Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/business-trainer-certificate-btc-75553-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Business Trainer Certificate (BTC)


  ID szkolenia: 75553
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  104 godz., 13 dni
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się
w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole

Profesjonalne przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń

Poznanie metodologii i technik szkoleniowych

Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń

Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe

Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych

Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa

Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

Szkolenie skierowane jest do:

 • Trenerzy biznesu
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Menedżerowie zarządzający zespołami
 • Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

Program szkolenia:

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

1. Specyfika uczenia dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego
 • według Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

2. Zasady pracy z grupami biznesowymi w kontekście procesu grupowego

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

3. Współpraca i zarządzanie grupą w przebiegu procesu szkoleniowego

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
  • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego
  • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

 

SESJA II. PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM JAKO NARZĘDZIAMI PRACY TRENERA. ZARZĄDZAJ SOBĄ!

1. Metody i narzędzia pracy głosem. Dlaczego głos najlepiej ćwiczyć rano?

 • Czy głos jakim mówię jest najskuteczniejszy? – ćwiczenie
 • Czy głos jakim mówię to mój „naturalny” głos? – ćwiczenie
 • Jak stres wpływa na głos – co się dzieje z moim ciałem? – ćwiczenie
 • „Trener – skuteczny wojownik” Skuteczność technik karate zależy w dużej mierze od poprawności oddychania – jak to się łączy z moją komunikacją trenerską
 • Dlaczego oddech ma wpływ na całą moją komunikację? – korzyści dla pracy trenerskiej
 • Jak powrócić do i-buki „dobrego oddechu”– oddechu z dzieciństwa – ćwiczenie
 • Uruchomienie tłoczni brzusznej – ćwiczenie
 • Czym jest dźwięk i czy mam na niego wpływ – ćwiczenie
 • Praca nad siłą, głośnością dźwięku – umiejętność mówienia bez obciążania strun głosowych – ćwiczenie
 • Jak rozwijać niskie, budzące zaufanie barwy.
 • Aktywizowanie mechaniczne rezonatorów: piersiowego i głowowego ćwiczenie.
 • Połączenie intencji i techniki – zgodnie z zasadą, że głos wynika z myśli – „mruczenie w górach” – ćwiczenie

2. Metody i narzędzia pracy z własnym ciałem

 • Silendo nemo peccat – milczenie jest złotem – test świadomości ciała
 • Czy jesteś świadom, co robi Twoje ciało – analiza „przetrwać w ciszy”
 • Sesja feedbackowa – nawiązując do poprzedniego ćwiczenia analizujemy nagrania uczestników przygotowane przed warsztatem
 • Co jest najważniejsze w mowie ciała
 • Jak rozwijać mowę ciała nie tracąc naturalności – ćwiczenie
 • Budowanie elastyczności i spontaniczności w komunikacji – ćwiczenie
 • Doskonalenie porozumienia z rozmówcą, grupą – słuchanie i komunikowanie – ćwiczenie
 • Czy istnieje schemat „dobrego rozpoczęcia” – czyli co zrobić z ciałem, by „kupić” grupę

3. Metody i narzędzia pracy z ciałem w stresie. Zarządzaj tremą, a nie walcz z nią

 • Czy wiesz gdzie koncentruje się Twój stres?
 • Diagnostyka organizmu i zdefiniowanie stref stresu – analiza indywidualnych blokad w ciele, obszarów oraz symptomów działania stresu na ciało
 • Rozluźnienie spiętych mięśni – korzyści z umiejętności rozluźniania mięśni w pracy trenera – seria ćwiczeń
 • „Sekundowe rozluźnienia” czyli jak zarządzać swoim ciałem w stresie. Początek drogi do sekundowych rozluźnień.

PRZYGOTOWANIE DO SESJI: INDYWIDUALNA DIAGNOZA STYLU W ZAKRESIE MIMIKI, PANTOMIMIKI

1. Jeśli uczestnicy mają taką możliwość – prosimy o nagranie swojej prezentacji, zgodnie z założeniami:

 • Czas ok. 3 minut.
 •  Format nagrania dowolny – analogowy, cyfrowy.
 •  Fragment szkolenia/prezentacji – dowolny (zarówno może to być początek, jak i wybrany fragment).
 •  Kadry – prosimy o nagranie Państwa wystąpień tak, żeby była widoczna cała sylwetka na ekranie w maksymalnym zbliżeniu.

2. Nagrania będą przekazane przed szkoleniem trenerowi prowadzącemu w celu diagnozy indywidualnego stylu w zakresie mimiki, pantomimiki i głosu. Umożliwi to przygotowanie się trenera do analizy indywidualnych „wzorców pracy ciałem i głosem”  uczestników. Po analizie przez trenera i/lub wykorzystaniu na szkoleniu materiał nagrań zostanie zabezpieczony.

3. Prosimy na sesję przyjść w niekrepującym ubraniu. Nie muszą to być dresy, ważne, by były to rzeczy, w których czują się Państwo swobodnie. Panie prosimy o buty na płaskim obcasie.

 

SESJA III. „TOOLBOX TRENERA” – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

1. Toolbox – skrzynia narzędzi pracy trenera

 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Praca indywidualna i grupowa uczestników nad tworzeniem i walidacją narzędzi z wykorzystaniem symulacji procesu szkolenia
 • Skąd czerpać inspirację do tworzenia narzędzi szkoleniowych – wykorzystanie własnej, grupowej wiedzy i kreatywności
 • Pakiet kluczowych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu
  • case study
  • zespołowe rozwiązywania problemów
  • dyskusje grupowe
  • role plays
  • gry i symulacje biznesowe
  • wideotrening
  • feedback trenerski – sztuka obserwacji i interpretacji biznesowej

2.  Dyskusja moderowana, studium przypadku, symulacja – skuteczne narzędzia w pracy z grupami biznesowymi

 • Analiza przypadku jako proces rozwiązywania problemów – korzystanie
  z metody
 • Jak zbudować studium przypadku?
  • różne podejścia do budowania studium
  • pisanie tekstu
  • testowanie
 • Mocne i słabe strony studium przypadku
 • Umiejętności doskonalone dzięki analizie przypadku
 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Odmiany dyskusji moderowanych
 • Trening prowadzenia dyskusji moderowanych

3. Szkolenie w parze trenerskiej – z czego wynika sukces współpracy trenerskiej

 • Zasady współpracy teamu trenerskiego
 • Zarządzanie wspólną przestrzenia
 • Zarządzanie czasem – dyscyplina i reżim czasowy
 • Trzymanie równowagi w aktywności szkoleniowej pomiędzy prowadzącymi
 • Techniki przekazywanie aktywności trenerskiej
 • Metody budowania i wzmacniania pozycji kotrenera
 • Model partnerskiego feedbacku rozwojowego

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ. GRA KOMPETENCYJNA.  PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

1. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych j – IAPS  

 • Klient a interesariusze szkolenia – podmioty, z których każdy ma swoje potrzeby i oczekiwania
 • Identyfikowanie potrzeb u różnych interesariuszy szkolenia – kogo badać – case study
 • Rodzaje metod badania potrzeb szkoleniowych
 • Wybór narzędzi badawczych – ćwiczenie
 • Praktyczne zasady konstrukcji podstawowych narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych, w tym wywiadów z decydentem szkolenia, HR, uczestnikami – ćwiczenie
 • Analiza i wnioskowanie z zebranych informacji – ćwiczenie
 • Oczekiwania zbieżne i sprzeczne – rozwiązywanie kolizji między oczekiwaniami poszczególnych interesariuszy – case study
 • Rozpoznawanie i odróżnianie zachcianek szkoleniowych od rzeczywistych potrzeb klienta
 • Urealnianie potrzeb i oczekiwań klienta
 • Rekomendowanie działań pozaszkoleniowych, które mogą skutecznie pomóc klientowi w progresie uczestników i całej organizacji

2. Określanie celów i zarządzanie celami szkoleniowymi

 • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu na podstawie IAPS – w zakresie wiedzy umiejętności, postaw – ćwiczenie
 • Które cele mogą zostać zrealizowane za pomocą szkolenia, a które wymagają innej aktywności organizacji lub działań wspierających – case study
 • Przełożenie celów na program szkolenia oraz na scenariusz szkolenia
 • Wzajemna zależność i głębokie różnice między programem szkolenia a scenariuszem szkolenia
 • Wybór metod szkoleniowych dopasowanych do celów ogólnych szkolenia i celów cząstkowych poszczególnych modułów szkoleniowych – ćwiczenie
 • Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia zgodnego z założonymi celami
 • Maksymalizowanie efektywności osiągania celów szkoleniowych – zarządzanie czasem w przebiegu szkolenia
 • Pomiar stopnia realizacji celów i efektywności szkolenia – ewaluacja szkolenia wg Kirkpatricka
 • Wybór metody ewaluacji sesji szkoleniowej

3. Gra kompetencyjna „Projektuj scenariusz szkolenia”

Gra kompetencyjna ma na celu zintegrowanie i konkretne zastosowanie kompetencji i narzędzi trenerskich niezbędnych do stworzenia programu, zaplanowania, przygotowani sesji oraz zbudowania szczegółowego scenariusza szkolenia.

Uczestnicy w praktyce wykorzystają umiejętności i wiedzę pozyskaną w poprzednich modułach tej sesji, zwłaszcza dotyczącą IAPS i określania celów szkolenia. Zintegrują i zastosują również wiedzę zdobytą podczas poprzednich sesji BTC, szczególnie na temat zasad nauczania osób dorosłych, procesu grupowego, narzędzi i metod trenerskich.

Gra ma charakter symulacyjny, a zatem stając przed niemałym wyzwaniem, wykreowanym przez twórców gry, grupa doświadczy realnego procesu działań trenera od kontaktu z klientem, aż po skonstruowanie scenariusza sesji. Dzięki temu będzie przygotowana do samodzielnego przygotowania skutecznego, efektywnego i interesującego szkolenia.

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

1. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera a radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera
 • Cechy skutecznego trenera
 • Reaktywność a proaktywność w budowaniu kompetencji trenerskich
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć – przekonania mobilizujące
  i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
 • Stereotypy i uprzedzenia wpływające na jakość procesu szkolenia i relacje
  z uczestnikami
 • Nawyki i wzorce zachowań blokujące efektywność trenera

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk: konsultacja, racjonalna perswazja, ingracjacja, wymiana, koalicja, presja, inspiracja, legitymizacja
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)

Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności.

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji i tzw. trudnych uczestników, m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu do oczekiwań grupy, trudne pytania
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami – symulacje trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Stosowanie strategii przez trenera i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Trening radzenia sobie – scenki i role play

 

SESJA DODATKOWA. KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY TRENERA. ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

Zakres programowy:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • Tematyka warsztatów:
  • Cztery filary coachingu
  • Umiejętność słuchania w coachingu
  • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
  • Model coachingowy TGROW
  • Wartości

Informacje o prelegentach:

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Marcin Markowski - senior trener

Maciej Polański - senior trener

Andrzej Stępień - trener/ coach

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Piotr Wiśniewski - senior trener/ senior konsultant

Monika Zalewska - senior trener

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 6210 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Business Trainer Certificate (BTC)