Czas Profesjonalnego Kadrowego. Akta osobowe. Czas pracy

O szkoleniu

Wiedza

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej
 • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu przepisów o czasie pracy, w tym dot. planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Umiejętności

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych
 • pozyskanie umiejętności planowania czasu pracy (w tym tworzenie / sprawdzanie grafików)
 • rozliczanie czasu pracy (w tym rekompensata czasem wolnym, ustalanie godzin nadliczbowych oraz dodatków za nadgodziny, za pracę w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy itp.)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • rozliczanie czasu pracy w trakcie podróży służbowe
Kto powinien wziąć udział?
 • pracodawcy
 • kadra kierownicza
 • pracownicy:
  • działów personalnych
  • kadr i płac
  • księgowości

Program szkolenia

I. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • udostępnianie lub kopiowanie dokumentacji
 • niszczenie i usuwanie dokumentacji
 • wymogi w zakresie przechowywania dokumentacji papierowej

2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych

 • podział akt osobowych na części A, B, C i D
  nowa część akt osobowych E – czego dotyczy i kiedy należy ją założyć
 • sposób gromadzenia dokumentów w poszczególnych częściach akt
 • usuwanie dokumentów z akt osobowych

3. Dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy – rejestrowanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy

 • udostępnianie ewidencji czasu pracy i wprowadzanie zmian
 • harmonogramowanie czasu pracy – zasady tworzenia harmonogramów (grafików) w kontekście obowiązujących przepisów prawa pracy
 • listy obecności i inne dokumenty oraz sposoby potwierdzające przybycie i obecność pracowników w pracy – obowiązki, zasady i obostrzenia

4. Dokumentacja płacowa

5. Dokumentowanie urlopów wypoczynkowych

6. Dokumentacja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zasady wypłaty ekwiwalentu

7. Zasady i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

8. ZFŚS, a RODO – badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle przepisów ustawy o ZFŚS uwzględniających wymogi rozporządzenia unijnego RODO

9. Konsekwencje nieprawidłowości w zakresie dokumentacji pracowniczej

 • odpowiedzialność
 • wykroczenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

10. Skrócenie okresu przechowywania/archiwizowania dokumentacji pracowniczej

II. Omówienie wybranych dokumentów pracowniczych

1. umowa o pracę

2. oświadczenia: o wypowiedzeniu umowy o pracę i o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

3. dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia wg stanu obowiązującego od 26 kwietnia 2023 r.

III. Zmiany w prawe pracy w kontekście nowych obowiązków dotyczących dokumentacji pracowniczej

1. Praca zdalna

 • praca zdalna – założenia ogóle
 • zasady wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
 • treść regulaminu pracy zdalnej
 • praca zdalna a telepraca
 • kategorie pracowników objętych zakazem odmowy pracy zdalnej
 • elastyczna organizacja pracy a praca zdalna
 • praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP i wypadki przy pracy
 • które dokumenty dotyczące pracy zdalnej należy przechowywać w aktach osobowych

2. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy

 • zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków odurzających – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • przepisy wewnątrzzakłądowe dotyczące badania trzeźwości i obecności innych środków – nowe obowiązki pracodawcy
  przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych badań

CZAS PRACY

I. Czas pracy 2023. Planowanie rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy

1. Podstawowe definicje z zakresu czasu pracy

 • czas pracy
 • doba pracownicza
 • tydzień
 • rozkład czasu pracy
 • okres rozliczeniowy
 • odpoczynki
 • przerwy w pracy, z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r.

2. Wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 • obowiązkowe zapisy dotyczące czasu pracy w umowach o pracę zawieranych na część etatu
 • normy czasu pracy w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • rodzaje systemów czasu pracy i zasady ich wprowadzania
 • ruchomy i elastyczny czas pracy – nowe rozkłady czasu pracy, zasady wprowadzania i stosowania

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy

 • definicja godzin nadliczbowych
 • ustalanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowców
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny oraz dni wolne
 • dopuszczalność finansowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie godzin nadliczbowych a okres rozliczeniowy
 • odbiór godzin nadliczbowych w terminie uzgodnionym z pracodawcą a choroba pracownika w tym dniu

4. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta
 • praca w niedziele i święta a zasada 5-dniowego tygodnia pracy
 • praca w niedziele i święta a godziny nadliczbowe z tytułu
 • przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • wyznaczenie przez pracodawcę dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela a nieobecność z powodu choroby pracownika w tym dniu

5. Praca w porze nocnej

 • definicja pory nocnej i zasady jej wprowadzania w zakładzie pracy
 • pracownik pracujący w nocy
 • zakazy w zakresie pracy w porze nocnej
 • pora nocna a nadgodziny
 • rozliczenie finansowe pracy w porze nocnej – dodatki ustawowe i wewnątrzzakładowe
 • ryczałt za pracę w porze nocnej – warunki dopuszczające jego zastosowanie

6. Dyżur

 • pojęcie dyżuru
 • dopuszczalność dyżuru
 • dyżur a godziny nadliczbowe

7. Wyjścia prywatne

 • wniosek o wyjście prywatne
 • możliwość i zasady odpracowania wyjścia prywatnego
 • odpracowanie oraz nieodpracowanie wyjścia prywatnego a
 • prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

8. Planowanie i rozliczenie czasu pracy

 • planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 • harmonogramy czasu pracy: zasady sporządzania przy uwzględnieniu obowiązującego nominału, odpoczynków dobowych i tygodniowych, zasada 5-dniowego tygodnia
 • plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

9. Czas pracy a szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe – jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika

10. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

11. Dokumentowanie czasu pracy

 • listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy – dodatkowe wymogi
 • przechowywanie dokumentacji z zakresu czasu pracy

12. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników/dowódców zmiany / brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Specjalista z zakresu prawa pracy. Doświadczony praktyk zajmujący się w szczególności zagadnieniami prawnej ochrony pracy. Trener i szkoleniowiec. Zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Krubki-Górki

woj. mazowieckie

brak danych

Gola Dzierżoniowska

woj. dolnośląskie

brak danych

Giżycko

woj. warmińsko-mazurskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Instytut Szkoleniowy A&D
 • Ulica i nr: Al. Jana Pawła II 38/11
 • Kod pocztowy: 00-141
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6342760734

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa, Polska
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!