Bieżące zasady działania Zarządów i RN spółek samorządowych. Zmiany po reformie KSH

O szkoleniu

To już III edycja szkolenia. Udział on-line a dla chętnych również osobiście w Warszawie.

Jak rozumieć aktualne przepisy prawa regulujące sposób działania
i odpowiedzialność organów?
Co przyniesie nowelizacja KSH zarządzającym i nadzorującym spółki JST?
Jak trzeba będzie zmienić sposób zarządzania tymi podmiotami?
Jaki zakres wymagań i odpowiedzialności osobistej czeka członków
zarządu i nadzoru?
Dlaczego warto wziąć udział?

Zyskasz wiedzę w zakresie:

 • Wzmocnianie pozycji rady nadzorczej – dodatkowe kompetencje
 • Nowa instytucja: zewnętrzny doradca rady nadzorczej
 • Nowe definicje wprowadzone do KSH i ich konsekwencje w zakresie możliwości funkcjonowania  i łączenia spółek samorządowych 
 • Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości
 • Nowe obowiązki członków zarządu - sankcje karne przy braku wypełnienia obowiązku przekazania wymaganych dokumentów radzie nadzorczej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej
Kto powinien wziąć udział?
 • Zarządy spółek
 • Nady nadzorcze
 • Organy kontroli właścicielskiej w JST
 • Zespoły prawne spółek oraz organów włascicielskich
 • Osoby zainteresowane tematem

Program szkolenia

09:30   Rozpoczęcie seminarium, kwestie techniczne próba sprzętu

09:35  Wzmocnienie nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych – kwestie bieżące a planowane zmiany

 • Prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów oraz sprawozdań
 • Nowa instytucja: zewnętrzny doradca rady nadzorczej
 • Wprowadzenie wymogu uzyskania zgody rady nadzorczej na zawarcie transakcji o znaczącej wartości
 • Funkcjonowanie zasady biznesowej oceny sytuacji (Business Judgement Rule)
 • Wdrażanie zmian - współpraca między członkami zarządu, radą nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu 

11:30   Przerwa kawowa

11:45   Odpowiedzialność i nowe kompetencje członków organów spółek grupy

 • Wzmocnienie pozycji rady nadzorczej – dodatkowe kompetencje
 • Rozszerzenie uprawnień kontrolnych rad nadzorczych spółek
 • Nowe obowiązki członków zarządu - sankcje karne w przypadku braku wypełnienia obowiązku przekazania wymaganych dokumentów radzie nadzorczej
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej

Ograniczenia związane z zasiadaniem w radach nadzorczych i zarządach w spółkach samorządowych – wprowadzone i projektowane zmiany

13:20   Przerwa obiadowa

13:55   Nowe definicje wprowadzone do KSH i ich konsekwencje w zakresie możliwości funkcjonowania i łączenia spółek samorządowych

 • Spółka zależna
 • Spółka dominująca
 • Grupa spółek

Zasady odpowiedzialności poszczególnych spółek w grupie

 • Relacje pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi
 • Odpowiedzialność cywilna spółki dominującej
 • Wydawanie i wykonywanie wiążących poleceń – aspekty formalne
 • Odpowiedzialność spółki dominującej za skutki wykonania polecenia
 • Odmowa wykonania polecenia przez spółkę zależną – w jakich przypadkach?

Raportowanie ESG w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – co można wykorzystać w spółkach samorządowych

 • Wdrażanie standardów zarządzania ryzykami (środowiskowymi, społecznymi, w obszarze ładu korporacyjnego) 
 • Rozliczanie działalności i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Zasady raportowania kwestii zarządzania ryzykiem i zbierania danych w obszarach ESG

15:35   Dyskusja podsumowująca

15:50   Zakończenie

16:00   Indywidualne konsultacje dla chętnych

Czas trwania

6 godzin

Prelegenci

Seminarium prowadzone przez praktyka, który od ponad 20 lat zajmuje się 
w administracji rządowej nadzorem właścicielskim,(m.in. w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych), przygotowuje i egzaminuje kandydatów na członków 
rad nadzorczych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Click-Meetings, Wymagana aktualna przeglądarka internetowa Chrome lub Edge.

Rejestracja

Udział on-line
dostęp dla 3 użytkowników
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Udział osobisty
Osobiście w Warszawie
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: HALLMARK EVENTS Katarzyna Sagun
 • Ulica i nr: Kasprowicza 31 lok 3
 • Kod pocztowy: 01-817
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9491508987

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

HALLMARK EVENTS Katarzyna Sagun
01-817 Warszawa, Polska
Kasprowicza 31 lok 3
woj. mazowieckie
Hallmark Events ma status niepublicznej placówki oświatowej wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1047 K. Jesteśmy niezależnym organizatorem autorskich wydarzeń: konferencji, sem...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!