Assessment i Development Center - jak zaplanować profesjonalny ośrodek badania kompetencji, przygotować zadania, być asesorem i stworzyć raporty?

O szkoleniu

Szkolenia HR z obszaru Assessment i Development Center mają na celu wykształcenie umiejętności badania kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienia wagi poszczególnych zdolności oraz wypracowanie umiejętności sprawnego ich wykorzystania. Szkolenie HR dotyczące diagnostyki kompetencji jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na lepsze i bardziej racjonalne spożytkowanie potencjału drzemiącego w pracownikach. Kursy HR z dziedziny Assessment i Development Center przygotowują specjalistów z działu kadr, managerów i osoby zajmujące się zadaniami rekrutacyjnymi do sprawnego odkrywania kluczowych kompetencji pracowników i zarządzania nimi w taki sposób, by każdy członek organizacji mógł wnosić optymalny wkład zawodowy w jej rozwój i sukces. Przygotowane przez nas otwarte szkolenia dla HR, liderów i przyszłych pracowników działów personalnych uczą efektywnego zarządzania kompetencjami i talentami pracowniczymi oraz biegłego posługiwania się z metodami Assessment i Development Centre, kompleksowo przygotowując do profesjonalnego realizowania zadań asesora w czasie sesji Assessment i Development Centre.

Otwarty kurs Human Resources „Assessment i Development Centre” to obowiązkowa pozycja szkoleniowa dla firm i instytucji, które priorytetowo traktują efektywność pracowników i dążą do zwiększenia ich wydajności. Szkolenia Human Resources z tej tematyki to również doskonała okazja dla wszystkich osób ubiegających się o pracę na stanowiskach w dziale kadr – opracowane przez naszych ekspertów kursy HR i szkolenia działu personalnego podniosą Twoje kwalifikacje i istotnie zwiększą Twoje szanse na angaż w organizacji, z którą chcesz związać swoją przyszłość.

Otwarte szkolenie Human Resources dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny kurs, jak i nowoczesne i wyjątkowo wygodne dla zabieganych – szkolenie w formule online. Niezależnie od wybranego wariantu Kursanci wybierający otwarte szkolenia HR z dziedziny Assessment i Development Centre z naszej oferty mogą dodatkowo liczyć na inspirującą wymianę doświadczeń z innymi Uczestnikami zajęć oraz dostosowanie programu warsztatów do indywidualnych potrzeb szkoleniowych konkretnych grup biorących udział w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenia dla HR z powyższego tematu wyposażają Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • metodach, zasadach analizy i dobrej oceny sesji Assessment i Development Centre;
 • sposobach rozpoznawania i badania kompetencji na danym profilu stanowiska oraz diagnozowaniu możliwości rozwojowych pracowników;
 • specyfice działań przynależnych roli asesora, obserwacji asesorskiej i czynnościach z nią związanych;
 • regułach tworzenia konstruktywnego feedbacku.

Szkolenia Human Resources dotyczące zarządzania kompetencjami kształcą praktyczne umiejętności:

 • budowania słownika zawierającego definicje kompetencji do zastosowania w czasie sesji Assessment Centre bądź Development Centre;
 • odróżniania kompetencji pobocznych od kompetencji głównych;
 • tworzenia wskaźników i właściwych pytań do określonych kompetencji;
 • badania kompetencji wraz z umiejętnym doborem właściwych ćwiczeń;
 • opracowywania ćwiczeń weryfikujących potencjał, umiejętności, talenty i kompetencje;
 • tworzenia cząstkowego i końcowego raportu dla sesji AC lub DC.

Prezentowane szkolenie Human Resources pogłębia pożądane w HR kompetencje związane z:

 • budowaniem potencjału kadrowego i zarządzania nim;
 • udzielaniem rzeczowego i konstruktywnego feedbacku;
 • analizy danych i wyciągania z nich strategicznych wniosków.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.
 • Właściciele firm, Kierownicy, Specjaliści.
 • Rekruterzy, Head Hunterzy i Specjaliści HR.
 • Doradcy zawodowi, Terapeuci, Nauczyciele oraz Job Coachowie.

Program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Metoda Assessment i Development Center

 • Specyfika metody Assessment i Development Center – pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 • Wady i zalety projektów w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 • Koszt projektów w praktycznym zastosowaniu (prezentacja przykładowych projektów).

Moduł II. Role w projekcie Assessment i Development Center

 • Podział ról – dział personalny, przełożeni, asesorzy, uczestnicy.
 • Przygotowanie do roli asesora i specyfika jego zadań.
 • Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportowaniu.
 • Role asesora w przebiegu sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 • Odpowiedzialność asesora – ocenianie i błędy w procesie oceniania.
 • Fakty a asesorskie interpretacje i hipotezy.
 • Przygotowanie asesora do diagnozy – przed badaniem, w jego trakcie i po sesji.

Moduł III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

 • Rola kompetencji w AC/DC i zasadność tworzenia profili kompetencji (przykłady z omówieniem).
 • Definiowanie i wartościowanie kompetencji, tworzenie wskaźników (ćwiczenie indywidualne).

Moduł IV. Ćwiczenia w projekcie Assessment i Development Center

 • Typy zadań w projektach AC/DC (omówienie na przykładach).
 • Reguły tworzenia zadań na potrzeby sesji Assessment i Development Center

Moduł V. Tworzenie raportów i innych narzędzi przydatnych podczas sesji AC/DC.

 • Matryca kompetencji i ćwiczeń do sesji Assessment/Development Center
 • Konstruowanie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki zbiorcze i cząstkowe, analiza SWOT.
 • Przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestników sesji – coaching, szkolenia, ścieżka kariery itd.
 • Sporządzanie raportu dla uczestnika sesji AC lub DC.

Moduł VI. Organizacja sesji Assessment Centre i Development Centre

 • Tworzenie programu projektu w praktyce (prezentacja przykładów).
 • Przygotowanie właściwych narzędzi przydatnych podczas sesji AC/DC.
 • Projekt przykładowej sesji (ćwiczenie indywidualne).

Moduł VII. Sesja integracyjna AC/DC. Raporty.

 • Reguły sesji integracyjnej (ćwiczenie w grupie).
 • Zasady formułowania informacji zwrotnej na temat czynników rozwojowych dla organizacji – programy talentowe i in.

Zakończenie szkolenia. Zdalne szkolenie Human Resources „Assessment i Development Centre” kończy się podsumowaniem najważniejszych treści oraz przygotowaniem Kursantów do podjęcia roli asesora. Organizowane przez nas szkolenia HR dotyczące modelu diagnostycznego AC/DC umożliwiają zdobycie certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Anna Liszewska
Psycholożka. Coach. Trenerka umiejętności miękkich. Konsultantka HR. Managerka projektów rozwojowych. Konsultantka Odporności Psychicznej i Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Wykładowczyni akademicka.

PROFIL TRENERKI:

+15 lat w obszarze szkoleń i rozwoju. Łączy perspektywę zdobytą wewnętrznych działach HR i z wiedzą konsultantki zewnętrznej. Doświadczenie w zarządzaniu rozwojem w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Znajomość wyzwań rozwojowych zarówno w małych firmach, jak i w korporacjach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Procesy i kompetencje HR: zarządzanie rozwojem pracowników, zarządzanie szkoleniami, rekrutacja i selekcja, HRBP,  Assesment i Development Center, systemy ocen okresowych.
 • Kompetncje miękkie: zarządzanie stresem, zarządzanie emocjami, budowanie odporności psychicznej, work-life balance, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, asertywność, zarządzanie sobą w zmianie.
 • Kompetencje managerskie: first time manager, zarządzanie zespołem w zmianie, stres w pracy managera, motywowanie pracowników, udzielanie informacji zwrotnych.

KWALIFIKACJE:

 • Magisterka psychologii.
 • Trenerka biznesu.
 • Absolwentka szkoły coaching.
 • Absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie zasobami pracy.
 • Certyfikowana konsultantka odporności psychicznej – MTQ 48 i MTQ Plus.
 • Certyfikowana konsultantka Zintegrowanego Modelu Przywództwa – ILM 72.
 • Certyfikat Stress Management Coaching.
 • Certyfikat Six Sigma Green Belt.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
1 508
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 555 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.v
1 353
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 395 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!