Bezpieczeństwo maszyn - algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

O szkoleniu

Wzrost wydajności produkcji poprzez jej automatyzację i robotyzację, a także autonomiczny transport wewnątrzzakładowy powoduje wzrost ilości pojawiających się zagrożeń dla operatorów maszyn i służb utrzymania ruchu. Obecność personelu na hali produkcyjnej wymaga dużego skupienia uwagi, aby nie ponieść szkody w wyniku nieumyślnego wkroczenia do strefy niebezpiecznej, w której operują roboty lub autonomiczny transport. Unikania zagrożeń przez pracowników nie można opierać tylko na ich refleksie, zwinności oraz świadomości istnienia zagrożeń. Bowiem prędkości ruchu ramion manipulatorów zrobotyzowanych są na tyle duże, a ich umiejscowienie na tyle ciasne, że pracownik unikając kolizji z jednym z nich może zostać uderzony przez sąsiadujący. Problemom tym próbuje sprostać dyrektywa maszynowa 2006/42/WE nakładając szereg przepisów na producentów maszyn w celu spełnienia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Jako, że dyrektywa maszynowa ma charakter przepisów prawnych stanowiących wymagania ogólne, zharmonizowano z nią wiele norm opracowanych przez CEN i CENELEC we współpracy z międzynarodowymi organizacjami ISO oraz IEC. W zależności od potencjalnego rozmiaru szkody i prawdopodobieństwa wystąpienia tej szkody należy tak zaprojektować system sterowania maszyny, aby zminimalizować ryzyko do akceptowalnego.

Jakie normy są kluczowe w zakresie osiągów bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn?
W dziedzinie bezpieczeństwa układów sterowania maszyn najpopularniejszą normą jest EN ISO 13849. Ma ona tę zaletę, że można ją implementować do dowolnej techniki, a więc elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej i mechanicznej. Jednakże w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego w różnych sektorach przemysłu dominujące znaczenie ma Poziom
Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level).

Wykorzystuje się go w bezpieczeństwie maszyn w normie EN 62061, a także w bezpieczeństwie procesowym (EN 61511), elektrowniach jądrowych (EN 61513), kolejnictwie (normy EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50159), w gazometrii, przemyśle motoryzacyjnym, w przeciwwybuchowości, układach napędowych, sterownikach PLC. Jeśli w danym sektorze przemysłu nie ma dedykowanej normy, wówczas stosuje się 7-częsciową nadrzędną wobec wszystkich normę EN 61508.

Gdy określona maszyna ma pracować w np. przemyśle procesowym, to inwestor jest bardziej skłonny do zakupienia maszyny z systemem sterowania opracowanym wg wymagań normy EN 62061 niż EN ISO 13849 z uwagi na posługiwanie się w przemyśle procesowym poziomami SIL wg EN 61511.

Przedmiotowe szkolenie dotyczy bezpieczeństwa maszyn, zatem oparte jest o normę EN 62061, jednakże odwołuje się także do normy EN 61508. W szkoleniu przedstawiono algorytm wyznaczania SIL funkcji bezpieczeństwa implementowanych w elektrycznych systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem w sytuacji, gdy znane są poziomy SIL CL i parametr PFHd wszystkich elementów składowych, a także w sytuacji, gdy samodzielnie należy wyznaczyć SIL CL któregoś podsystemu. Przedstawiono zatem metody wyznaczania wszystkich czynników tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT pokazując ich wpływ na wartość wspominanego wcześniej parametru PFHd, a przez to na osiągnięty SIL CL podsystemu w aspekcie nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu. W programie szkolenia znajdują się również wymagania dotyczące oprogramowania bezpieczeństwa, nienaruszalności bezpieczeństwa systematycznej (kontrola i unikanie uszkodzeń) oraz walidacji i dokumentacji. Poszczególne części szkolenia poparte są przykładami obliczeniowymi i analizami mającymi za zadanie przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczną oraz jej ugruntowanie. Szkolenie prowadzone jest prostym językiem, a materiały szkoleniowe zawierają kolorowe ilustracje w myśl zasady, aby „obraz przekazywał więcej niż 1000 słów”.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

 • Wykazania zgodności systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej
 • Znajomości algorytmu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka
 • Zrozumienia różnic między zastosowaniem norm EN 62061 oraz EN ISO 13849 i doboru właściwej normy
 • Wyodrębniania podsystemów bezpieczeństwa z systemu bezpieczeństwa
 • Obliczania nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu oraz znajomości wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa systematyczną podsystemów i całego systemu sterowania
 • Poznania wymagań dla oprogramowania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn
 • Walidowania osiągniętego SIL
 • Znajomości zawartości dokumentacji
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • Projektanci układów sterowania w zakresie sprzętu i oprogramowania
 • Osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka i oznakowanie CE
 • Kierownictwo techniczne, kierownicy inwestycji
 • Pracownicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za odbiór maszyn i linii produkcyjnych

FIRMY:

 • Zajmujące się automatyką przemysłową
 • Producenci i użytkownicy maszyn

Program szkolenia

Dzień 1: 9:00 – 17:00

1. Ocena i redukcja ryzyka

 • Przykłady aplikacyjne podsystemów bezpieczeństwa
 • Wymagania prawne i normatywne
 • Procedury oceny zgodności
 • Algorytm oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka na podstawie normy EN ISO 12100
 • Zlokalizowanie SIL w procesie zmniejszania ryzyka
 • Kiedy SIL a kiedy PL, podstawowe parametry i pojęcia
 • Przykład praktyczny oceny ryzyka robota mobilnego

2. Algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL wg EN 62061

 • Bezpieczeństwo funkcjonalne w sektorach zastosowań
 • Podstawowe definicje
 • Wyznaczanie docelowego SIL
 • Funkcje bezpieczeństwa
 • Wyznaczanie osiągniętego SIL systemu
 • Parametry składowe poziomu SIL podsystemu:
  • Niezawodność (MTTF, MTBF, MTTR, intensywność uszkodzeń λ, T10, ……)
  • Bazy danych i praktyczne narzędzia do MTBF
  • Diagnostyka (DC, SFF, zastosowanie FMEA,……)

 

Dzień 2: 8:30 – 16:30

2. Algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL wg EN 62061 c.d.

 • Parametry składowe poziomu SIL podsystemu:
  • Odporność (CCF/BETA)
  • Architektura (typ A-D wg EN 62061 vs. kategorie bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1)
  • SIL CL podsystemu
  • Określenie całkowitego SIL systemu i weryfikacja

3. Przykłady obliczeniowe

 • Obliczanie, określanie MTTF, T10, CCF/Beta, DC, SFF, HFT, PFHd, wyznaczanie SIL CL podsystemu oraz SIL systemu

4. Nienaruszalność bezpieczeństwa systematyczna

 • Unikanie i kontrola uszkodzeń systematycznych
 • Oprogramowanie bezpieczeństwa:
  • Cykl życia bezpieczeństwa oprogramowania
  • Wymagania dla oprogramowania
  • Parametryzacja oparta na oprogramowaniu
  • Oprogramowanie SAFETY
  • Dokumentacja programu

5. Walidacja

 • Wymagania, plan walidacji, plan badań, dokumentacja

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Mgr inż. Marek Trajdos

Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!