Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

O szkoleniu

Kurs coachingu CFC, z międzynarodową certyfikacją, prowadzony przez doświadczonych coachów. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności coachingowe, niezbędne w pracy w organizacji lub w charakterze coacha.

Uczestnicy otrzymują szeroki zestaw materiałów szkoleniowych, będących podstawą indywidualnej pracy z dedykowanym mentorem. Kurs CFC jest pierwszym etapem ścieżki rozwoju coachingowego i stanowi bardzo dobrą, usystematyzowaną bazę teoretyczno-praktyczną w kontynuacji kształcenia dla przyszłych zawodowych coachów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele kursu

 • Budowanie warsztatu coacha poprzez nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności coachingowych
 • Uzyskanie certyfikatu, który jest początkiem drogi zdobywania wiedzy o coachingu w trakcie kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha – Practitioner Coach Diploma,  Certificate in Workplace Coaching i wyżej

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Niezbędne podstawy w zakresie wiedzy i umiejętności coachingowych w firmie lub pozwalające na pracę w charakterze niezależnego coacha
 • Program jest dostępny w języku angielskim
 • Międzynarodowe certyfikaty, przyznawane przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management  oraz International Authority for Professional Coaching & Mentoring
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacje książkowe.
 • Trening praktyczny
 • Praca indywidualna z dedykowanym mentorem
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching)
 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Coachowie
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Sprzedawcy
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

Program szkolenia

I dzień. Prowadzenie rozmowy i słuchanie

 • Coaching konwersacyjny
 • Sztuka prowadzenia rozmów
 • Jak wygląda dobra rozmowa?
 • Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy
 • Uczestnicy rozmowy
 • Rola mówcy
 • Dobry słuchacz
 • Informacja zwrotna
 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
 • Otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z informacją zwrotną
 • Słuchanie, jako podstawowa umiejętność w coachingu
 • Jak dobrze umiemy słuchać?
 • Poziomy słuchania w coachingu
 • Różne rodzaje słuchania
 • Kim jest dobry słuchacz?
 • Tworzenie przestrzeni wewnętrznej u siebie i innych
 • Coaching a elementy osobiste coacha
 • Wykorzystanie ciszy
 • Emocje i odczucia
 • Przekonania
 • Poufność
 • Ograniczenia w coachingu

 

II dzień – umiejętność zadawania pytań i model T-GROW

 • Czym jest pytanie?
 • Struktura pytania
 • Pytania a uwarunkowania społeczne
 • Wykorzystanie głosu
 • Typy pytań
 • Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi
 • Pytania z prośbą o doprecyzowanie
 • Pytania, które wymuszają działanie
 • Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia
 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia
 • Wykorzystanie presupozycji
 • Pytania problemowe
 • Inne techniki zadawania pytań
 • Schematy językowe
 • Ćwiczenie Koło Życia
 • Model TGROW
 • Temat
 • Cel
 • Fakty/Rzeczywistość
 • Możliwości/Opcje
 • Plan działania
 • Zalety modelu T-GROW

 

III dzień – wartości i coaching w miejscu pracy

 • Czym są wartości?
 • Wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości
 • Określanie własnych głównych wartości
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem
 • Coaching w organizacji
 • Coach zewnętrzny wobec organizacji
 • Coach wewnętrzny w organizacji
 • Warunki stosowania coachingu w organizacji
 • Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji
 • Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji
 • Ewaluacja procesu coachingowego w organizacji
 • Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego
 • Menedżer jako coach
 • Coaching jako narzędzie zarządzania
 • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
 • Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
 • Analiza wyzwań coachingowych menedżera
 • Wdrażanie coachingu w codziennym życiu menedżera

 

CZĘŚĆ EKSTERNISTYCZNA

Podręczniki do samodzielnej nauki

Seria rozbudowanych podręczników do samodzielnej nauki, obejmująca następujące zakresy tematyczne:

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Umiejętności konwersacyjne
 • Wartości
 • Model TGROW
 • Coaching w środowisku pracy

 

Podręcznik główny

Książka  „Coaching koaktywny” autorstwa Laury Whitworth, Henry’ego Kimsey-House i Phila Sandahla prezentuje cenny wgląd w metody i modele coachingu oraz pozwala zapoznać się z zestawem umiejętności coachingowych, na przykładach ich zastosowania jako kontekstów coachingu koaktywnego.

 

Sesje mentorskie

 • Sesje mentorskie mają za zadanie ugruntować wiedzę oraz dać uczestnikowi sposobność przedyskutowania swoich refleksji i pytań z doświadczonym coachem – mentorem.
 • Trzy indywidualne sesje mentorskie dają bezcenną możliwość przećwiczenia umiejętności coachingowych w bezpiecznym środowisku, otrzymując pomoc, wsparcie i wskazówki w postaci natychmiastowej informacji zwrotnej ze strony coacha-mentora. To doświadczenie jest jedną ze składowych intensywnego procesu uczenia się poprzez indywidualną uwagę ze strony doświadczonego coacha.
 • Ocena praktyki coachingowej odbywa się podczas ostatniej sesji. Dedykowany  coach-mentor ocenia działania coachingowe w odniesieniu do wyszczególnionych kryteriów i w jakim stopniu opanowane zostały wymagane poziomy umiejętności.
 • W trakcie trwania kursu zadaniem każdego uczestnika jest również przeprowadzenie i udokumentowanie 10 godzin sesji coachingowych z wybranymi przez siebie innymi studentami lub coachingu indywidualnego w dowolnie wybranym środowisku.

 

Prace pisemne

Podczas kursu uczestnicy proszeni są o przedstawienie prac pisemnych: recenzji książki „Coaching  koaktywny” oraz eseju opisującego wybrany temat w ramach jednego z sześciu modułów z podręcznika głównego. Prace te mają stanowić pisemny dowód wiedzy i poglądów na coaching. Prace pisemne można przedstawić w dowolnym momencie kursu, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Czas trwania

3 dni - 24 godziny + proces certyfikacji realizowany zgodnie ze swoim rytmem pracy

Prelegenci

Dariusz Jęda
senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje się w projektowaniu procesów związanych z rozwojem sił sprzedaży i obsługi klienta; coachingu indywidualnym; coachingu zespołów projektowych; coachingu handlowców. Certyfikowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC) i International Coaching Community (ICC), Project Manager (PMI), Change Manager (APMG International), Auditor wiodący (BSI/IRCA), NLP Master (NLP Society). Konsultant metody Kepner-Tregoe w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Wyszkolony w metodzie doskonalenia procesów Rummler-Brache Group. Prowadził projekty konsultingowe m.in. na rzecz BAT, Ford, Gillette, AVIS, Orange, Telekomunikacja Polska.Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (metodologia nauk, logika), The George Washington University (project management),SWPS (negocjacje), SGH (public relations), Akademii Leona Koźmińskiego (psychologia biznesu).

Dagmara Kanik-Kłoczko
trener/ coach/ mentor

Coach, trener kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii zarządzania i innowacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002 roku projektuje i realizuje programy rozwojowe dla indywidualnych klientów, zespołów i całych organizacji. Prowadzi też projekty diagnostyczne i interwencyjne oraz superwizje i konsultacje dla trenerów i coachów, indywidualny coaching biznesowy i life coaching. Realizuje projekty o charakterze coachingu grupowego i team coachingu. Jako trener specjalizuje się w pracy z kadrą zarządzającą i najczęściej wspiera swoich klientów w zakresie rozwoju umiejętności przywódczych, menedżerskich, zarządzania zmianą, zarządzania konfliktem, komunikacji, wykorzystania narzędzi coachingowych w zarządzaniu zespołem, współpracy w zespole i rozwoju osobistego. Realizowała projekty rozwojowe m. in. dla: Amica SA, Żywiec Zdrój S A, Ericpol Telecom, Scanmed SA, Saint Gobain Glass Polska, Accenture, Black Red White, Statoil, Wojas Trade, Moto Profil, Zbyszko Company, Polska Grupa Materiałów Budowlanych, Laboratoires Expanscience, Gothaer, Mercer, Budimex, Sandvik Mining and Constructions, Urząd Miasta w Katowicach, Stowarzyszenie Wiosna. Prowadziła wykłady i projekty szkoleniowe m.in.: z zakresu psychologii zarządzania, psychologii zmiany i pracy z grupami dla studentów uczelni wyższych (m.in Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska im Tischnera w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Collegium Civitas, SWPS w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego). Specjalizuje się w systemowym podejściu do wprowadzania zmian zarówno w zakresie rozwoju osobistego, jak i organizacyjnego. Klienci cenią ją przede wszystkim za zaangażowanie, bardzo otwarte konfrontowanie z ich obszarami rozwojowymi i inspirowanie do zmian.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Rejestracja

Cena 1
4 656
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 4 800 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 6.25% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10.42% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 14.58% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 18.75% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: IBD Business School Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Smocza 26/5
 • Kod pocztowy: 01-041
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5222383056

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, Polska Smocza 26/5

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
01-041 Warszawa, Polska
Smocza 26/5
woj. mazowieckie
IBD Business School jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególnoś...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!