Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

O szkoleniu

Zarządzanie talentami i karierą – certyfikowane szkolenie Certificate in Talent and Career Management dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier i zarządzania talentami w odniesieniu do strategii organizacji oraz jej modelu kompetencyjnego.

Warsztatowy charakter zajęć oraz analiza studiów przypadku pozwalają uczestnikom szkolenia nabyć praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania programów rozwojowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia

 • Przedstawienie uczestnikom różnych koncepcji budowania polityki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, z uwzględnieniem najnowszych trendów.
 • Zaprezentowanie podejścia do rozwoju opartego na modelu kompetencji.
 • Zaznajomienie z metodami diagnozy potencjału zawodowego, budowania planów rozwoju stosowanych w nowoczesnym doradztwie personalnym oraz w najlepiej zarządzanych firmach na świecie.
 • Przedstawienie głównych założeń dotyczących tworzenia, wdrażania i stosowania programów zarządzania talentami menedżerskimi i eksperckimi.
 • Pokazanie praktycznych umiejętności stosowania prezentowanych metod, z uwzględnieniem planowania własnego rozwoju zawodowego.

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zbudowanie strategicznej perspektywy zarządzania procesem rozwoju w firmie
 • Nauczenie umiejętności niezwykle istotnych w procesie rozwoju: strategicznej perspektywy w rozwijaniu pracowników – odniesienie do modelu kompetencyjnego organizacji, strategii działania
 • Usystematyzowanie, poznanie nowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju, zarządzania talentami
 • Poznanie sposobów identyfikacji talentów organizacyjnych, podejścia do ich rozwoju i promocji w ramach organizacji
 • Zwrócenie uwagi na rolę indywidualnej perspektywy w rozwijaniu pracowników: doboru metod pracy z wyróżniającymi się pracownikami, wykorzystanie mentoringu, coachingu
 • Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności: prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w organizacji, mających na celu identyfikację potencjału lub prowadzenie rozmów rozwojowych
Kto powinien wziąć udział?
 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR i osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji
 • Specjaliści ds. rekrutacji, administracji kadrowej, wynagradzania (innych obszarów zarządzania ludźmi poza rozwojem) zainteresowani karierą zawodową w HR, chcący doskonalić swoje kompetencje w obszarze rozwijania pracowników, zarządzania talentami
 • HRBP, którym zależy na pełnym uczestnictwie w działaniach rozwojowych pracowników, z obszaru merytorycznego, za który odpowiadają

Program szkolenia

SESJA I. ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 1. Rozumienie procesu zarządzania talentami
 2. Rodzaje programów talentowych
 3. Założenia programów zarządzania talentami menedżerskimi
 4. Sposób komunikowania o programie TM. Poufność/ brak poufności o uczestnikach programów talentowych
 5. Rola kultury korporacyjnej w przyciąganiu, identyfikowaniu, rozwijaniu i promowaniu talentów
 6. Przebieg procesu
 7. Uczestnicy procesu zarządzania talentami i ich rola
 8. Sposoby przyciągania talentów do organizacji – rola rekrutacji, programy Trainee
 9. Kryteria identyfikacji talentu – różne podejścia
 10. Zestaw kompetencji oczekiwanych u talentu menedżerskiego
 11. Narzędzia identyfikacji talentu
 12. Błędy wynikające z niewłaściwej identyfikacji talentów
 13. Sposoby wsparcia talentów menedżerskich – rodzaje wsparcia versus poziom programu (średni szczebel, wysoki)
 14. Błędy w procesie rozwoju talentów
 15. Założenia programów zarządzania talentami eksperckimi
 16. Kryteria selekcji ekspertów – katalog pomysłów na rozwój ekspertów
 17. Kluczowe funkcje programu talentowego, kiedy go wdrażać?
 18. Korzyści z wdrożenia programów zarządzania talentami
 19. Pomiar skuteczności wdrożenia programów talentowych
 20. Zagrożenia wynikające z funkcjonowania programów talentowych
 21. Bariery we wdrażaniu programów talentowych
 22. Sposoby motywowania talentów

SESJA II. TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIER

 1. Planowanie sukcesji
 2. Rola działań adresowanych do sukcesorów
 3. Wyróżnienie stanowisk objętych planowaniem sukcesji – przykłady rozwiązań
 4. Ścieżka kariery” – średnio-/ długookresowa, etapy, punkty kontrolne
 5. Typowe ścieżki karier
 6. Analiza struktury organizacyjnej
 7. Dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
 8. Budowa modeli kompetencyjnych
 9. Przygotowanie OSP
 10. 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
 11. stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 12. ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

SESJA III. PODEJŚCIA DO ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW

 1. Podejścia do rozwoju pracowników w organizacji
 2. Strategiczne podejście do rozwoju pracowników w firmie
 3. Różnice w podejściu do rozwoju pracowników generacji X, Y, Z
 4. Rola oceny pracowniczej w rozwijaniu pracowników
 5. Zarządzanie karierą –  podejścia teoretyczne związane z rozumieniem kariery zawodowej (wzory kariery)
 6. Etapy kariery
 7. Sposoby budowania kariery na każdym etapie
 8. Metody ułatwiające podnoszenie kompetencji
 9. Katalog narzędzi rozwojowych
 10. Planowanie indywidualnej ścieżki kariery – przemyślane budowanie swojej kariery, sposoby budowania swojej kariery
 11. Typy karier – Holland, Schein
 12. Indywidualne podejście do rozwoju

Czas trwania

3 sesje - 6 dni - 48 godzin

Prelegenci

Włodzimierz Buśkiewicz
Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
IBD Business School

Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie zarządcze zdobył pracując między innymi jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Biznesu (od 2015 r. – IBD Business School) oraz Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, a także dyrektor handlowy Herbapolu Lublin SA (Grupa Polpharma), dyrektor sprzedaży i działu obsługi klienta Masterlink Express Sp. z o.o. (Grupa Poczty Szwedzkiej) oraz National Sales Manager IDV Poland (DIAGEO). Od kilkunastu lat z sukcesem pracuje w złożonych projektach doradczo-rozwojowych oraz warsztatach rozwojowych dla najwyższej kadry oraz prowadzi coaching ekspercki dla firm. Współtworzy programy i narzędzia badawcze w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Kieruje także zespołami eksperckimi, przygotowującymi programy rozwojowe dla top managementu. Jego główne specjalizacje doradcze i trenerskie to m. in.: audyt menedżerski, badania organizacyjne indywidualne programy doradczo-rozwojowe dla firm z obszaru zarządzanie zespołem, przywództwa i rozwoju menedżerskiego oraz zarządzanie zmianą. Włodzimierz K. Buśkiewicz był partnerem biznesowym m.in. w takich organizacjach, jak: MAKRO Cash & Carry, Grupa Lotos SA, Telekomunikacja Polska SA, ORFE SA, Philip Morris Polska SA, AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o., PKP CARGO SA, PZU SA, PZU Życie SA, PKO BP SA, Vision Express Sp. z o.o., Sygma Bank SA, BGŻ SA, Bank Zachodni WBK SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, Toyota Motors Poland SA, Grupa Żywiec SA, Coca-Cola HBC Sp. z o.o., Hewlett-Packard Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., TVP SA, Aster Sp. z o.o., Narodowy Fundusz Zdrowia, Syngenta Cropp Protection Sp. z o.o., PKN Orlen SA.

Aneta Cibik-Matujewicz
Dyrektor Programowy

Doktor nauk humanistycznych (UW), psycholog (UW), coach (ICC) oraz praktyk biznesu z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zdobywała między innymi w Commercial Union SA oraz ING Nationale Nederlanden. W ostatnim czasie była związana z Grupą PZU, gdzie przez ponad 10 lat z sukcesem pełniła rolę HR Managera – zarządzała dwudziestoosobowym zespołem specjalistów, odpowiadała za wszystkie procesy z obszaru miękkiego HR dla największej w branży ubezpieczeniowej sieci sprzedaży. Obecnie pełni funkcję dyrektora programowego w IBD Business School. Od 2010 roku pracuje z wykorzystaniem metody Assessment & Development Center – zrealizowała ponad 500 sesji (ok. 2000 uczestników), wdrożyła kilkanaście autorskich projektów. Główne specjalizacje doradcze i trenerskie to m.in.: budowa modeli kompetencyjnych, projektowanie metodologii AC/DC, budowa narzędzi AC/DC, audyt kompetencji menedżerskich, programy doradcze z zakresu rekrutacji, selekcji oraz rozwoju pracowników.

dr Katarzyna Nizińska
Senior trener/ coach

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystka rządu kanadyjskiego w programie MBA dla pracowników naukowych uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu (Kanada) oraz IESE w Barcelonie. Pracowała w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH, równolegle współpracując z firmami szkoleniowymi. Praktyk biznesu, trener, coach, mentor, team coach i wykładowca akademicki. Od 2000 roku – jako trener – współpracuje z IBD Business School i questus centrum akredytacyjnym The Chartered Institute of Marketing. Prowadzi zajęcia na MBA of Minot State University i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jako coach i mentor wspiera w rozwoju osobistym i zawodowym liderów pochodzących ze wszystkich funkcji: sprzedaży, marketingu i operacji, finansów, IT. Jest członkiem ICF (International Coaching Federation) oraz certyfikowanym konsultantem narzędzi diagnozujących potencjał ludzki, jak Saville Wave, Swift oraz Facet5, a także Teamscape – narzędzie do pracy z zespołami. Jako trener specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwoju kompetencji menedżerskich – głównie z zakresu: budowania kariery, przywództwa, coachingu, umiejętności interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania zmianą i kulturą organizacyjną. Od 1997 roku przeprowadziła ponad 25.000 godzin szkoleniowych dla klientów w Polsce i Europie oraz od 2012 roku – ponad 300 godzin coachingu dla klientów indywidualnych, korporacyjnych (menedżerów średniego i wyższego szczebla).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 365
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 4 500 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 10 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 4.44% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.89% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 13.33% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 17.78% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: IBD Business School Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Smocza 26/5
 • Kod pocztowy: 01-041
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5222383056

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, Polska Smocza 26/5

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, Polska
Smocza 26/5
woj. mazowieckie
IBD Business School jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególnoś...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!