Business Trainer Certificate (BTC)

O szkoleniu

Trener biznesu to zawód wymagający szerokiej wiedzy i profesjonalnych kwalifikacji w kształceniu dorosłych. Program BTC łączy w sobie nowatorskie podejście w kształceniu trenerów biznesu (np. diagnoza kompetencji trenerskich), wieloletnie doświadczenie IBD Business School w tym zakresie oraz możliwość zdobycia profesjonalnych kwalifikacji coachingowych, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikacjami.

Na rynku jest tylko JEDEN taki program dla trenerów biznesu!

Cele szkolenia:
Zarządzanie grupą w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się
w zespole i rozwój poszczególnych osób w zespole
Profesjonalne przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń
Poznanie metodologii i technik szkoleniowych
Profesjonalne planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkoleń
Wybór i konstruowanie technik szkoleniowych w odpowiedzi na określone cele szkoleniowe
Zrozumienie psychologicznych mechanizmów uczenia się i specyfiki kształcenia dorosłych
Zarządzanie grupą szkoleniową ze zrozumieniem istniejących mechanizmów psychologicznych oraz prawidłowości, którymi rządzi się grupa szkoleniowa
Poznanie typologii postaw osób szkolonych i sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Rozwijanie i doskonalenie kompetencji na podstawie autorskiego spójnego modelu kompetencyjnego trenera biznesu
 • Indywidualna diagnoza kompetencji trenerskich i sesje feedbacku
 • Doświadczenie pracy ze zróżnicowanym dedykowanym zespołem trenerów (poszczególne sesje prowadzą różni trenerzy pozostający ze sobą w kontakcie, tak by zapewnić jak najlepszą ciągłość procesu wzmacniania kompetencji)
 • Zdobycie kompleksowych umiejętności projektowania sesji szkoleniowych zorientowanych na efektywność i cele biznesowe: począwszy od badania potrzeb szkoleniowych, poprzez wykorzystanie procesu grupowego do efektywnego nauczania i analizy efektywności szkoleń
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i wykorzystywania najnowszych form, metod i narzędzi szkoleniowych
 • Zbudowanie i doskonalenie kompetencji osobistych ważnych z punktu widzenia skutecznego trenera biznesu, pogłębianie samoświadomości w zakresie własnego funkcjonowania
 • Poprawa skuteczności trenerskiej w zakresie zarządzania zespołem w procesie szkoleniowym i rozwojowym
Kto powinien wziąć udział?
 • Trenerzy biznesu
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Menedżerowie zarządzający zespołami
 • Osoby przygotowujące się do roli trenera w biznesie

Program szkolenia

SESJA I. ZARZĄDZANIE PROCESEM GRUPOWYM I ZARZĄDZANIE SOBĄ W PRZEBIEGU PROCESU GRUPOWEGO. ZARZĄDZAJ GRUPĄ!

1. Specyfika uczenia dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego według Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

2. Zasady pracy z grupami biznesowymi w kontekście procesu grupowego

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

3. Współpraca i zarządzanie grupą w przebiegu procesu szkoleniowego

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
  • Dopasowanie szkolenia do etapu procesu grupowego
  • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

 

SESJA II. PRACA Z GŁOSEM I CIAŁEM JAKO NARZĘDZIAMI PRACY TRENERA. ZARZĄDZAJ SOBĄ!

1. Metody i narzędzia pracy głosem. Dlaczego głos najlepiej ćwiczyć rano?

 • Czy głos jakim mówię jest najskuteczniejszy? – ćwiczenie
 • Czy głos jakim mówię to mój „naturalny” głos? – ćwiczenie
 • Jak stres wpływa na głos – co się dzieje z moim ciałem? – ćwiczenie
 • „Trener – skuteczny wojownik” Skuteczność technik karate zależy w dużej mierze od poprawności oddychania – jak to się łączy z moją komunikacją trenerską
 • Dlaczego oddech ma wpływ na całą moją komunikację? – korzyści dla pracy trenerskiej
 • Jak powrócić do i-buki „dobrego oddechu”– oddechu z dzieciństwa – ćwiczenie
 • Uruchomienie tłoczni brzusznej – ćwiczenie
 • Czym jest dźwięk i czy mam na niego wpływ – ćwiczenie
 • Praca nad siłą, głośnością dźwięku – umiejętność mówienia bez obciążania strun głosowych – ćwiczenie
 • Jak rozwijać niskie, budzące zaufanie barwy.
 • Aktywizowanie mechaniczne rezonatorów: piersiowego i głowowego ćwiczenie.
 • Połączenie intencji i techniki – zgodnie z zasadą, że głos wynika z myśli – „mruczenie w górach” – ćwiczenie

2. Metody i narzędzia pracy z własnym ciałem

 • Silendo nemo peccat – milczenie jest złotem – test świadomości ciała
 • Czy jesteś świadom, co robi Twoje ciało – analiza „przetrwać w ciszy”
 • Sesja feedbackowa – nawiązując do poprzedniego ćwiczenia analizujemy nagrania uczestników przygotowane przed warsztatem
 • Co jest najważniejsze w mowie ciała
 • Jak rozwijać mowę ciała nie tracąc naturalności – ćwiczenie
 • Budowanie elastyczności i spontaniczności w komunikacji – ćwiczenie
 • Doskonalenie porozumienia z rozmówcą, grupą – słuchanie i komunikowanie – ćwiczenie
 • Czy istnieje schemat „dobrego rozpoczęcia” – czyli co zrobić z ciałem, by „kupić” grupę

3. Metody i narzędzia pracy z ciałem w stresie. Zarządzaj tremą, a nie walcz z nią

 • Czy wiesz gdzie koncentruje się Twój stres?
 • Diagnostyka organizmu i zdefiniowanie stref stresu – analiza indywidualnych blokad w ciele, obszarów oraz symptomów działania stresu na ciało
 • Rozluźnienie spiętych mięśni – korzyści z umiejętności rozluźniania mięśni w pracy trenera – seria ćwiczeń
 • „Sekundowe rozluźnienia” czyli jak zarządzać swoim ciałem w stresie. Początek drogi do sekundowych rozluźnień.

PRZYGOTOWANIE DO SESJI: INDYWIDUALNA DIAGNOZA STYLU W ZAKRESIE MIMIKI, PANTOMIMIKI

1. Jeśli uczestnicy mają taką możliwość – prosimy o nagranie swojej prezentacji, zgodnie z założeniami:

 • Czas ok. 3 minut.
 • Format nagrania dowolny – analogowy, cyfrowy.
 • Fragment szkolenia/prezentacji – dowolny (zarówno może to być początek, jak i wybrany fragment).
 • Kadry – prosimy o nagranie Państwa wystąpień tak, żeby była widoczna cała sylwetka na ekranie w maksymalnym zbliżeniu.

2. Nagrania będą przekazane przed szkoleniem trenerowi prowadzącemu w celu diagnozy indywidualnego stylu w zakresie mimiki, pantomimiki i głosu. Umożliwi to przygotowanie się trenera do analizy indywidualnych „wzorców pracy ciałem i głosem” uczestników. Po analizie przez trenera i/lub wykorzystaniu na szkoleniu materiał nagrań zostanie zabezpieczony.

3. Prosimy na sesję przyjść w niekrepującym ubraniu. Nie muszą to być dresy, ważne, by były to rzeczy, w których czują się Państwo swobodnie. Panie prosimy o buty na płaskim obcasie.

 

SESJA III. „TOOLBOX TRENERA” – TRENING PRACY Z RÓŻNYMI METODAMI. KREUJ AKTYWNE METODY!

1. Toolbox – skrzynia narzędzi pracy trenera

 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Praca indywidualna i grupowa uczestników nad tworzeniem i walidacją narzędzi z wykorzystaniem symulacji procesu szkolenia
 • Skąd czerpać inspirację do tworzenia narzędzi szkoleniowych – wykorzystanie własnej, grupowej wiedzy i kreatywności
 • Pakiet kluczowych narzędzi szkoleniowych trenera biznesu
  • case study
  • zespołowe rozwiązywania problemów
  • dyskusje grupowe
  • role plays
  • gry i symulacje biznesowe
  • wideotrening
  • feedback trenerski – sztuka obserwacji i interpretacji biznesowej

2.  Dyskusja moderowana, studium przypadku, symulacja – skuteczne narzędzia w pracy z grupami biznesowymi

 • Analiza przypadku jako proces rozwiązywania problemów – korzystanie
  z metody
 • Jak zbudować studium przypadku?
  • różne podejścia do budowania studium
  • pisanie tekstu
  • testowanie
 • Mocne i słabe strony studium przypadku
 • Umiejętności doskonalone dzięki analizie przypadku
 • Ćwiczenia i praca na case studys: rodzaje narzędzi i sposoby ich konstrukcji
 • Odmiany dyskusji moderowanych
 • Trening prowadzenia dyskusji moderowanych

3. Szkolenie w parze trenerskiej – z czego wynika sukces współpracy trenerskiej

 • Zasady współpracy teamu trenerskiego
 • Zarządzanie wspólną przestrzenia
 • Zarządzanie czasem – dyscyplina i reżim czasowy
 • Trzymanie równowagi w aktywności szkoleniowej pomiędzy prowadzącymi
 • Techniki przekazywanie aktywności trenerskiej
 • Metody budowania i wzmacniania pozycji kotrenera
 • Model partnerskiego feedbacku rozwojowego

 

SESJA IV. ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SESJI SZKOLENIOWEJ. GRA KOMPETENCYJNA. PROJEKTUJ SCENARIUSZ SZKOLENIA!

1. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych – IAPS  

 • Klient a interesariusze szkolenia – podmioty, z których każdy ma swoje potrzeby i oczekiwania
 • Identyfikowanie potrzeb u różnych interesariuszy szkolenia – kogo badać – case study
 • Rodzaje metod badania potrzeb szkoleniowych
 • Wybór narzędzi badawczych – ćwiczenie
 • Praktyczne zasady konstrukcji podstawowych narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych, w tym wywiadów z decydentem szkolenia, HR, uczestnikami – ćwiczenie
 • Analiza i wnioskowanie z zebranych informacji – ćwiczenie
 • Oczekiwania zbieżne i sprzeczne – rozwiązywanie kolizji między oczekiwaniami poszczególnych interesariuszy – case study
 • Rozpoznawanie i odróżnianie zachcianek szkoleniowych od rzeczywistych potrzeb klienta
 • Urealnianie potrzeb i oczekiwań klienta
 • Rekomendowanie działań pozaszkoleniowych, które mogą skutecznie pomóc klientowi w progresie uczestników i całej organizacji

2. Określanie celów i zarządzanie celami szkoleniowymi

 • Formułowanie ogólnych i operacyjnych celów treningu na podstawie IAPS – w zakresie wiedzy umiejętności, postaw – ćwiczenie
 • Które cele mogą zostać zrealizowane za pomocą szkolenia, a które wymagają innej aktywności organizacji lub działań wspierających – case study
 • Przełożenie celów na program szkolenia oraz na scenariusz szkolenia
 • Wzajemna zależność i głębokie różnice między programem szkolenia a scenariuszem szkolenia
 • Wybór metod szkoleniowych dopasowanych do celów ogólnych szkolenia i celów cząstkowych poszczególnych modułów szkoleniowych – ćwiczenie
 • Przygotowanie materiałów, pomocy i miejsca szkolenia zgodnego z założonymi celami
 • Maksymalizowanie efektywności osiągania celów szkoleniowych – zarządzanie czasem w przebiegu szkolenia
 • Pomiar stopnia realizacji celów i efektywności szkolenia – ewaluacja szkolenia wg Kirkpatricka
 • Wybór metody ewaluacji sesji szkoleniowej

3. Gra kompetencyjna „Projektuj scenariusz szkolenia”

Gra kompetencyjna ma na celu zintegrowanie i konkretne zastosowanie kompetencji i narzędzi trenerskich niezbędnych do stworzenia programu, zaplanowania, przygotowani sesji oraz zbudowania szczegółowego scenariusza szkolenia.

Uczestnicy w praktyce wykorzystają umiejętności i wiedzę pozyskaną w poprzednich modułach tej sesji, zwłaszcza dotyczącą IAPS i określania celów szkolenia. Zintegrują i zastosują również wiedzę zdobytą podczas poprzednich sesji BTC, szczególnie na temat zasad nauczania osób dorosłych, procesu grupowego, narzędzi i metod trenerskich.

Gra ma charakter symulacyjny, a zatem stając przed niemałym wyzwaniem, wykreowanym przez twórców gry, grupa doświadczy realnego procesu działań trenera od kontaktu z klientem, aż po skonstruowanie scenariusza sesji. Dzięki temu będzie przygotowana do samodzielnego przygotowania skutecznego, efektywnego i interesującego szkolenia.

 

SESJA V. WYWIERANIE WPŁYWU W PRACY TRENERA I TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE. PANUJ NAD TRUDNOŚCIAMI!

1. Kompetencje osobiste i zawodowe trenera a radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • Predyspozycje psychologiczne w pracy trenera
 • Cechy skutecznego trenera
 • Reaktywność a proaktywność w budowaniu kompetencji trenerskich
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć – przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
 • Stereotypy i uprzedzenia wpływające na jakość procesu szkolenia i relacje z uczestnikami
 • Nawyki i wzorce zachowań blokujące efektywność trenera

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk: konsultacja, racjonalna perswazja, ingracjacja, wymiana, koalicja, presja, inspiracja, legitymizacja
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)

Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności.

3. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy trenera

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji i tzw. trudnych uczestników, m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu do oczekiwań grupy, trudne pytania
 • Metody radzenia sobie z trudnymi uczestnikami – symulacje trudnych sytuacji szkoleniowych
 • Stosowanie strategii przez trenera i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Trening radzenia sobie – scenki i role play

 

SESJA DODATKOWA. KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY TRENERA. ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

Zakres programowy:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • Tematyka warsztatów:
  • Cztery filary coachingu
  • Umiejętność słuchania w coachingu
  • Umiejętność zadawania pytań w coachingu
  • Model coachingowy TGROW
  • Wartości

W ramach programu BTC uczestnicy mają możliwość zrealizowania modułu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC).

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management. Uzyskanie certyfikatu wymaga zrealizowania dodatkowych aktywności oraz wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł.

Czas trwania

13 dni, 6 sesji, 104 godziny

Prelegenci

 • Dariusz Jęda - senior trener/ coach
 • Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach
 • Ewa Mentel - trener
 • Maciej Polański - senior trener
 • Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams
1. Szkolenie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
2. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.1GHz lub szybszy, 2GB RAM, 3GB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOS bądź Linux, rozdzielczość ekranu 1024 x 768, minimum128 MB pamięć grafiki
3. Minimalne wymagania systemowe:
iOS: iOS 11.
Windows: Windows 10 kompilacja 14393.
Android: System operacyjny Android 5,0.
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox.
Komputerów MacMacOS 10,13.
4. Minimalne wymagania łącza sieciowego: Zalecana szybkość minimalna prędkość pobierania 8 Mb/s / prędkość wysyłania 512 kb/s
5. Wymagana kamera oraz włączenie jej przez uczestnika w przypadku ćwiczeń grupowych, dyskusji, case studies
6. Link do platformy, na której realizowne jest szkolenie wysyłany jest na około 7 dni przed planowanym terminem zajęć i jest ważny do zakończenia szkolenia.
1. Szkolenie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
2. Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor 1.1GHz lub szybszy, 2GB RAM, 3GB wolnego miejsca na dysku, system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOS bądź Linux, rozdzielczość ekranu 1024 x 768, minimum128 MB pamięć grafiki
3. Minimalne wymagania systemowe:
iOS: iOS 11.
Windows: Windows 10 kompilacja 14393.
Android: System operacyjny Android 5,0.
Funkcje sieci Web. Najnowsza wersja przeglądarki Safari, Internet Explorer 11, Chrome, Edge lub Firefox.
Komputerów MacMacOS 10,13.
4. Minimalne wymagania łącza sieciowego: Zalecana szybkość minimalna prędkość pobierania 8 Mb/s / prędkość wysyłania 512 kb/s
5. Wymagana kamera oraz włączenie jej przez uczestnika w przypadku ćwiczeń grupowych, dyskusji, case studies
6. Link do platformy, na której realizowne jest szkolenie wysyłany jest na około 7 dni przed planowanym terminem zajęć i jest ważny do zakończenia szkolenia.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
5 723
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 5 900 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Moduł Coaching Fundamentals Certificate
 • ICP® – Individual Competence Profile
 • Indywidualne sesje feedbacku
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 3.39% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 6.78% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10.17% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 15.25% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa
Smocza 26/5
woj. mazowieckie
IBD Business School jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególnoś...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: IBD Business School Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Smocza 26/5
 • Kod pocztowy: 01-041
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5222383056

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa Smocza 26/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!