Cyberbezpieczeństwo w urzędzie. Ochrona danych i informacji – jak identyfikować zagrożenia i wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia

O szkoleniu

Szkolenie opiera się na dobrych praktykach w ramach zapewnienia cyberbezpieczeństwa w urzędzie. Tematyka poruszana podczas szkolenia obejmuje swym zasięgiem ochronę danych i bezpieczeństwa informacji w zakresie formalnym, technicznym i organizacyjnym.

Zagadnienia te są istotne również w świetle planowanej nowelizacji ustawy o cyberbezpieczeństwie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Rząd 7 czerwca 2023 r. i obecnie czeka na dalsze prace legislacyjne.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu identyfikację zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmujących urzędy organów administracji publicznej oraz sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie licznych form zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji w sieci poprzez analizę najlepszych rozwiązań proceduralnych i technicznych,
 • poznanie metod zapobiegania materializacji cyberzagrożeń,
 • nabycie umiejętności zidentyfikowania zagrożenie oraz właściwiej reakcji,
 • nabycie umiejętności wdrożenia i zrealizowania planów naprawczych,
 • nabycie umiejętności poprawnego postępowania z danymi osobowymi przetwarzanymi w wersji elektronicznej.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy urzędów administracji publicznej i ich kierownicy,
 • specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa,
 • inspektorzy ochrony danych urzędu,
 • osoby zajmujące się ochroną danych w urzędzie.

Program szkolenia

 1. Cyberbezpieczeństwo w prawie powszechnie obowiązującym.
 2. Rodzaje i rozmiary cyberprzestrzeni w urzędzie.
 3. Procedury wewnętrzne regulujące obszar cyberbezpieczeństwa.
 4. Praca zdalna a zagrożenia bezpieczeństwa informacji.
 5. Poufność danych, dostępów i haseł – dobre praktyki.
 6. Obowiązek szkoleń i komunikacji w ramach cyberbezpieczeństwa.
 7. Bezpieczny ruch danych w sieci i komunikacji w urzędzie.
 8. Rodzaje i ryzyka cyberazgrożeń oraz ich mitygowanie.
 9. Reakcja na incydent i plany naprawcze.
 10. Stanowiska osobowe zajmujące się cyberochroną w urzędzie – nie tylko od IT.
 11. Rodzaje incydentów bezpieczeństwa danych.
 12. Szkodliwe oprogramowanie a funkcjonowanie urzędu
 13. Ataki socjotechniczne i ich rozpoznawanie.
 14. Zasady regulujące pracę urzędników w sieci.
 15. RODO a zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
 16. Dobre praktyki w ramach wzmocnienia świadomości prawnej urzędników w zakresie cyberazgrożeń.
 17. Zasadność audytu bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa IT.
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnymi prawie ochrony danych osobowych (w tym w aspekcie cyberbezpieczeństwa), a także w prawie pracy.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw
i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej organów administracji publicznej oraz przedsiębiorstw i spółek.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!