Cyberbezpieczeństwo w kancelariach prawnych

O szkoleniu

Jak wynika z raportu LegalTech wydawnictwa C.H.Beck, dotyczącego cyberzagrożeń w pracy prawnika w 2022 r. z próbami cyberataków spotkało się 33 % kancelarii, co stanowi wzrost o 7 % w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2022 roku. Najczęstszymi kategoriami incydentów były phishing (57%), złośliwe oprogramowanie (33%), ataki odmowy usługi (18%) oraz atakami ransomware (3%). Z raportu wynika również, że przed najczęściej występującymi atakami phishingowymi nie chronią najpopularniejsze, wskazane w raporcie LegalTech zabezpieczenia stosowane przez kancelarie – w szczególności nie chroni przed nimi cykliczna zmiana haseł (wskazana przez 74% kancelarii).

Podczas szkolenia omówione zostaną aktualne cyberzagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem ataków dotykających kancelarie prawne. Omówiony sposób działania sprawców pozowali następnie przedstawić adekwatne środki ochrony i organizacji systemu ochrony bezpieczeństwa informacji w kancelarii. Omówione zostaną m.in. obowiązki wykonujących zawody prawnicze – adwokatów i radców prawnych – związane z zachowaniem tajemnicy zawodowej, wynikające z przepisów prawa i zasad etyki oraz na skutki ich naruszenia oraz zalecenia dotyczące wymogów technicznych i organizacyjnych, wskazując na sposób ich realizacji. Podczas szkolenia zostanie poruszona m.in. kwestia korzystania a usług chmurowych, zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa sieci, czy kontroli nad sprzętem, wdrożenia odpowiednich polityk i standardów w kancelarii.

Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy kancelarii prawnych

Program szkolenia

10:00 - Aktualne cyberzagrożenia w kancelariach prawnych:

 • Cechy specyficzne cyberzagrożeń i cyberprzestępczości.
 • Przegląd najczęstszych zagrożeń .
 • Phishing, smishing, vishing, callerID spoofing oraz kradzieże tożsamości – jakie działania podjąć mitygować ryzyko?

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Gryszczyńska
(UKSW)

11:30 - Sesja pytań i odpowiedzi.

11:45 - Przerwa

12:00 - Środki ochrony i organizacja systemu ochrony bezpieczeństwa informacji w kancelarii:

 • Obowiązki związane z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
 • Zalecenia dotyczące wymogów technicznych i organizacyjnych.
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa informacji.

dr Agnieszka Besiekierska
(UKSW)

13:30 - Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.

14:00 - Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

od 10:00 do ok. 14:00

Prelegenci

Agnieszka Besiekierwska

Adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adwokat, od kilkunastu lat doradza w zakresie aspektów prawnych projektów IT, telekomunikacji, biznesów internetowych oraz cyberbezpieczeństwa. Jest certyfikowanym audytorem wiodącym ISO 27001. Autorka szeregu publikacji, w tym komentarza do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wydanego przez wydawnictwo C.H. Beck.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk, profesor uczelni w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!