Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego - aspekty praktyczne

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego, a w szczególności:

 • Pracowników wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, geodezji (starostw, urzędów miast i gmin)
 • Osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: architektów, projektantów, inspektorów nadzoru, kierowników budowy lub robót budowlanych itp.
 • Geodetów, biur geodezyjnych
 • Inwestorów przygotowujących inwestycje budowlane
 • Nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
 • Nadzoru administracyjno-budowlanego

Program szkolenia

1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym.

2. Etapy cyfryzacji, nowe definicje.

3. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje.

4. Elektroniczny dziennik budowy.

5. Elektroniczna książka obiektu budowlanego.

6. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

7. Wprowadzenie obowiązku ustanowienia kierownika budowy i obowiązku zamieszczenia tablicy informacyjnej także w przypadku rozbiórki.

8. Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane – zmiany.

9. Pozostałe zmiany w procedurach związanych z samorządami zawodowymi.

10. Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów.

11. Umożliwienie składania wniosków przez Internet. Korzystanie z portalu e-budownictwo.

12. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8).

13. Wniosek wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7).

14. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6).

15. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16).

16. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a).

17. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17).

18. Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15).

19. Wniosek o legalizację (PB-19).

20. Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13).

21. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3).

22. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4).

23. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9).

24. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10).

25. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11).

26. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12).

27. Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14).

28. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)

29. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

30. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.

31. Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

32. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

33. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.

34. Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.

35. Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.

36. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.

37. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.

Czas trwania

9.30-15.00

Prelegenci

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 do 2022 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.  Znakomity wykładowca – praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego w procesie budowlanym, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Od 2007 r. prowadzi cykliczne szkolenia m.in. dla Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w województwie dolnośląskim, Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarządców dróg. W latach 2009-2012 wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu Prawa budowlanego w orzeczeniach organu nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno – budowlanej. Aktualnie pełni stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w jednym z dolnośląskich Starostwa Powiatowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Wojewódzka 50/6
 • Kod pocztowy: 40-025
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542470037

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!