Bezpieczna nieruchomość - jak administrować budynkami zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie procedur i nabycie praktycznej wiedzy wynikającej z najnowszych uregulowań prawnych związanych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych i magazynowych, a także mieszkalnych

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli i osób zarządzających administrowanymi obiektami użyteczności publicznej, obiektami produkcyjnymi i magazynowymi, a także mieszkalnymi
 • Deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, miejskich zarządów budynków
 • Osób profesjonalnie zajmujących się nadzorem obiektów pod względem bezpieczeństwa pożarowego
 • Osób odpowiedzialnych za kontrolę techniczną i okresową utrzymania budynków
 • Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast i Gmin, przedstawicieli jednostek podległych administracji państwowej odpowiedzialnych za inwestycje, remonty i bezpieczeństwo pożarowe administrowanych obiektów
 • Przedstawicieli Portów Lotniczych, PKP Energetyka, zakładów i koncernów energetycznych, urzędów, banków, hoteli, centrów handlowych i logistycznych, uczelni itp.
 • Osób zainteresowanych problematyką zabezpieczeń przeciwpożarowych

Program szkolenia

1. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej – jak ustrzec się mandatu?

a) Odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej

b) Zadania i obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z najnowszych przepisów:

 • ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów, innych obiektów budowlanych i terenów)
 • ustawy Prawo Budowlane i przepisów techniczno-budowlanych (w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

2. Bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe – jak utrzymywać w pełnej sprawności?

a) Podział na strefy pożarowe

b) Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice

 • Definicje – co jest urządzeniem przeciwpożarowym?
 • Obowiązkowe stosowanie urządzeń przeciwpożarowych
 • Wymagania dla gaśnic i zasady ich rozmieszczania
 • Rodzaje gaśnic

c) Zasady prowadzenia nadzoru nad urządzeniami przeciwpożarowymi i gaśnicami zastosowanymi w obiekcie (przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne)

 • Sposoby prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
 • Dokumentowanie czynności
 • Wymagania dla podmiotów prowadzących przeglądy i konserwacje
 • Praktyczne sprawdzenie poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości

a) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać, czyli jak sprawdzić czy autor ją dobrze napisał?

b) Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – organizacja, przebieg, zakres i dokumentowanie szkoleń (uczestnicy otrzymają przykładowe programy szkoleń)

c) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia – czyli jak zorganizować ewakuację i nie tylko?

d) Zasady i cele prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

 • Wymagania prawne – częstotliwość przeprowadzania prób, zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej (uczestnicy otrzymają druk zgłoszenia)
 • Cel prowadzenia próbnych ewakuacji
 • Przygotowanie próbnej ewakuacji (opracowanie scenariusza)
 • Dokumentowanie próbnej ewakuacji

e) Zasady prowadzenia i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

4. Oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa

5. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

 • Jak przygotować się do kontroli?
 • Przebieg kontroli i jej zakres
 • Jak czytać protokół z kontroli?
 • Stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych – co mi grozi?
 • Komendant wydał decyzję administracyjną – jak ją zrealizować i czy powiadamiać o jej wykonaniu?

6. Odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Kamil Kwosek - Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa

 • od 2005r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizujący się w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na której uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa,
 • oficer Państwowej Straży Pożarnej – wieloletni pracownik pionu kontrolno-rozpoznawczego, w latach 2010-2017 Zastępca Komendanta Miejskiego, a ostatnio w latach 2017-2021 Komendant Miejski PSP w Zabrzu,
 • autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki pożarowej i prawa administracyjnego,
 • prelegent na konferencjach branżowych,
 • członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • właściciel bloga i autor poradników z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • od 2012 roku prowadzi dla nas szkolenia, które są wysoko oceniane przez uczestników ze względu na merytorykę i ich praktyczny charakter

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Wojewódzka 50/6
 • Kod pocztowy: 40-025
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542470037

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska Wojewódzka 50/6

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice, Polska
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!