Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

O szkoleniu

„Są przywódcy i ci, którzy przewodzą. Przywódcy działają z pozycji siły lub wpływów. Ci, którzy przewodzą, inspirują nas.”
Simon Sinek, „Zaczynaj od dlaczego”

Motywowanie pracowników to temat, który obrósł już legendami i przekonaniami. Ilość teorii jest ogromna, mierzenie wyników trudne. Ważność tematu – 10/10. Jak motywować, gdy jesteś sam/sama niezmotywowany/a? Czy to możliwe? Czy w ogóle motywowanie innych jest możliwe? I najważniejsze pytanie – Jak to robić, jeśli można? Nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim wobec siebie.
Motywacja pracowników jest niezbędnym i kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój firmy oraz jej sukces. Jest też wypadkową połączenia trzech czynników, tj. autonomia, relacyjność, kompetencje. Jej ważność w codzienności jest oczywista.
W trakcie szkolenia odpowiemy, jak skutecznie motywować pracowników w dzisiejszych uwarunkowaniach, jak utrzymać tych najlepszych i jak z pozostałych „uformować” tych najlepszych. Pokażemy oraz przećwiczymy narzędzia, techniki i rozwiązania, które są wynikiem najnowszych badań dotyczących motywacji i motywowania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Uświadomienie sobie własnych kluczowych czynników motywujących do pracy i porównanie z innymi
 • Usystematyzowanie pojęcia motywacji, motywowania i motywatorów
 • Poznanie najnowszych wyników badań nad motywacją na rynku polskim i zagranicznym
 • Zdobycie umiejętności doboru czynników motywujących wpływających na daną generację pokoleniową
 • Poszerzenie wiedzy o cechach i kompetencjach lidera skutecznie motywującego siebie, pracownika, zespoły
 • Zdobycie umiejętności motywowania zespołu i pracownika dobierając styl zarządzania do ich/jego stopnia rozwoju
 • Wzrost efektywności pracy własnej i pracy zespołu
 • Poznanie narzędzi umożliwiających zwiększenie zaangażowania pracowników

Korzyści dla organizacji

 • Większa wydajność pracy zespołu
 • Zwiększenie efektywności i skrócenie czasu pracy menedżerów
 • Zmotywowani i zaangażowani pracownicy
 • Lepsza integracja w zespołach, co przełoży się na realizację celów i poprawę wyników
 • Zwiększenie poczucia sensu wykonywanej pracy
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów kierujących zespołami
 • Dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje przywódcze
 • Dla tych, którzy chcą skutecznie motywować i angażować siebie i innych

Program szkolenia

Motywacja – wprowadzenie do tematu

 • Czym jest motywacja, a czym nie jest (badania) – czynniki angażujące
 • Motywacja wg M. Armstrong’a (zewnętrzna i wewnętrzna)
 • Piramida Diltsa – poziomy motywacji wewnętrznej
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa, czyli bank motywatorów (najlepsze praktyki rynkowe)
 • Ścieżki kariery, rozwój indywidualny, atmosfera i klimat organizacji jako determinanty
 • Metoda motywacji błyskawicznej wg dr M. Pantalon’a

Zacznij od siebie

 • Czy masz świadomość własnych emocji i czy wiesz, co Ciebie motywuje
 • Twój własny rozwój leży u podstaw motywowania i zaangażowania zespołu
 • Budowanie autorytetu lidera – poziomy przywództwa wg Maxwella
 • Kompetencje Lidera XXI wieku wspomagające funkcję motywacyjną w zespole

Co motywuje naszych pracowników

 • Styl poznawczy a efektywność funkcjonowania w różnego rodzaju zadaniach
 • Koncepcja stylów myślenia R.J. Sternberga
 • Znaczenie osobistych wartości a motywacja

Buduj zaangażowanie

 • Motywacyjne DNA wg T. Lowe – autodiagnoza
 • Etapy rozwoju pracownika – Przywództwo sytuacyjne R.Hersey i K.Blanchard
 • Reguła 3E
 • Podobieństwa i różnice w motywowaniu poszczególnych generacji
 • Budowania atmosfery zaangażowania i współpracy – dysfunkcje w pracy zespołowej

Zadbaj o odpowiednią komunikację

 • Rola komunikacji i kultury feedbacku w budowaniu zaangażowania
 • 12 zasad inspirującej komunikacji przywódców
 • Wyznaczanie celów i teoria motywacji wg A. Bandura
 • Od SMART do SMARTer
 • Angażujące i motywujące cele (Tal Ben-Shahar)
 • Model GROW
 • Praktyczny trening na wybranych modelach

Zmiana – zło konieczne czy okazja do rozwoju

 • Fazy procesu zmiany – Zarządzanie zmianą – 8-stopniowy model J. Kotter’a
 • Emocje w zmianie

Podsumowanie

 • Runda podsumowująca
 • Ankiety ewaluacyjne

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00); Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener-praktyk MENTORI

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!