Aukcje - II faza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie online. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane przedsiębiorstwom energetycznym.

Program szkolenia

9:30 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 - 11:45
I. Przedmiot i cel ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW)
1. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 maja 2021 r. - Pomoc państwa SA.55940 (2021/N) - Program morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - zakres oceny systemu
2. Główne definicje legalne

 • moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej
 • morska farma wiatrowa
 • morska turbina wiatrowa
 • operator rozliczeń energii odnawialnej
 • właściciel zespołu urządzeń
 • wytwórca
 • zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

3. Zadania i kompetencje Prezesa URE

 • funkcje regulacyjno-kontrolne
 • funkcje organu udzielającego pomocy publicznej

4. Adresaci ustawy

 • wytwórcy, operatorzy systemów elektroenergetycznych dystrybucyjnych, operator systemu elektroenergetycznego przesyłowego - główne obszary regulacji

5. Termin wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej - przesłanki jego wydłużenia
6. Ustawowe zasady udzielania pomocy publicznej - tzw. „fazy wsparcia”

 • wymogi ogólne - rozłączność systemów wsparcia
 • rodzaj, forma oraz wysokość zabezpieczeń  
 • zasady ustalenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci
 • zasady ustalania ceny stanowiącej podstawę wypłaty ujemnego salda - warunki jej aktualizacji - odkup przyłącza
 • okres wsparcia
 • wolumen energii elektrycznej uprawnionej do wsparcia
 • wartość pomocy inwestycyjnej - reguły kumulacji;

II. Zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda - tzw. „II faza wsparcia” - system aukcyjny

 1. Elementy oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej - elementy wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji
 2. Przebieg procedury oceny formalnej
 3. Przedmiot aukcji
 4. Terminy przeprowadzania aukcji - max. moc zainstalowana elektryczna aplikujących projektów
 5. Ogłoszenie o aukcji - formalne warunki dopuszczenia do aukcji
 6. Elementy Regulaminu aukcji
 7. Zasady składania ofert - cena maksymalna oraz zasady jej ustalania
 8. Przebieg aukcji - rozstrzygnięcie - zamknięcie sesji aukcji - przesłanki unieważnienia
 9. Zasady aktualizacji oferty - dostosowanie umów o przyłączenie do sieci morskich farm wiatrowych;
 10. Art. 8 projektu z dnia 20 grudnia 2022 r. - ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99) - zwiększenie potencjału aukcyjnego - proponowane zmiany regulacyjne;

11:30 - 11:50 Przerwa
11:50 - 13:20

III. Zasady rozliczeń ujemnego salda

 1. Warunki i okres przysługiwania prawa do pokrycia ujemnego salda
 2. Obowiązki wytwórcy
 3. Przesłanki oraz zasady przyznawania rekompensaty finansowej
 4. Zbywalność prawa do pokrycia ujemnego salda;

IV. Plan łańcucha dostaw materiałów i usług

 1. Elementy konieczne - poziom szczegółowości
 2. Główne wątpliwości interpretacyjne
 3. Aktualizacja planu łańcucha dostaw i usług - obowiązki sprawozdawcze;

V. Zasady przyłączania wytwórców do sieci oraz rozporządzania własnością morskiej farmy wiatrowej

 1. Obowiązkowe układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz systemy morskiej farmy wiatrowej
 2. Warunki przyłączenia/wstępne warunki przyłączenia - procedura - termin wydania - zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy
 3. Gwarancja niezawodnych dostaw energii w umowie o przyłączenie do sieci
 4. Termin pierwszego dostarczenia energii do sieci w przypadku wygrania aukcji
 5. Przeniesienie własności morskiej farmy wiatrowej - skutki prawne;

VI. Kontrola

 1. Zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE
 2. Przedmiot kontroli
 3. Katalog rozstrzygnięć kontrolnych Prezesa URE - skutki w obszarze prawa do pokrycia ujemnego salda
 4. Obowiązki informacyjne wytwórców
 5. Sankcje karne - naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną - wysokość kar pieniężnych;

13:20 - 14:00 Podsumowanie zajęć/dyskusja

Czas trwania

9.30-14.00

Prelegenci

Katarzyna Szwed-Lipińska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Eurocon Ewelina Walczuk
 • Ulica i nr: Kolejowa 15/17
 • Kod pocztowy: 01-217
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5631987107

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Eurocon Ewelina Walczuk
01-217 Warszawa, Polska
Kolejowa 15/17
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!