • Warunki konieczne etyczności, rzetelności i trafności metody
 • Odniesienie badanych elementów (kompetencji i wskaźników behawioralnych) oraz narzędzi do stanowiska, kultury   
 •   organizacyjnych i strategii organizacji (job-relevant)
 • Stosowanie pojedynczych komponentów metody AC/DC

III. Celowość stosowania metody AC/DC w procesie oceny kompetencji

 • Zasady obiektywnej oceny uczestników sesji AC/DC
 • Dążność do obiektywizmu a najczęstsze błędy w procesie oceny
 • Błędy percepcyjne po stronie osób badających
 • Asesor surowy, asesor pobłażliwy, asesor niepewny i inne postawy asesorskie
 • Zakłócenia procesu oceny po stronie osób badanych – zniekształcający wpływ stresu i jak go niwelować
 • Sposoby unikania błędów lub zmniejszania siły ich wpływu na jakość oceny
 • Które z wytycznych dla sesji AC/DC zabezpieczają przed poszczególnymi błędami oceny
 • Symulacja obserwacji asesorskich

IV. Rola i zadania asesorów

 • Kim jest asesor
 • Asesor – rola złożona z wielu ról
 • Kompetencje asesora
 • Trening asesora
 • Współpraca i konflikty miedzy asesorami
 • Zasady doboru osób do pracy asesorskiej i do projektu

V. Model kompetencyjny jako podstawowe narzędzie dla AC/DC

 • Czym jest kompetencja
 • Elementy wpływające na poziom kompetencji
 • Zachowania jako obserwowalny symptom kompetencji
 • Rodzaje i typy kompetencji
 • Rodzaje opisu kompetencji
 • Skale jakościowe i ilościowe kompetencji
 • Wskaźniki behawioralne
 • Trening opracowania modelu kompetencyjnego
 • Trening formułowania wskaźników behawioralnych
 • Trening przyporządkowania zachowań poszczególnym kompetencjom
 • Trening przyporządkowania zachowań poszczególnym poziomom kompetencji
 • Dobór kompetencji do celu sesji i profilu stanowiska

VI. Zadania symulacyjne w AC/DC

 • Rodzaje zadań – pula możliwych do wykorzystania typów zadań
 • Od czego zacząć konstruowanie zadania
 • Sposób pisania zadań
 • Struktura i zakres instrukcji dla uczestników
 • Struktura i zakres instrukcji dla asesorów obserwujących
 • Struktura i zakres instrukcji dla asesorów odgrywających role
 • Wyzwania dla piszącego instrukcję – zakres informacji do ujawnienia, pomysł na fabułę itp.
 • Walidacja zadań pod kątem trafności
 • Szacowanie czasu na przygotowanie i realizację zadania w zależności od badanej kompetencji i grupy docelowej
 • Walidacja czasu na przygotowanie i realizację zadania
 • Dobór zadań do badanych kompetencji, kultury organizacyjnej i zakresu zadań na badanym stanowisku
 • Matryca kompetencyjna – które kompetencje badamy w jakich zadaniach
 • Trening tworzenia zadań indywidualnych i grupowych
 • Trening pisania prawidłowej instrukcji do zadania

DZIEŃ 2

VII. Wywiad kompetencyjny jako element sesji AC/DC

 • Wywiad kompetencyjny to nie to samo, co wywiad rekrutacyjny
 • Budowa kwestionariusza
 • Prawidłowość pytań
 • Słuchanie i dopytywanie – podstawowe kompetencji asesora przeprowadzającego wywiad
 • Symulacja prowadzenia wywiadu


VIII. Praca asesora podczas i po sesji

 • Dobre praktyki obserwacji i rejestrowania zachowań
 • Jak prowadzić notatki asesorskie
 • Proces nadawania i uzgadniania ocen
 • Możliwe sytuacje niepożądane podczas sesji uzgadniania ocen przez asesorów
 • Symulacja obserwacji, prowadzenia notatek
 • Symulacja sesji uzgadniania ocen przez asesorów


IX. Harmonogram sesji AC/DC

 • Rodzaje harmonogramów
 • Sposób tworzenia harmonogramów
 • Zakres informacji dla uczestników
 • Na co warto uważać - najczęstsze błędy przy budowaniu harmonogramu
 • Dobre praktyki w zakresie układu zadań, przerw, czasu na rozpoczęcie sesji
 • Trening tworzenia złożonych harmonogramów wieloelementowych sesji AC/DC

X. Raporty po sesji AC/DC

 • Różnice w raportach po sesjach AC i DC
 • Zakres i struktura raportu
 • Symulacja tworzenia fragmentu raportu
 • Określanie propozycji rozwojowych w DC
 • Wydawanie rekomendacji w sesjach AC
 • Trening pisania raportów


XI. Informacja zwrotna po AC/DC

 • Przygotowanie asesora do rozmowy
 • Struktura informacji zwrotnej
 • Kontraktowanie przebiegu informacji zwrotnej z uczestnikiem
 • Błędu feedbacku
 • Rekomendacje rozwojowe a plany rozwojowe uczestnika sesji DC
 • Symulacja udzielania feedbacku po sesji DC

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

MAGDALENA OLECHNOWICZ

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.

Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
 • Ulica i nr: Nadrzeczna 12
 • Kod pocztowy: 00-705
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9542271591

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
00-705 Warszawa, Polska
Nadrzeczna 12
woj. mazowieckie
Brainstorm jest firmą szkoleniowo-doradczą,którą założyłem w 2000 r. z wielkiej pasji współpracy z ludźmi w kwestii rozwoju ich wiedzy i umiejętności, a przez to rozwoju ich biznesu. Przyjmijmy, że standardowo człowiek pracuje od poniedziałku do p...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!