CBAM - graniczny podatek węglowy: nowy obowiązek importerów, na drodze do redukcji emisji gazów cieplarnianych

O szkoleniu

Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać graniczny podatek węglowy (CBAM – ang. Carbon Border Adjustment Mechanism). Import do UE towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych (cement, żelazo, stal, aluminium, energia elektryczna oraz niektóre wyroby przemysłu chemicznego jak nawozy i wodór) będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami, a po okresie przejściowym z dodatkowymi kosztami. Dotyczy to również wyrobów pochodnych, jak np. produkty z wymienionych metali typu drut, śruby, blachy, płyty, profile, rury czy pojemniki.
Jeśli importują Państwo tego typu towary powinni Państwo wziąć udział w tym szkoleniu aby poznać zasady CBAM oraz obowiązki które należy dopełnić.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie
Kto powinien wziąć udział?

Adresatami tego szkolenia są:

 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów i rozliczenia podatkowe
 • Wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

Program szkolenia: 

Dzień 1:

 • Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 • Co to jest CBAM i na czym polega
 • Czym są zmiany klimatu i na czym polega europejska strategia klimatyczna
 • Ogólne informacje o  systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 • Cel wprowadzenia CBAM
 • Podstawa prawna (rozporządzenie wprowadzające i wykonawcze)
 • Źródła informacji o CBAM
 • Zakres obowiązywania
  • Kategorie produktów – ćwiczenie z ustalania które produkty podlegają pod CBAM
  • Obszary geograficzne
  • Kryterium wartości
 • Podmioty objęte przepisami
 • Organy biorące udział w procesie
 • Kontrole kary i odpowiedzialność
 • Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 • Obowiązki CBAM w okresie przejściowym do 2026 roku
 • Obowiązki CBAM w okresie docelowym od 2026 roku
 • Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów i obowiązków
 • Plan wdrażania we firmie
  • Określenie produktów objętych CBAM
  • Zasady współpracy i zbierania danych od dostawców
  • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
 • Informacje o emisjach
  • Gazy uwzględniane w mechanizmie
  • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
  • Emisje wbudowane w towary i prekursory
  • Emisje bezpośrednie
  • Emisje pośrednie

Dzień 2:

 • Zasady obliczanie emisji wbudowanych
  • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
  • Ścieżki produkcyjne
  • Granice systemowe
  • Towary proste
  • Towary złożone
  • z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
  • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
  • Wartości standardowe dostarczone przez Komisję Europejską
 • Przykłady obliczenia emisji dla
  • wyrobów ze stali i żelaza,
  • wyrobów z aluminium
  • klinkieru i cementu
  • nawozów
  • innych wskazanych przez uczestników
 • Uwzględnianie opłaty emisyjnej uiszczanej w państwie trzecim
 • Arkusz zbierania danych od dostawców – jak go wypełniać
 • Portal CBAM i jego funkcje – jak składać sprawozdania
 • Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Czas trwania

 • 9.00 - 14.00 (w oba dni)
  plus możliwość konsultacji dla Uczestników w drugim dniu szkolenia: 14,00-16,00)

Prelegenci

Jacek Zatoński - Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, w tym śladu węglowego.
Posiada wiedzę ekspercką m.in. w dziedzinach: obliczania śladu węglowego, zmian klimatu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji, geograficznych systemów informacyjnych (mapy, analizy przestrzenne), systemów zarządzania środowiskowego, społecznej odpowiedzialności biznesu i BHP.
Absolwent Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym samym wydziale uzyskał również tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geografii.
Od 2006 roku aktywny zawodowo w branży ochrony środowiska. Obejmował stanowiska związane z pracami laboratoryjnymi, geologicznymi, opracowaniami dokumentacji przyrodniczej i dokumentów strategicznych dla gmin, analizami GIS, obsługą firm, wolontariatem pracowniczym itp. Dzięki pracy na różnych stanowiskach oraz współpracy zarówno z biznesem, administracją jak i organizacjami pozarządowymi posiada szeroką wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Od 2008 roku zajmuje się profesjonalnie prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony środowiska (ponad 4000 godzin szkoleniowych). Przeszedł roczne szkolenie trenerskie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (160 godz.). W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na interakcje uczestników, specjalizuje się także w grach symulacyjnych, które sam tworzy.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma ClickMeeting.
Nie jest wymagane instalowanie żadnych dodatkowych aplikacji przez Uczestnika - logowanie przez przeglądarkę internetową.

Rejestracja

Cena podstawowa
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się

Organizator

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice
Krasińskiego 13
woj. śląskie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od ponad 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wy...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w wydarzeniu i zobowiązania do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Opłata realizowana jest przelewem na wskazane na fakturze pro forma konto bankowe. Fakturę pro forma przekażemy zgłaszającemu mailowo na 7 dni przed datą wydarzenia.
 3. Płatność z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest przed wydarzeniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki. Prosimy o odpowiednią adnotację w polu uwagi podczas wypełniania formularza zgłoszenia.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w wydarzeniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 6. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego wydarzenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze wydarzenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 7. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie wydarzenia, a także zmiany terminu i miejsca wydarzenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji wydarzenia.

 

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • Ulica i nr: Krasińskiego 13
 • Kod pocztowy: 40-019
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542299856

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice Krasińskiego 13
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!