Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czytanie-bilansu-wskaznikow-rachunku-zyskow-i-strat-cash-flow-ocena-oplacalnosci-projektow-72015-id608

Informacje o szkoleniu

 • Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów


  ID szkolenia: 72015
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA

„…Badania mówią, że 70% decyzji mających ogromny wpływ na finanse firmy, zostaje podjęta przez menedżerów, nie posiadających umiejętności interpretacji ważnych dokumentów finansowych…” Czytanie i interpretacja pozycji bilansu, rachunku kosztów, przepływów pieniężnych, wskaźników finansowych, to niezbędna umiejętność każdego menedżera. Pozwalają na swobodne i świadome podejmowanie decyzji i działań wpływających korzystnie na kondycję organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Prezesi zarządu,
członkowie zarządu,
członkowie organów nadzorczych,
właściciele i udziałowcy,
analitycy kredytowi,
inwestorzy,
menedżerowie oraz te osoby, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm

Program szkolenia:

KLUCZOWE POZYCJE I INTERPRETACJA BILANSU
Jak czytać i interpretować pozycje bilansowe pod kontem bieżącego zarządzania operacyjnego?

Kluczowe pozycie w bilansie i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji menedżerskich
Analiza – struktura majątku spółki i źródła finansowania
Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
Kluczowe i nieoczywiste informacje menedżerskie płynące z pozycji bilansowych
Ocena płynności na podstawie bilansu
ANALIZA I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Jak ocenić standing finansowy firmy poprzez menedżerską analizę rachunku

Które pozycje rachunku brać pod uwagę w zależności od celu analizy?
Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i strat?
Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek zysków i strat
Analiza sprawności zarządzania – interpretacja wskaźników struktury przychodów
WYCIĄGANIE PRAWIDŁOWYCH WNIOSKÓW I OCENA PŁYNNOŚCI FINANASOWEJ – CASH FLOW
Rachunek przepływów pieniężnych a oceny standingu finansowego i kluczowych decyzji menedżerskich

Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
Ćwiczenie: Jak ocenić działalność firmy na bazie autentycznych sprawozdań finansowych
Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
Płynność finansowa w ujęciu dynamicznym – ocena i analiza
ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ –
Jak skutecznie dokonać interpretacji wskaźników finansowych i właściwie wyciągać wnioski

Jak ocenić poziom zadłużenia spółki i jakie wskaźniki wziąć pod uwagę?
Jak porównać różne sposoby oceny płynności i różne wyniki? (bilans, cash-flow)
Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne
Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki
WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE WYNIKU FINANSOWEGO
W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?

Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem do kosztów w przedsiębiorstwie
Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego
Należności i ich wpływ na wynik firmy
Jaki jest koszt należności nieściągalnych
Koszty windykacyjne
Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami
OCENA I INTERPRETACJA POZYCJI ZWIĄZANYCH Z RENTOWNOŚCIĄ I ZYSKIEM
Analiza opłacalności podejmowanych decyzji menedżerskich

Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
Osiąganie progu rentowności
Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na wyniki gospodarki
Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań
W jaki sposób firma zarabia pieniądze?
WPROWADZENIE DO OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Planowanie finansowe poprzez decyzje inwestycyjne

PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH
Interpretacja zbioru wskaźników i ich dobór w zależności od celu analizy

Ustalenie celu analizy
Dobór grupy wskaźników
Różne metody i różne wyniki – dobór i interpretacja

Informacje o prelegentach:

Ekspert, trener i praktyk w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem finansowym.
Prowadzi projekty doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania firm oraz ich kondycji finansowej.
Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych.

Podczas ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640 szkoleń w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Grupie Finansowej Premium S.A. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, specjalizacja Bankowość, Marketing, Zarządzanie finansami

Zakres prowadzonych szkoleń

Finanse dla nie finansistów
Finanse menedżerskie
Analiza finansowa w firmie
Budowa i wykorzystanie KPI
Analiza płynności finansowej
Cash Flow – budowa, analiza, wykorzystanie zarządcze
Efektywność projektów inwestycyjnych
Budżetowanie i planowanie finansowe
Czytanie sprawozdań finansowych
Controlling w firmie
Controlling inwestycyjny
Controlling sprzedaży

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1570 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw

Wydarzenie: Czytanie bilansu, wskaźników, rachunku zysków i strat, cash flow, ocena opłacalności projektów