Compliance Summit 2023 – jak w praktyce ocenić system compliance w firmie?

O szkoleniu

Zapewnienie zgodności w przedsiębiorstwie w sytuacji ryzyka prawnego, regulacyjnego, wizerunkowego czy środowiskowego to codzienność każdej firmy.  We współczesnych realiach lawinowo wzrastającej ilości i szczegółowości regulacji prawnych nie jest łatwo zidentyfikować przepisy prawa wytyczne organów nadzoru i inne normy wiążące się z działalnością firmy. Konsekwencje prawne w przypadku ich nieprzestrzegania mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na jej działalność. Sprawdź, czy wprowadzone unormowania prawne, zasady i rozwiązania wewnętrzne pozwolą zredukować do minimum ryzyko wystąpienia w firmie wszelkich nieprawidłowości.

 • nawiguj po megatrendach kształtujących dzisiejszy Compliance
 • zwiększ swoją wiedzę
 • rozwijaj swoje umiejętności
 • zdobądź najlepsze praktyki
 • pokonaj największe wyzwania

Przekażemy Państwu najnowsze narzędzia i innowacyjne metody pracy Complinace

Zaproszeni Prelegenci, a wśród nich Prof. Bartosz Makowski, Paweł Bronisław Ludwiczak, Paweł Roszkowski, Tomasz Urbaniak, Paweł Sawicki, Rafał Hryniewicz, Wojciech Kapica i wielu innych odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Jakie wyzwania stoją przed Compliance w 2023 roku?
 • Jaki jest przepis na efektywny system Compliance?
 • System zgłaszania nieprawidłowości – jakie są trudne i problemowe sytuacje, z którymi mierzą się firmy?
 • Jak wdrożyć zintegrowany Governance, Compliance Management i Whistleblowing?
 • Jaki będzie wpływ niemieckiej ustawy o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw oraz planowanej Dyrektywy CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligance Derective) na Compliance polskich firm?
 • Czy innowacje w Compliance to przepustka do sukcesu?
 • Jaka jest rola Compliance w transformacji technologicznej?
 • Jak zarządać incydentami w dobie rosnącego ryzyka?
 • Jaki jest związek Compliance z biznesowym wywiadem strategicznym?
 • Jakie są przykłady dobrych i złych praktyk w prowadzeniu rozmów ze świadkami?
 • Jak skutecznie analizować wiarygodność obecnych i przyszłych kontrahentów?
 • Co może pójść nie tak w działaniach następczych w systemach whistleblowingwych?
 • Nadzór czy zarządzanie ryzykiem ESG w Compliance?
 • Jakie obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa nakłada ustawa na Compliance?
 • Jak się przygotować do wdrożenia Dyrektywy NIS2?
Kto powinien wziąć udział?

Na wydarzenie zapraszamy:

 • Szefów i pracowników Compliance 
 • Menadżerów i specjalistów ds. zgodności
 • Specjalistów ds. AML
 • Prawników
 • Audytorów
 • Kontrolerów wewnętrznych
 • Doradców podatkowych
 • Biegłych rewidentów

Program szkolenia

DZIEŃ I

09:15

Czas na logowanie.

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Największe wyzwania stojące przed Compliance w 2023 r.

Marek Patroński, Compliance officer w Stryker Polska, Dyrektor compliance ds. fuzji i przejęć w firmie Stryker

 • Globalne wyzwania compliance w 2023
 • 8 najważniejszych wyzwań dla compliance officera w 2023 roku w Polsce
 • Czym się zająć w pierwszej kolejności? czyli o zarządzaniu ryzykiem compliance w firmie
 • Sesja Q&A

10:15

Jak wdrażać, utrzymywać i oceniać system Compliance w organizacji

Paweł Bronisław Ludwiczak, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego

 • Historia paru wdrożeń Case study
 • Przepis na utrzymanie efektywnego i skutecznego systemu Compliance
 • Jak w praktyce oceniać system Compliance w organizacji - jak pozory mogą mylić"

11:00

Przerwa

11:15

System zgłaszania nieprawidłowości i postępowania wyjaśniające jako elementy systemu Compliance

Radosław Lewandowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji oraz Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

 • System zgłaszania nieprawidłowości i wyzwania z tym związane. 
 • Sygnaliści i postępowania wyjaśniające w organizacjach – korzyści dla organizacji czy kosztowna realizacja obowiązku prawnego?
 • Jak budować zaufanie do wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz pozytywne postrzeganie Sygnalistów?
 • Jakie są trudne i problemowe sytuacje z którymi mierzą się organizacje?
 • Etyczny i transparentny biznes, jak zapewnić jego realizację na wszystkich poziomach zarządzania?

12:00

Standaryzacja w obszarze Governance & Compliance

Prof. Dr Bartosz Makowicz, profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech

 • Specyfikacja standardów ISO z zakresu Governance i Compliance
 • Wartość dodana stosowania standardów
 • Zintegrowane wdrażanie Governance, Compliance Management i Whistleblowing
 • Zalety i wady audytów I certyfikacji

12:45

Przerwa

13:00

Wpływ niemieckiej Ustawy o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) oraz planowanej dyrektywy CSDDD na działalność polskich przedsiębiorstw. Perspektywa compliance: dostosowanie do nowej rzeczywistości.

Michał Jezierski, Dyrektor ds. Compliancem, Grupa Kęty

 • Jak rozumieć należytą staranność z Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)  i czym są prawa człowieka w myśl tej regulacji,
 • Jakie podmioty są obowiązane do stosowania ustawy i którzy kontrahenci mogą zwrócić się do nas z prośbą o pogłębienie współpracy z jej powodu,
 • Sposób dostosowania Compliance Management System i Risk Management System do oczekiwań niemieckich kontrahentów,
 • Zarządzanie ryzykiem jako coraz istotniejszy system ładu korporacyjnego i jego rola w świetle LkSG,
 • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) - główne założenia regulacji należytej staranności w łańcuchu dostaw na poziomie UE,
 • Różnice i wspólne obszary pomiędzy LkSG a CSDDD.

13:45

Compliance we wprowadzaniu innowacji

Karolina Pilwińska-Duda, Compliance Director Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltics & Ukraine, AbbVie

 • Wyzwania stojące przed wprowadzającymi innowacje
 • Innowacje a ryzyko
 • Compliance jako przepustka do sukcesu 

14:30

Przerwa

14:45

Compliance i Nowe Technologie – automatyzacja procesów Compliance

Paweł Roszkowski, Head of Compliance, Uniqa Polska

 • Rozwój biznesu a nowe technologie,
 • Nowe technologie i digitalizacja usług priorytetem działania rozwojowego organizacji,
 • Zagadnienia wirtualizacji świata, sztucznej technologii, robotyki,
 • Cloud computing – konieczna i użyteczna technologia teraźniejszości,
 • Bezpieczeństwo IT jako priorytet tarczy ochronnej organizacji – cyberbezpieczeństwo,
 • Regulacje a nowe technologie,
 • Rola Compliance i wyzwania przed funkcją w transformacji technologicznej,

15:30

Przygotowanie do zarządzania kryzysowego jako nowy element sytemu Compliance. Praktyczne metody zarządzania incydentami w dobie rosnącego ryzyka

Krzysztof Busz, Compliance officer, Impel Business Solutions. , Michał Lorenc, Prezes Zarządu firmy Celius

 • Nowe spojrzenie na compliance w aspekcie dynamicznej zmiany, wynikającej z istotnego wzrostu liczby zagrożeń kryzysowych na rynku
 • Sytuacja kryzysowa jako czynnik ryzyka istotny dla Compliance
 • Rola czynnika ludzkiego w systemie rozpoznawania i przeciwdziałania „nowym” rodzajom incydentów
 • Profil lidera zarzadzania kryzysowego na rok 2023 
 • Automatyzacja procesów zarządzania kryzysowego, mobilne centra zarządzania kryzysowego

16:15

Zakończenie pierwszego dnia

 

DZIEŃ II

09:15

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Compliance beneficjentem Wywiadu Strategicznego

Tomasz Urbaniak, CEO firmy konsultingowej „INSIGILO”

Wiedza potrzebna jest do regulowania procesów, a Compliance ma głownie wykrywać nieprawidłowości i podejmować decyzje w oparciu o informacje i analizy gwarantując stabilność funkcjonowania organizacji. Środowisko konkurencyjne, regulacje i sytuacja bezpieczeństwa zmieniają się w ostatnim czasie dynamicznie. To wymaga zasilania organizacji informacją i budowania wiedzy. Tu pojawia się związek i mariaż z działaniem biznesowego Wywiadu Strategicznego.

10:15

Przesłuchania, wywiady, rozmowy – osobowe źródła dowodowe w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających

Paweł Sawicki, adwokat, Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski, Approved Compliance Expert (ACE)

 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • Świadek jako źródło dowodowe w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym
 • Strategia rozmów ze świadkami
 • Przykłady dobrych i złych praktyk w prowadzeniu rozmów ze świadkami

11:00

Przerwa

11:15

Weryfikacja kontrahentów w biznesie – metodyka, technologia, organizacja i ekonomika

Robert Rzepiński, Koordynator ds. bezpieczeństwa, Grupa Energa

 • Systemowe rozwiązania zapewniającego skuteczną analizę wiarygodności obecnych i potencjalnych kontrahentów
 • Wykorzystanie rozwiązań informatycznych do automatyzacji procesów zbierania danych w ramach białego wywiadu
 • Kalkulacja kosztów oraz ocena efektywności ekonomicznej zaprojektowanego rozwiązania

12:00

Działania następcze w systemach whistleblowingwych. Co może pójść nie tak?

Rafał Hryniewicz, prezes zarządu E-nform Sp. z o.o., Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Compliance

W związku z wymogami dyrektywy unijnej dotyczącej ochrony sygnalistów, wiele podmiotów zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego stanie przed nie lada wyzwaniem, jakim będzie prowadzenie działań następczych. Wewnętrzne czynności wyjaśniające, jako główny element tych działań, to proces często wielopłaszczyznowy, skomplikowany i wydłużony w czasie. Proces, w którym na wielu jego etapach czają się mniejsze i większe zagrożenia, których materializacja może być bolesna w skutkach dla organizacji. O takich zagrożeniach, występujących m.in. na płaszczyźnie metodologicznej, organizacyjnej czy psychologicznej, będzie mowa w trakcie wystąpienia. 

12:45

Przerwa

13:00

Nadzór czy zarządzanie ryzykiem ESG w jednostkach Compliance

Wojciech Kapica, radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

 • Compliance a ESG
 • Wyzwania związane z ESG dla jednostek Compliance
 • Nowe regulacje i obowiązki z zakresu ESG – stan aktualny i planowany

13:45

Compliance w cyberbezpieczeństwie. Analiza ryzyka to podstawa cyberbezpieczeństwa

Mikołaj Otmianowski, Radca, cybersercurity, DAPR

 • Kluczowe cele zarządzania cyberbezpieczeństwem
 • Cyberbezpieczeństwo compliancowo
 • Podejście do analizy ryzyka CYBER vs RODO
 • Korzyści z analizy ryzyka 

14:30

Przerwa

14:45

Sektory (nie)regulowane w przygotowaniu do wdrożenia dyrektywy NIS2.

Michał Zdunowski, Data Security Officer, PerkinElmer , Paweł Srebnicki, Security Manager, Expert, CGI

 • Czy możemy stwierdzić, że Pandemia obnażyła smutną prawdę o skuteczności pierwszej wersji Dyrektywy skoro raptem po 4 latach dorobiliśmy się już nowej wersji? 
 • Jak przygotowany jest rynek medyczny na wprowadzenie nowej Dyrektywy NIS2?
 • Jak firmy z sektora IT dostarczające rozwiązania Digital Marketplace, Cloud Computing czy chociażby Social Networking sobie poradzą z wdrożeniem Dyrektywy?
 • Czy w takiej formie Dyrektywa ma szanse powodzenia? 

15:30

Konrad Frąckowiak, Senior Associate, PwC Legal , Łukasz Łyczko, Counsel, Radca Prawny, PwC Legal , Urszula Leszczyńska, Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska , Marta Banaszczyk, Starszy Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska

Otoczenie regulacyjne instytucji finansowych w Polsce

 • Implementacja pakietu AML oraz jego wpływ na realizację obowiązków regulacyjnych na terenie UE
 • EBA 2023 - perspektywa AML


Standardy rynkowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

 • Wolfsberg Group Transaction Monitoring Request for Information Best Practice Guidance 2022
 • Wolfsberg Group Guidance on Digital Customer Lifecycle Risk Management 2022

16:15

Zakończenie.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Prof. Dr Bartosz Makowicz

profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech

Dyrektor Viadrina Compliance Center, tamtejszej interdyscyplinarnej jednostki naukowej. Członek rad naukowych różnych organizacji i stowarzyszeń compliance, min. przewodniczący niemieckiej delegacji ekspertów przy Komitecie Technicznym ISO TC 309.
Autor licznych publikacji naukowych i praktycznych z dziedziny compliance, Governance i integrity, min. pierwszej z tego zakresu w Polsce książki „Compliance w przedsiębiorstwie”, wyd. Wolters Kluwer.
Mówca na licznych konferencjach, kongresach i spotkaniach oraz szkoleniowiec z zakresu Compliance.

 

Karolina Pilwińska-Duda

Compliance Director Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltics & Ukraine, AbbVie

Radca Prawny, Regionalny Dyrektor ds. zgodności w Abbvie Polska. Odpowiedzialna za całość procesów compliance w Polsce, Czechach, Słowacji, Bałtykach i Ukrainie. Poprzednio odpowiedzialna za obsługę prawną i compliance na jedenastu rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w Roche Diagnostics Polska. Doświadczenie zdobywała także w polskim przemyśle farmaceutycznym i kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

 

Krzysztof Busz

Compliance officer, Impel Business Solutions.

Specjalizuję się w trzech obszarach: komunikacji, compliance oraz zarządzaniu kryzysowym. W latach 2002 – 2013 pełniłem funkcję Dyrektora Marketingu w firmach ComputerLand i Sygnity. W latach 2013 - 2016 byłem Prezes Zarządu w ABC Data Marketing, spółki marketingowej Grupy ABC Data. Obecnie realizuję projekty w zakresie tworzenia strategii marketingowych oraz ich implementacji. W 2016 roku rozpocząłem przygodę z compliance i whistleblowingiem. Jestem Compliance officerem (ACO), Biegłym ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji, Audytorem wewnętrznym systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06 oraz Inspektorem Danych Osobowych. Obecnie pełnię funkcję Compliance officera w firmie Impel Business Solutions. Ponadto współpracuję z kilkoma firmami w zakresie obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem platformy e-nform.
Z wykształcenia jestem ekonomistą. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zarządzania marketingiem w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie.

 

Marek Patroński

Compliance officer w Stryker Polska, Dyrektor compliance ds. fuzji i przejęć w firmie Stryker

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Canadian Executive MBA organizowanego przez kanadyjski University of Quebec w SGH w Warszawie. Uzyskał certyfikat compliance officera wydany przez Setton Hall University oraz Sciences Po University w Paryżu. Karierę compliance officera rozpoczynał w Deutsche Bank PBC S.A w którym zajmował się zarządzaniem procesami związanymi m. in. z ryzykiem compliance podczas pozyskiwania nowych klientów biznesowych oraz wpółpracą z deprtamentami marketingu. Obecnie, od 12-tu lat, karierę compliance officera kontynuuje w firmie Stryker, będącej jednym z globalnych liderów w branży wyrobów medycznych, gdzie nadzoruje, wdraża i rozwija program compliance w oddziale w Polsce. W trakcie 12-letniej kariery w Stryker pełnił również funkcje compliance officera w wielu krajach m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Rumunii oraz krajach bałkańskich. Od trzech lat pełni również funkcję dyrektora w zespole ds. fuzji i przejęć w regionie OUS, w którym odpowiedzialny jest za integrację i wdrażanie programu compliance w przejmowanych przez Stryker spółkach.

 

Michał Jezierski

Dyrektor ds. Compliancem, Grupa Kęty

Certyfikowany Risk Managerem i Compliance Officerem. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Deloitte i PwC, gdzie miał okazję współtworzyć aplikacje do zarządzania zgodnością w podatkach oraz zajmował się podatkiem CIT i podatkiem od nieruchomości. Oprócz tego był globalnym menadżerem odpowiedzialnym za konsolidację podatkową w amerykańskiej korporacji PerkinElmer oraz członkiem zarządu i dyrektorem operacyjnym polskiej spółki CSG S.A., właściciela marki Green Cell. Z wykształcenia jest prawnikiem, fascynuje się implementacją nowych technologii w rozwiązaniach compliance i legal tech oraz w finansach.

 

Michał Lorenc

Prezes Zarządu firmy Celius

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu: bezpieczeństwa biznesu, compliance, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, sprzedaży, negocjacji. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako menedżer wyższej kadry zarządzającej, które zdobył w firmach zagranicznych i polskich (Henkel, Siemens, Philips, Wincor-Nixdorf, Sygnity, Also).
Compliance Officer (Approved Compliance Officer), Compliance Expert (Approved Compliance Expert ) Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Audytor systemu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2017-06. Wykładowca szkoleniowy i trener biznesu.
Ekonomista z wykształcenia. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych na SGH w zakresie zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Praktycy Compliance”. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w obszarze compliance. Autor i wykładowca programu „Executive Business Protection” dla wyższej kadry zarządzającej. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów prywatnego sektora biznesowego w zakresie: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa procesu biznesowego, compliance, antykorupcji, rozpoznawania i przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej, kontrwywiadu biznesowego, metod prowadzenia trudnych negocjacji, arbitrażu biznesowego, profilowania ryzyka personalnego menedżerów w sektorze prywatnym.

 

Michał Zdunowski

Data Security Officer, PerkinElmer

Od ponad 13 lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa informacji w szczególności związaną z kwestiami regulacyjnymi jak ochrona danych osobowych czy ochrona informacji niejawnych. Swoje doświadczenie zbiera współpracując z różnymi organizacjami ze świata finansów, agencji rządowych, dostawców IT czy NGO’s. Jego celem jest nie tyle zadbać o bezpieczeństwo danych, ale również szerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Mikołaj Otmianowski

Radca, cybersercurity, DAPR

Doświadczenie zawodowe Mikołaja Otmianowskiego obejmuje wieloletnią pracę radcy prawnego w kraju i za granicą, w spółce giełdowej Polimex-Mostostal, a także we własnej kancelarii oraz kilka legaltechowych projektów startupowych .
Jego obszerna wiedza prawna, zamiłowanie do legaltech oraz wrodzona umiejętność łączenia wartościowych ludzi w odpowiednim miejscu, doprowadziła do powstania metodyki a za nią narzędzia REDINTOGREEN, które ma istotny wpływ na komfort i jakość pracy Inspektorów Ochrony Danych.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wraz z zespołem pracuje nad nowym narzędziem związanym z cyberbezpieczeństwem. Mikołaj jest też Przewodniczącym Komisji Legaltech przy OIRP Warszawa.

 

Paweł Bronisław Ludwiczak

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył podyplomowe studia Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim i studium menedżerskie MiniMBA. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) oraz certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością, Rzecznik Etyki i IOD w jednej z 500 największych firm w Polsce. Współzałożyciel i Wiceprezes Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Od kilku lat prowadzi równocześnie kancelarię radcy prawnego, specjalizując się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, ochroną danych osobowych oraz Compliance. 
Prelegent na różnych konferencjach i warsztatach. Autor kilkaset artykułów m.in. na temat ochrony danych osobowych i Compliance.

 

Paweł Roszkowski

Head of Compliance, Uniqa Polska

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Compliance spółek Grupy UNIQA w Polsce, doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych (Hogan Lovells), wewnętrznych działach prawnych, operacyjnych, Compliance (AXA, ING, NN Group), administracji państwowej (Prokuratoria Generalna)

 

Paweł Sawicki

adwokat, Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski, Approved Compliance Expert (ACE)

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, a także compliance. Ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu. Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące działań na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku spółki, korupcji i innych nadużyć.
Doradza podmiotom w sprawach zgodności korporacyjnej (compliance) i zarządzaniu ryzykami. Wspiera klientów z sektora prywatnego i publicznego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań whistleblowingowych, wzmacnianiu kultury etycznej organizacji i minimalizowaniu ryzyk prawnych.
Jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki sygnalistów, w tym jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance (Europejski Uniwersytet Viadrina).
Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert, Approved AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer oraz Approved E/S/G Officer.

 

Paweł Srebnicki

Security Manager, Expert, CGI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Posiada 7 lat doświadczenia w zakresie analiz i bezpieczeństwa informacji. Doświadczenie zdobywał w instytucjach państwowych i w korporacjach, w krajach UE, w Ukrainie i w USA. Uczestniczył w ponad 20 projektach biznesowych (w tym w audytach i projektach strategicznych), między innymi dla wiodących banków, instytucji finansowych oraz globalnie rozpoznawalnych dostawców usług komercyjnych.

 

Radosław Lewandowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji oraz Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem oraz compliance w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka, promowanie standardów etycznych, a także wdrożenie i praktyczną realizację Dyrektywy o Sygnalistach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz compliance w sektorze kolejowym i energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu śledczego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

 

Robert Rzepiński

Koordynator ds. bezpieczeństwa, Grupa Energa

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, audytora śledczego oraz kierownika kontroli wewnętrznej w branżach rafineryjnej /stoczniowej /energetycznej. Były Prezes Zarządu delegowany przez Radę Nadzorczą w celu restrukturyzacji spółki i przygotowania do połączenia z innym podmiotem w ramach grupy kapitałowej.
Wykładowca z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom, kreatywnej księgowości i fałszowania sprawozdań finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik etyki oddziału okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Tomasz Urbaniak

CEO firmy konsultingowej „INSIGILO”

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu i komercyjnego Wywiadu Strategicznego. Dyplomowany analityk Compliance i AML/CFT. Konsultant w zakresie prowadzenia dochodzeń wewnętrznych z zakresu szpiegostwa przemysłowego. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
Ma wieloletnie doświadczenie pracy na szczeblach kierowniczych. Zarządzał procesami Compliance i polityką bezpieczeństwa informacji. Realizował zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochroną informacji niejawnych, wdrażania oraz modelowania procedur kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa osobowego. Prowadził postępowania wyjaśniające, dochodzenia wewnętrzne oraz postępowania dyscyplinarne.

 

Wojciech Kapica

radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k.

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej oraz aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020), Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021) oraz Obrót instrumentami Finansowymi. Komentarz (2022); uznany prelegent i szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, kapitałowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

 

Rafał Hryniewicz

prezes zarządu E-nform Sp. z o.o., Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Praktyków Compliance

Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO 27001.
Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy informacji oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książki Sygnaliści w organizacji. Jak skutecznie wdrożyć system sygnalizowania nieprawidłowości (2019) oraz raportu z badań Systemy dla sygnalistów w gminach w Polsce (2021) prezentującego wyniki badań naukowych przeprowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
Współtwórca i opiekun merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych (UE w Poznaniu) dedykowanych problematyce sygnalistów „Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)”.
Prelegent na wielu konferencjach i wydarzeniach poświęconych tematyce compliance, kontroli i audytu. Wykładowca na kilku polskich uczelniach wyższych (m.in. UE w Poznaniu, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) z zakresu whistleblowingu, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów oraz analizy informacji.
Wieloletni menedżer zarówno w podmiotach sektora publicznego jak i prywatnego. Od 2017 roku prezes zarządu Enform Sp. z o.o. W latach 2018 - 2021 dyrektor operacyjny
w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, gdzie także pełnił funkcję pełnomocnika certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania (ISO 27001 i ISO 22301).
W latach 2016-2018 w PCBC S.A. zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej, a następnie pionem bezpieczeństwa wewnętrznego.
Wcześniej, przez prawie 20 lat służył w Policji oraz służbach specjalnych. Jako oficer pionu kryminalnego Policji (m.in. naczelnik wydziału kryminalnego) przez lata zajmował się zwalczaniem różnego rodzaju przestępstw, w tym gospodarczych i korupcyjnych.
W jednej ze służb zbudował profesjonalny wydział analityczny (analiza strategiczna i kryminalna), którym zarządzał przez kilka lat jako naczelnik wydziału. W 2012 roku - jako ekspert w ramach projektu unijnego - doradzał jednej z mołdawskich służb specjalnych w zakresie budowy efektywnego pionu analitycznego. W 2013 zainicjował, a następnie do 2015 r. koordynował współpracę komórek analitycznych czterech polskich służb specjalnych, m.in. w obszarze szkoleń analitycznych.

 

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Legal

Łukasz Łyczko specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych.

Łukasz zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, postępowań licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych.

Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo z zakresu działalności transgranicznej instytucji finansowych oraz działalności ubezpieczeniowej, w tym w sektorze bancassurance. Łukasz posiada także doświadczenie w zakresie audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi.

Łukasz jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Przed dołączeniem do PwC Legal, Łukasz zdobywał doświadczenie w jednej z krakowskich kancelarii prawnych.

 

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka.

Konrad ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Urszula Leszczyńska

Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska

Ma ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, specjalizuje się w doradztwie z zakresu AML Compliance.

Zrealizowała szereg projektów regulacyjnych - z zakresu Audytów AML, przeglądów Polityk, Procedur i procesów AML/CTF, wydawania rekomendacji i przeprowadzania działań naprawczych, pomagając klientom w identyfikowaniu luk regulacyjnych i projektowaniu rozwiązań. Posiada także doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem niefinansowym, doradzając Klientom w zakresie tworzenia apetytu na ryzyko, metodologii i wykonania oceny ryzyka instytucji obowiązanej, a także założeń dla kontroli wewnętrznej.

Urszula posiada Certyfikat CAMS oraz CAMS Advanced z zakresu zarządzania ryzykiem.

 

Marta Banaszczyk

Starszy Menedżer w zespole Financial Crime Unit (FCU) PwC Polska

Ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, specjalizuje się w doradztwie z zakresu AML i sankcji.

Zrealizowała szereg projektów regulacyjnych – z zakresu analizy i projektowania procedur i procesów AML, tworzenia modeli operacyjnych, oceny procesów sankcyjnych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla instytucji finansowych oraz innych instytucji obowiązanych. Projektowała i nadzorowała wdrożenie programów zarządzania jakością zarówno dla pierwszej jak i drugiej linii obrony. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia programów szkoleniowych, projektowania i dostarczania szkoleń, a także budowania podejścia do zarządzania wiedzą w organizacji.

Marta ukończyła Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest również absolwentka podyplomowych studiów w zakresie FinTech w Szkole Głównej Handlowej oraz posiada certyfikaty: CAMS, CGSS w zakresu sankcji oraz CAMS Advanced z zakresu zarządzania ryzykiem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 10 stycznia
2 150
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
2 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!