Budowanie odporności psychicznej i zarządzanie stresem

O szkoleniu

Stres jest nieodłącznym elementem życia zawodowego. W odpowiednim nasileniu, jest mobilizujący i motywujący. Jednak przedłużający się, silny stres nie sprzyja naszej efektywności i jakości życia. Trening relaksacyjny ma szerokie zastosowanie i pomaga wypracować umiejętności podejmowania efektywnego i adekwatnego działania w sytuacji stresu oraz budowania odporności psychicznej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zmniejszenie poziomu stresu negatywnego
 • Efektywne zarządzanie poziomem stresu
 • Umiejętność skutecznej pracy pod presją czasu

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności realizacji zadań w organizacji
 • Budowanie kultury wzmacniającej nastawienie na rozwiązanie (a nie na problem)
 • Większa stabilność emocjonalna pracowników
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla osób, które chcą poznać różne techniki antystresowe
 • Dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się lepiej zarządzać stresem
 • Dla tych, którzy chcą lepiej pracować pod presją czasu

Program szkolenia

Wprowadzenie do tematu stresu

 • Co dzieje się z nami w sytuacji stresu?
 • Specyfika krótko- i długoterminowej reakcji na stres
 • Czym różnią się i jak się przejawiają zmiany hormonalne w trakcie krótko- i długoterminowej sytuacji stresowej
 • Jak rozpoznać co się ze mną dzieje?
 • Fazy radzenia sobie z sytuacją kryzysową (zaniepokojenie, mobilizacja, działanie, odpuszczenie)
 • Rozpoznawanie wskaźników przedłużającego się stresu na poziomie ciała, zachowań, emocji i myślenia
 • Analiza uwikłania w stres
 • „Zebry i pawiany” Roberta Sapolsky’ego – zrozumienie działania podstawowych mechanizmów w stresie
 • Czym stresują się ludzie i jaki to ma wpływ na ich zdrowie i odporność psychiczną?
 • Moje nastawienie do stresu – autodiagnoza

Autodiagnoza i strategie działania w stresie

 • Przegląd metod regulacji i kontroli stresu.
 • Jak można nauczyć się sterować behawioralnymi, poznawczymi, emocjonalnymi i cielesnymi reakcjami w odpowiedzi na stres?
 • Co robić, żeby doskonalić sterowanie swoimi reakcjami?
 • Odreagowanie emocjonalne i przetwarzanie doświadczeń – metody
 • Jak rozpoznawać, kierować i zarządzać emocjami w sytuacji długotrwałego przeciążenia?
 • Dystansowanie i asocjowanie jako techniki integracji emocjonalnej
 • Zacznij od siebie, czyli indywidualne rutyny radzenia sobie z przeciążeniem
 • Co może, a co powinno niepokoić?
 • Czy i jak wspierać siebie, bliskich i współpracowników – rola wsparcia społecznego w obecnym kryzysie
 • Konstruktywne sposoby wyrażania silnych emocji
 • Jak stawiać mikro cele w obszarze wpływu?

Techniki radzenia sobie ze stresem

 • Zarządzanie sytuacją stresogenną poprzez pracę z ciałem i umysłem:
  • Trening autogenny Schultza i trening Jacobsona
  • Wizualizacja i jej zastosowanie w praktyce radzenia sobie ze stresem i zarządzania swoimi emocjami
  • Ćwiczenia oddechowe – szybkie techniki radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami
  • Uważny umysł i zakorzenienie w chwili obecnej – techniki mindfulness
  • Trening mentalny w radzeniu sobie ze stresem
 • Droga work-life balance, czyli sztuka świadomych wyborów
 • Czy szczęście można budować?
 • Psychologia pozytywna – skuteczność i efektywność pozytywnych interwencji i radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • 3 ogrody Miłosza Brzezińskiego – metafora równowagi praca-życie
 • Fenomen poranka i jego znaczenie w budowaniu siły i witalności
 • Dieta, sport i sen – opowieści o jelitach, zdrowych bakteriach i endorfinach – czyli o budowaniu zdrowych nawyków i ich znaczeniu dla radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych
 • Mój indywidualny plan działania
 • Koło Zmiany – praktyczne narzędzie do wykorzystania w planowaniu drogi zmiany do rozwijania swojej odporności psychicznej i lepszego radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!