Cookies w praktyce - aspekty techniczne i prawne

O szkoleniu

Specyfika prawna plików cookie nastręcza szeregu problemów z praktyczną implementacją w serwisach internetowych. Z jednej strony w odniesieniu do plików cookie znajdują zastosowanie przepisy prawa telekomunikacyjnego z drugiej coraz wyraźniej podkreśla się ich związek z przetwarzaniem danych osobowych. Z uwagi na brak jednoznacznych rozstrzygnięć prawnych, dużej roli nabiera praktyka organów nadzorczych oraz dobre praktyki rynkowe.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy, która będzie mogła zostać zastosowana w toku realizacji projektów związanych z wprowadzeniem czy zarządzaniem plikami cookie na serwisie internetowym.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Osób odpowiedzialnych za implementację plików cookie w ramach stron www (dział marketingu, dział IT),
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji,
 • Prawników wewnętrznych.

Program szkolenia

 1. Pliki cookies – uregulowania prawne:
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) – co dalej? Proces ustawodawczy związany ze zmianą przepisów.
 2. Pliki cookies – próba definicji praktycznej:
  • Czym są pliki cookie i podobne technologie?
  • Jak wykorzystywane są pliki cookie?
  • Czym są „sesyjne” a czym „stałe” pliki cookie i w jaki sposób ustalać ich retencję?
  • Co to są pliki cookie „własne” i „strony trzeciej”?
  • Czym są „podobne technologie”?
  • Co to jest „urządzenie końcowe”?
 3. Jakie są zasady prawne dotyczące wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii oraz informowania o nich?
  • Co oznacza „jasne i wyczerpujące informacje”?
  • Co oznacza „zgoda”?
  • Kiedy potrzebna jest zgoda na wykorzystywanie plików cookies?
  • Czy jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody na przetwarzanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej?
  • Czy jesteśmy zobowiązani do podania informacji i uzyskania zgody na wszystkie pliki cookie?
 4. Pliki cookie a ochrona danych osobowych
  • Jak zasady dotyczące RODO odnoszą się do plików cookie?
  • Co mówi RODO o plikach cookie?
  • Czy zgoda na pliki cookie musi być zgodna z wymogami uzyskania zgody w rozumieniu RODO?
  • W jakie sposób powinniśmy poinformować podmioty danych o wykorzystywaniu plików cookie na stronie internetowej?
  • Czy możemy polegać na zgodzie opartej na ustawieniach przeglądarki?
  • Co to jest „cookie wall” i czy jego użycie jest dozwolne?
  • Na jakich zasadach możemy stosować pliki cookie stron trzecich?
  • W jaki sposób podmioty danych mogą zarządzać zgodą na pliki cookie -dobre praktyki.
 5. Dobre praktyki w zakresie wykorzystania plików cookie na stronie”
  • Informowanie o wykorzystaniu plików cookie na stronie.
  • Polityka prywatności – co powinna zawierać?
  • W jaki sposób należy budować zgody na wykorzystanie lub odrzucenie plików cookie?
  • Wytyczne NYOB a wykorzystywanie plików cookie.
 6. Praktyczne przykłady błędów w wykorzystywaniu plików cookie w serwisach internetowych.
 7. Opinie organów nadzorczych, orzecznictwo oraz wytyczne dot. stosowania plików cookie.
 8. Sesja pytań.

Czas trwania

09:30-15:30

Prelegenci

Karol Kozieł

Radca prawny. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji ZW zajmującej się ochroną i popularyzacją dorobku Natalii LL. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: prawie własności intelektualnej i nowych technologii, ochronie praw konsumentów na rynku e-commerce, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia).
Hobbistycznie zajmuje się malarstwem. Uzyskał absolutorium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawnych ograniczeń twórczości artystycznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!