Czasopisma z zakresu humanistyki i nauk społecznych w XXI wieku. Jak stosować standardy baz Scopus i Web of Science oraz kontynuować tradycję wydawniczą?

O szkoleniu

Współczesne czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych odgrywają równie ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań, jak periodyki dotyczące nauk ścisłych i przyrodniczych. O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom stawianym przez Ustawę 2.0 oraz przez bazy bibliometryczne Scopus i Web of Science – jednak budzi to obawy dotyczące celowości stosowania tych standardów oraz ich wpływu na tak istotną w humanistyce i w naukach społecznych tradycję wydawniczą. Duże znaczenie ma również, często zaniedbywana, promocja w środowisku naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione elementy, ale także specyfikę wydawania pism humanistycznych i społecznych. Z kolei redakcje i wydawcy periodyków już istniejących powinni wprowadzić zmiany, dzięki którym zdobędą one silną pozycję wśród badaczy i znajdą się na liście czasopism punktowanych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

 1. usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego,
 2. przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji,
 3. pokazanie, że wprowadzenie standardów baz Scopus i Web of Science nie skutkuje zerwaniem z tradycją czasopisma, ale pomaga uporządkować kwestie prawne, proces wydawniczy i podnieść poziom merytoryczny artykułów naukowych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w praktyce łączyć wymagania Ustawy „Konstytucja dla nauki” oraz baz bibliometrycznych Scopus i Web of Science z tradycją czasopism. Zdobędą wiedzę o wykorzystaniu różnych narzędzi do usprawnienia pracy Redakcji i Wydawcy, która pozwoli zachować wysoki poziom merytoryczny oraz sprostać wymaganiom stawianym nauce w XXI wieku.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do osób, które pracują w wydawnictwach naukowych oraz osób, które chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na temat stosowania standardów baz Scopus i Web of Science.

Program szkolenia

 1. Czasopismo naukowe
 2. Dlaczego czasopisma humanistyczne i społeczne.
 3. Koncepcja czasopisma naukowego
  • Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych
  • Zakres tematyczny
  • Tytuł czasopisma
 4. Sposób finansowania czasopisma
  • Dotacja
  • Subskrypcja płatna
  • Autorzy opłacają publikację artykułów
 5. Dystrybucja czasopisma
  • Prenumerata
  • Otwarty dostęp (open access)
  • Czasopisma hybrydowe
 6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora Naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa
  • Pozyskiwanie materiałów
  • Etapy procesu wydawniczego
 7. O bazie Web of Science
 8. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące do baz Scopus i Web of Science
 9. Wymagania prawne
  • Rejestracja czasopisma
  • Prawo autorskie (licencje dotyczące tekstów, materiału ilustracyjnego, dozwolony użytek)
 10. Identyfikatory czasopisma, artykułu, autora
  • ISSN
  • DOI
  • ORCID
 11. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Dyscyplina naukowa czasopisma
  • Tytuł a tematyka czasopisma
  • Dostępność tekstów
  • Wymagania wobec recenzentów
  • Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma
  • Wymagania wobec Redakcji czasopisma
  • Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu
  • Abstrakt
  • Słowa kluczowe
  • Bibliografia
 12. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science
  • Adres strony internetowej czasopisma
  • Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej
  • Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma
  • Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność
  • Strona artykułu
  • Format plików z artykułami
  • Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma
 13. Sposób aplikowania
  • Scopus
  • Web of Science

 

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!