Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG Przygotowanie raportu pozafinansowego zgodnie ze standardami.

O szkoleniu

 • Dowiesz się, czym jest finansowanie zrównoważone i jakie ma skutki na poziomie regulacji UE
 • Poznasz zmiany w raportowaniu niefinansowym związane z dyrektywą CSRD i Jednolitym Europejskim Formatem Raportowania (ESEF)
 • Poznasz genezę i znaczenie taksonomii niefinansowej UE, co pomoże Ci oceniać zgodność działań z jej wytycznymi.
 • Poznasz minimalne gwarancje związane z należytą starannością w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
 • Nauczysz się identyfikować, zarządzać i monitorować ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

ESG (Environmental, Social, and Governance) staje się kluczowym czynnikiemw świecie biznesu.  Dla wielu firm, zwłaszcza publicznych (giełdowych) niezwykle istotne jest informowanie opinii publicznej, pracowników oraz instytucji finansowych o działaniach w obszarach niefinansowych, takich jak kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące praw człowieka (CSR) czy ładu korporacyjnego.

Regulacje standaryzują raportowanie niefinansowe, tak by odpowiadało na potrzeby zarówno użytkowników raportów jak i raportujących. Dane z raportów niefinansowych są podstawą decyzji biznesowych, dlatego ich użytkownicy muszą mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych. Z drugiej strony raportujący potrzebują jasnych i jednolitych wytycznych, które jednocześnie pozwolą ująć specyfikę ich biznesu.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone wyzwaniom związanym z finansowaniem zrównoważonym i raportowaniem niefinansowym.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym (on-line), obiektywnie potwierdzający uzyskane kwalifikacje.  Absolwenci, którzy zdadzą egzamin, uzyskają ceniony na rynku certyfikat.

Kto powinien wziąć udział?
 • przedstawiciele działów finansowych, w tym dyrektorzy finansowi, osoby odpowiadające za współpracę z instytucjami finansowymi
 • członkowie zarządu, kierownicy Biura Zarządu, Compliance Officerowie
 • przedstawiciele oraz pełnomocnicy ds. zrównoważonego rozwoju/środowiska
 • osoby odpowiadające za monitorowanie i agregowanie danych na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej

Program szkolenia

7 GRUDNIA 2023 R.

8.30  rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00  rozpoczęcie szkolenia

FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONE: NADCHODZĄCY I NIEUNIKNIONY MODEL FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ
Zrównoważone finansowanie- nowa rola biegłego – nadzór KNF 

 • Czym jest finansowanie zrównoważone, kogo dotyczy i jakie są skutki jego wprowadzenia na poziomie regulacji UE
 • Idea zrównoważonego finansowania: od genezy do obecnych i nadchodzących zmian prawnych
 • Znaczenie oraz skutki wejścia w życie SFDR (rozporządzenie UE 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – Sustainable Finance Disclosure Regulation)
 • Otoczenie wspierające zrównoważony rozwój (Action plan, zielone, społeczne i zrównoważone obligacje, Europejski Zielony Ład, Sustainable Development Goals)
 • Zasady finansowania zrównoważonego, zarządzanie przez branżę finansową i ubezpieczeniową ryzykiem wynikającym ze zmianami klimatu, wpływ na produkty, konsekwencje dla uczestników rynku
 • Znaczenie taksonomii niefinansowej: rozporządzenie UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
 • Nowa rola biegłego w zakresie badania raportów niefinansowych
 • Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad obszarem raportowania niefinansowego – pierwsze działania nadzorcze

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE I KLIMATYCZNE
Zasady raportowania – dyrektywa CSRD – ESEF

 • Od braku regulacji, przez raportowanie niefinansowe do raportowania zrównoważonego i CSRD
  Dlaczego dotychczasowe zasady raportowania okazały się niewystarczające?
 • Co zmieni dyrektywa CSRD – zmiany przedmiotowe oraz zmiany podmiotowe. Kto, co i od kiedy
 • Znakowanie informacji niefinansowych – rola i zasady działania Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF)

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO RAPORTOWANIA ZGODNIE Z ESRS?
Nowe standardy raportowania zrównoważonego

 • Zasady raportowania ESRS – w tym zasada podwójnej istotności
 • Konstrukcja standardów ESRS – omówienie obszarów raportowania
 • Wyłączenia i okresy przejściowe dla ujawnień
 • Jak przygotować się do raportowania zgodnie z ESRS – od czego zacząć, z jakich narzędzi korzystać, etapy procesu raportowania?

TAKSONOMIA NIEFINANSOWA UE W PRAKTYCE
Ocena zgodności – kluczowe wskaźniki – agregowanie danych

 • Działalności ujęte w Taksonomii a cele środowiskowe
 • W jaki sposób ocenić zgodność z Taksonomią?
 • Kluczowe wskaźniki wyników wykorzystywane w Taksonomii.
 • Przykłady oceny kwalifikacji oraz zgodności dla i) wskaźnika przychodów, ii) wskaźnika nakładów inwestycyjnych oraz iii) wskaźnika wydatków operacyjnych
 • Po co to komu? – znaczenie Taksonomii w praktyce
 • Jak przygotować się do agregowania danych wykorzystywanych w procesie oceny zgodności z Taksonomią?

MINIMALNE GWARANCJE W PRAKTYCE
Zakres regulacji – implementacja – praktyki rynkowe

 • Lakoniczny przepis za którym kryje się zaawansowany system compliance ESG, czyli czym są minimalne gwarancje w praktyce
 • Zakres regulacji kształtujący system minimalnych gwarancji
 • Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD a CSRD)
 • Jak w praktyce implementować do systemu compliance Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz inne akty składające się na system minimalnych gwarancji
 • Sześć kroków należytej staranności i działań wspierających
 • Matryca zgodności: rozwiązania zapewniające pozytywną atestację rozwiązań z zakresu minimalnych gwarancji jako element komunikacji z biegłym rewidentem
 • Wskazówki TEG oraz Platformy ds. zrównoważonego finansowania nt. metod implementacji minimalnych gwarancji
 • Podsumowanie praktyk rynkowych

ZAGADNIENIA KLIMATYCZNE – WYZWANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI
Monitorowanie ryzyka – cele redukcji emisji – ślad węglow

 • Identyfikacja, zarządzanie oraz monitorowanie ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi
 • Strategia klimatyczna, polityka klimatyczna, dekarbonizacja – cele redukcji emisji
 • Obliczanie śladu węglowego w zakresach 1,2,3
 • Monitorowanie śladu węglowego w ramach łańcucha wartości
 • Analizy scenariuszowe związane ze zmianami klimatycznymi

16.00 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

8:30-16:00

Prelegenci

0
Krzysztof Józwik
Ekonomista, Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

Ekonomista, Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz posiadacz certyfikatu głównego księgowego. Od 2014 roku zatrudniony w firmie consultingowej obowiązki-informacyjne, od 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych w Capital Market Solutions Group Sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2010 – 2014 związany z firmą doradczą notowaną w ASO NewConnect posiadającą status Autoryzowanego Doradcy wspierającą spółki publiczne m.in. w obszarze komunikacyjnym oraz compliance.

Od 2010 do 2018 roku jako Makler Papierów Wartościowych związany z dwoma krajowymi domami maklerskimi. W latach 2016-2018 członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na rynku regulowanym. Od 2022 posiadacz certyfikatu Sustainability and Climate Risk (SCR®) wydanego przez Global Association of Risk Professionals. Aktualnie uczestnik studiów MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną w Collegium Civitas.

1
Paweł Małkiński
Uznany ekspert w zakresie szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych

Uznany ekspert w zakresie szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych, w branży od stycznia 2006 r., początki kariery w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – po przekształceniu w Komisję Nadzoru Finansowego.

Na jego ponad siedemnastoletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 50 spółkami giełdowymi w tym m.in. z: ENEA S.A., TAURON S.A., KRUK S.A., ponad 100 przeprowadzonych szkoleń (w formule otwartej i zamkniętej, ze średnią oceną na poziomie ok. 4,8 w skali pięciopunktowej), wdrożonych ponad 50 regulacji wewnątrzkorporacyjnych poświęconych zagadnieniom rynku kapitałowego, szereg pozytywnie zakończonych postępowań wyjaśniających przed KNF.

Na co dzień praktyk – doradca prawny emitentów giełdowych w zakresie wykładni oraz praktycznego stosowania przepisów aktów regulujących obszar rynku kapitałowego w szczególności z zakresu identyfikacji, obiegu i ochrony informacji poufnych w rozumieniu art. 7 MAR, stały doradca Rad Nadzorczych oraz Komitetów Audytu w obszarze compliance, Prezes zarządu Capital Market Solutions Group Sp. zoo, podmiotu doradczego świadczącego szeroki wachlarz usług z obszaru compliance dla podmiotów z rynku kapitałowego będącego od listopada 2015 r. SEG MAR PARTNEREM, wieloletni członek i sekretarz Rady Nadzorczej w jednej ze spółek notowanych na rynku regulowanym, stały prelegent kilku wiodących firm oraz instytucji szkoleniowych, z wykształcenia prawnik, certyfikowany Compliance Officer.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Warsaw Regent

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 586
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 670 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • udział w egzaminie certyfikującym dla jednejosoby
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!