Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bpmn-20-poziom-rozszerzony-75636-id1231

Informacje o szkoleniu

 • BPMN 2.0 - poziom rozszerzony


  ID szkolenia: 75636
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
  Monitor o rozdzielczości FullHD.
  Stabilne łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej komfortową naukę i zabawę.
  Godziny zajęć (czas trwania):
  4 dni
 • Organizator szkolenia:

  Altkom Akademia S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Altkom Akademia S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu modelowania procesów za pomocą notacji BPMN w stopniu pozwalającym na swobodną interpretację zamodelowanych procesów, a także tworzenie własnych diagramów pozwalających na precyzyjne odwzorowanie rzeczywistości biznesowej.

50% czasu szkolenia to ćwiczenia praktyczne realizowane przy pomocy oprogramowania BizAgi Modeler lub Enterprise Architect, przeplatane wykładami, prezentacją multimedialną oraz dyskusją moderowaną.

Korzyści z uczestnictwa dla pracownika:

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących modelowania procesów za pomocą wybranych konstrukcji BPMN 2.0, na poziomie średniozaawansowanym.

Na prośbę organizatora zajęcia mogą kończyć się testem sprawdzającym znajomość BPMN.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców w organizacji zarówno ze strony biznesu jak i IT chcących zapoznać się z notacją BPMN w sposób pozwalający na samodzielne tworzenie oraz czytanie diagramów. Wobec powyższego, zadowolonymi uczestnikami byli zarówno analitycy biznesowi, analitycy systemowi i programiści, jak i menedżerowie produktów, menedżerowie projektów oraz liderzy różnego szczebla.

 

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Informacje wstępne
 2. BPMN – wprowadzenie
 3. Sposoby przedstawiania diagramu BPD
 4. Podstawowe elementy diagramu BPD
  • obiekty
  • połączenia
  • dodatkowe informacje na diagramie
  • grupowanie obiektów: Pool, Lane
 5. Cechy dobrego diagramu
 6. Koncepcja tokenu
 7. Aktywności BPMN
  • procesy
  • podprocesy
  • zadania
 8. Typy zadań
 9. Znaczniki aktywności
 10. Podproces typu transakcja
 11. Zapoznanie się z interfejsem narzędzia do odwzorowywania procesów.
 12. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu (wyłącznie pozytywny scenariusz)
 13. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
 14. Podstawowe rodzaje zdarzeń w BPMN
  • zdarzenia początkowe i ich typy
  • zdarzenia pośrednie i ich typy
  • zdarzenia końcowe i ich typy
 15. Bramki
  • łączenie i dzielenie przepływu
  • bramka XOR (sterowana przepływem, sterowana zdarzeniami)
 16. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
 17. Omówienie części ćwiczeń na forum grupy

Dzień 2

 1. Podsumowanie dnia poprzedniego - powtórzenie
 2. Omówienie pozostałej części ćwiczeń na forum grupy
 3. Bramki
  • bramka AND
  • bramka OR
  • bramka COMPLEX
 4. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
 5. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
 6. Praktyczne przykłady zamodelowanych procesów
 7. Dobre praktyki modelowania
 8. Grupowanie obiektów
 9. Metody łączenia obiektów
  • przepływy sekwencyjne (w tym decyzyjne i domyślne)
  • przepływy informacji
  • asocjacje
 10. Artefakty
 11. Narzędzia do modelowania procesów.

Dzień 3

 1. Podsumowanie wiadomości z dni poprzednich – powtórzenie
 2. Podproces typu transakcja – dodatkowe informacje
 3. Ćwiczenie grupowe – sposoby zamodelowania tej samej logiki procesu na różnych diagramach
 4. Poziomy modelowania
 5. Czynność wywołania
 6. Wieloinstancyjność uczestników procesu
 7. Podproces zdarzeniowy
 8. Powiązania kompensacyjne i ich wykorzystanie:
  • w podprocesie typu transakcja
  • w podprocesie standardowym
 9. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
 10. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
 11. Zdarzenia przerywające vs zdarzenia nieprzerywające
 12. Case Study: Analiza diagramu BPMN przygotowanego w ramach projektu wdrożeniowego.

Dzień 4

 1. Podsumowanie wiadomości z dni poprzednich – powtórzenie
 2. Ćwiczenie grupowe – odnajdywanie błędów na diagramie
 3. Standard BPMN 2.0 – diagramy konwersacji
 4. Standard BPMN 2.0 – diagramy choreografii
 5. Ćwiczenie indywidualne: Zamodelowanie przykładowego procesu
 6. Omówienie ćwiczeń na forum grupy
 7. Wzorce procesowe (proste, złożone, wielu instancji)
 8. Omówienie przykładowych wzorców procesowych
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Zakończenie

WSPARCIE I ROZWÓJ PO SZKOLE

Informacje o prelegentach:

Trener Altkom Akademia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3800 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wsparcie po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: BPMN 2.0 - poziom rozszerzony