Certyfikacja kompetencji ICF

O szkoleniu

Pakiet certyfikacyjny jest przeznaczony dla osób, które traktują coaching jako element swojej roli zawodowej i dążą do tego, by oferować innym profesjonalne wsparcie.

Najbardziej skorzystają na nim osoby, które mają okazję prowadzić coaching poza kontekstem szkolenia (pozwoli im to stosować wnioski z sesji mentorskich w praktyce). Użyteczność programu nie zależy natomiast od liczby zgromadzonych godzin coachingowych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • Ukończenie Modułów I-II ) The Art & Science of Coaching (ścieżka ACTSH, akredytacja na poziomie ACC) lub
 • Ukończenie Modułów I-IV The Art & Science of Coaching (ścieżka ACTP, akredytacja możliwa na poziomie ACC lub PCC) lub
 • Ukończenie innego minimum 60-godzinnego szkolenia coachingowego, mogą skorzystać z usługi mentoringu, niezbędnej do certyfikacji w ICF ścieżką ACSTH lub ścieżką Portfolio.

 

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I-IV.

Program „The Art & Science of Coaching” Moduły I-IV + Certyfikacja kompetencji ICF jest objęty najwyższym poziomem akredytacji przyznawanej przez International Coach Federation – ACTP. Oznacza to, że jego absolwenci mogą występować o certyfikaty na poziomie PCC i ACC korzystając z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co nas wyróżnia:

 • Międzynarodowy certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD) wydawany na zakończenie Modułów I-IV + Pakiet certyfikacyjny.
 • Najwyższy poziom akredytacji International Coach Federation i możliwość uzyskania certyfikatu PCC lub ACC ICF korzystając z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.
 • Międzynarodowa kadra certyfikowanych trenerów i asesorów Erickson Coaching International oraz International Coach Federation MCC i PCC.
 • Reprezentacja w ponad 120 miejscach na Świecie.
 • Międzynarodowa społeczność coachingowa, licząca ponad 50 000 osób.
 • Wieloletnie doświadczenie (Erickson Coaching International od 1986 roku, Wszechnica UJ od 2007 roku).
 • Spójna metodologia i kompletne przygotowanie do prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, inspirowanym praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.
 • Koncentracja na praktycznych umiejętnościach.
 • Kompleksowa informacja zwrotna i rekomendacje rozwojowe w trakcie indywidualnych i grupowych sesji mentorskich.
 • Wymiana doświadczeń z grupą doświadczonych, praktykujących coachów.
 • Zindywidualizowane wsparcie w trakcie procesu certyfikacyjnego.
 • Dofinansowanie pakietu certyfikacyjnego za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.
Kto powinien wziąć udział?

Pakiet certyfikacyjny jest przeznaczony dla osób, które traktują coaching jako element swojej roli zawodowej i dążą do tego, by oferować innym profesjonalne wsparcie.

Program szkolenia

MENTORING GRUPOWY

 • 2 spotkania / 2 h

Spotkania online, które obejmują:

 • przydział uczestników do mentorów;
 • rozmowę na temat rozwoju zawodowego uczestników;
 • przypomnienie i przegląd profilu kompetencji coachingowych;
 • doskonalenie umiejętności oceny jakości rozmów coachingowych.

SESJE GRUPOWE

 • 3 sesje grupowe
 • Sesje mentoringu grupowego wraz z uczestnikami pakietu certyfikacyjnego i mentorem (zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych);
 • Terminy ustalane są indywidualnie wraz z mentorem.

SESJE INDYWIDUALNE

 • 3 sesje indywidualne
 • Sesje indywidualne obejmują bezpośrednią współpracę
  z mentorem w odniesieniu do prowadzonych „na żywo” lub nagrywanych sesji coachingowych.

EGZAMIN

 • Obserwowana sesja coachingowa
 • Egzamin ustny realizowany w formie sesji coachingowej: obserwowana sesja telekonferencyjna z własnym klientem;
 • Weryfikacja zgodności z profilem kompetencyjnym na poziomie PCC ICF;
 • Decyzja o przyznaniu certyfikatu certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Diploma – ESFCD ACTP ICF.

Czas trwania

mentoring, sesje grupowe i egzamin

Prelegenci

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej.

Obszary specjalizacji:

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia ? m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Obszary specjalizacji:

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

We Wszechnicy UJ wszyscy kojarzą mnie z wykorzystywaniem metod psychodramatycznych  w pracy z grupą.

 

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

Jestem akredytowanym coachem PCC ICF, w latach 2012-2013 byłam członkiem zarządu i vice-prezes International Coach Federation Poland. Jestem międzynarodowym trenerem i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Brazylia i Indie. Jestem również wykładowcą i trenerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności oraz przywództwie.

Prowadzę sesje coachingowe w języku polskim, francuskim oraz angielskim.

Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Grupa Allegro, PayU, OLX, Agora S.A., Credit Agricole, Wrigley, MAN Accounting Center. Moimi klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów.

 

Jo-Ann Harris

Dyrektor ds. Szkoleń w Erickson Coaching International, coach MCC

Jestem dyrektorem ds. Szkoleń w Erickson Coaching International. Prowadzę także zajęcia The Art & Science of Coaching stacjonarnie oraz przez Internet.

Zajmuje się coachingiem od 12 lat. Po ponad 15 latach pracy na stanowisku kierowniczym oraz jako certyfikowany specjalista ds. szkoleń i rozwoju, rozpoczęłam karierę coachingową jako coach wewnętrzny współpracując z menedżerami i zespołami zarządzającymi.

Zainteresowanie rolą lidera oraz znaczenie relacji w budowaniu organizacji odnoszących sukcesy sprawiły, że rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku zarządzania. W tym czasie zostałam również certyfikowanym coachem kadry zarządzającej.

Jako akredytowany w ICF coach MCC poznałam program The Art & Science of Coaching oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, które odmieniło mój sposób pracy z klientami i organizacjami, w których pracowałam.

Szkolenie Erickson Coaching oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach dały mi bazę zarówno w mojej praktyce coachingowej jak i doradczej. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach zapewniło moim klientom bardzo wymierne wyniki prowadzące do przemian w ich życiu zawodowym i osobistym. W 2007 r. otworzyłam własną firmę Leading Relationships, oferując zindywidualizowane usługi szkoleniowe, rozwojowe i coachingowe. ?Wierzę, że umiejętność budowania silnych i trwałych relacji z ludźmi jest kluczem do sukcesu zawodowego i osobistego.

Jestem znana z tego, że pomagam pracownikom na wszystkich poziomach organizacji odnieść sukces poprzez budowanie relacji zarówno w organizacji, jak i z zewnętrznymi interesariuszami. Jestem także mówcą w The Canadian Association of Professional Speakers oraz mistrzem wystąpień publicznych w Toastmasters International.

 

dr Beata Świeży

Doktor psychologii, coach PCC, psychoterapeutka

Pracuje coachingowo z organizacjami, przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi pomagając im w rozwoju i łatwiejszym przechodzeniu przez zmiany. Wspiera menedżerów w rozwoju kompetencji, budowaniu roli i zarządzaniu zespołem. Pracuje również terapeutycznie i interwencyjnie pomagając pracownikom lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Specjalizuje się w prowadzeniu mentoringu i superwizji dla coachów, chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz przygotować się do międzynarodowej certyfikacji ICF. Jest polskim mentorem międzynarodowej szkoły coachingu Erickson College International.

Prowadzi autorskie warsztaty rozwijające umiejętności coachingowe i propagujące wśród coachów wiedzę psychologiczną. W działalności szkoleniowej koncentruje się na budowaniu kompetencji menedżerskich oraz umiejętnościach coachingowych.

 

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Od wielu lat współtworzę koncepcję i ofertę Wszechnicy UJ, sprawując opiekę merytoryczną nad efektami pracy specjalistów. Regularnie angażuję się w działania na rzecz tworzenia standardów kształcenia profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Jestem współautorką publikacji "Szkolenie pracowników a rozwój organizacji" oraz "Budowanie zespołów" wydanych przez Wolters Kluwer, adresowanych do profesjonalistów branży HR.

 

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu. Platforma ZOOM.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
5 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
płatność do 21 marca
4 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ulica i nr: Sławkowska 10
 • Kod pocztowy: 31-016
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6750002236

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-016 Kraków, Polska Sławkowska 10

Organizator

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-016 Kraków, Polska
Sławkowska 10
woj. małopolskie
Wszechnica jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą misją jest dostarczanie uczącym się ludziom i organizacjom najwyższej jakości usług szkoleniowych poprzez przekuwanie potencjału intelektualnego UJ na efektywne metody i nar...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!