Czas Profesjonalnego Księgowego. Podatki 2023-2024 – zmiany oraz bieżące problemy

O szkoleniu

Wiedza

Szkolenia wyjazdowe Podatki 2023 zapozna Państwa z najnowszymi zmianami 2023 w VAT, CIT i PIT

 • podatek PIT/CIT
  • podstawowe pojęcia z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
  • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
  • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
  • nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
  • ryczałt od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
  • wyliczanie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
  • nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu
  • zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku
 • podatek VAT
  • prezentacja projektów/koncepcji zmian, których wejście w życie planowane jest w 2022/2023
  • obniżone stawki VAT w 2023 r.
  • przepisy SLIM-VAT-3
  • nowa definicja małego podatnika w podatku VAT
  • omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje i rozróżnia zakresy podstawowych pojęć z obszaru przepisów prawa podatkowego w obszarze nowelizacji Polski Ład
 • zna nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • charakteryzuje zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
 • określa sposób opodatkowania najmu poza działalnością gospodarczą
 • zna możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
 • stosuje nowe zasady amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych
 • określa nowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wykorzystuje w praktyce zawodowej zasady wyliczania ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński)
 • charakteryzuje i potrafi zastosować w praktyce nowe ulgi podatkowe wprowadzone przepisami Polskiego Ładu (ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na terminal, ulga na robotyzację, ulga na zabytek)
 • potrafi zminimalizować ryzyko błędnego rozliczania podatku VAT w kwestiach, które przepisy uległy zmianom
 • umie przygotować się od strony merytorycznej (a w dalszej kolejności – we własnym zakresie uczestników – organizacyjnej) na najbliższe zmiany w podatku VAT
 • dokonuje identyfikacji możliwych skutków podatkowych wprowadzonych zmian oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe
Kto powinien wziąć udział?
 • księgowi
 • główni księgowi
 • dyrektorzy finansowi
 • pracownicy biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

1. Pakiet SLIM-VAT 3 – zmiany od 1 lipca 2023 r.

 • zmiana definicji małego podatnika
 • nowe regulacje dotyczące kursów walut stosowanych przy korektach podstawy opodatkowania
 • modyfikacja okresu rozliczeniowego właściwego dla „powrotu” do stawki 0% przy WDT
 • zmiany dotyczące ustalania i stosowania preproporcji oraz proporcji
 • modyfikacja warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT
 • zmiany dot. faktur do paragonów
 • uelastycznienie wymiaru tzw. sankcji VAT (dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT)
 • zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • pozostałe zmiany (w tym dotyczące dysponowania środkami na rachunku VAT)

2. Odwrotne obciążenie w rozliczaniu podatku VAT względem energii elektrycznej, gazu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – zmiany wprowadzone w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

3. Grupa VAT – nowa kategoria podatnika od 1 stycznia 2023 r.

 • czym jest i jakie korzyści oraz zagrożenia wiążą się z Grupą VAT
 • tworzenie Grupy VAT
 • transakcje między członkami Grupy VAT
 • transakcję między Grupą VAT a podmiotami trzecimi
 • nowy obowiązek – ewidencja transakcji dokonywanych między członkami Grupy VAT
 • odpowiedzialność solidarna za zobowiązania w podatku VAT Grupy VAT
 • skutki związane z ustaniem bytu Grupy VAT

4. Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca obowiązkowy KSEF

 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT czynnych
 • termin wejścia w życie obowiązkowego KSEF dla podatników VAT zwolnionych
 • podmioty niemające obowiązku stosowania KSEF
 • oznaczanie faktury ustrukturyzowanej stosownym kodem pozwalającym na dostęp do niej
 • obowiązki podatnika w kontekście faktury ustrukturyzowanej i obowiązkowego KSEF w razie: awarii KSEF, awarii u podatnika; czasowej niedostępności KSEF
 • zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” w okresie obowiązkowego KSEF po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy
 • nowe obowiązki dotyczące oznaczania płatności należności wynikających z faktur
  kwestie szczegółowe

   

  • faktury uproszczone; faktury wystawiane przez kasy fiskalne
  • faktury VAT RR
  • zmiany dotyczące treści faktur
  • uchylenie przepisów dotyczących not korygujących
  • kary pieniężne związane z naruszeniem przepisów dotyczących obowiązkowego KSEF
  • skrócenie 60-dniowego terminu na zwrot nadwyżki podatku naliczonego
  • pozostałe kwestie przewidziane w ustawie nowelizującej

PODATEK CIT / PIT 2023 – 2024

1. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany od 1 stycznia 2023 r. w zakresie rozliczania podatników opodatkowanych PIT i CIT

 • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników
 • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku
  • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.)
  • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę “z urzędu”
 • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę
  • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 • podwyższenie do 1,5% kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych
 • opodatkowanie tzw. “najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • definitywne zniesienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

2. Polski Ład 3.0

 • estoński CIT – wydłużenie terminów na zapłatę podatku
 • estoński CIT – wydatki na środki transportu w tym pojazdy samochodowe niezwiązane z działalnością gospodarczą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek
 • przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego
 • koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów podatkowych
 • uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”
 • zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego od 1 stycznia 2024 r.
 • minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie „pośrednich transakcji krajowych
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z “ulgi na złe długi”

Czas trwania

4 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Sopot

woj. pomorskie

brak danych

Wisła

woj. śląskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Karpacz

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Instytut Szkoleniowy A&D
00-141 Warszawa
Al. Jana Pawła II 38/11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!