Data Act, Data Governance Act – nowe podejście do korzystania z danych

O szkoleniu

Zgodnie z podejściem promowanym przez UE gospodarki państwa członkowskich mają w dużej mierze opierać się na danych. Data Governance Act ma tworzyć procesy i struktury ułatwiające przetwarzanie danych, Akt w sprawie danych (Data Act) ma dotyczyć tworzenia wartość z danych i warunków na jakich ma to się odbywać. Niezależnie od wskazanych regulacji, do przetwarzania danych osobowych, zastosowanie mają przepisy RODO. Obowiązujące i przyszłe ramy prawne od działalności opartej na danych (osobowych i nieosobowych) będą wymagać wielopłaszczyznowego podejścia, uwzględniającego różne regulacje.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ram prawnych związanych z procesami zarządzania danymi osobowymi i nieosobowymi. Uczestnik szkolenia pozna różnice między możliwościami korzystania z danych na podstawie ustawy o otwartych danych a regulacjami „Aktu o zarządzaniu danymi”. W efekcie odbycia szkolenia uczestnik pozna również zależności między wskazanymi wyżej regulacjami a przepisami o ochronie danych osobowych. Celem szkolenia jest również przybliżenie uczestnikom nowych regulacji związanych z działalnością, która polega na pośrednictwie danych oraz nowego podejścia do danych jakim jest altruizmu danych. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną również zapoznani z założeniami Data Acta, nad którym trwają prace legislacyjne w Unii Europejskiej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób mających na co dzień do czynienia z procesami przetwarzania danych osobowych i nieosobowych, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za rozwój produktów opartych na danych (product owner).
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 • Menedżerowie firm wykorzysujących w swej działalności dane z sektora publicznego.
 • Prawników wewnętrznych jednostek sektora publicznego i inspektorów ochrony danych.

Program szkolenia

Data Governance Act a RODO:

 • Zakres regulacji Data Governance Act.
 • Data Governance Act a RODO i Dyrektywa 2002/58/WE.
 • Podstawowe pojęcia związane Data Governance Act.

Ustawa o otwartych danych a ponowne wykorzystanie danych wedle DGA:

 • Zakres danych objętych ponownym wykorzystaniem.
 • Procedura dostępu do danych wedle DGA – Punkt Informacyjny.
 • Zabezpieczenia związane z danymi podlegającymi ochronie.
 • Ponowne wykorzystanie danych osobowych, informacji poufnych i informacji związanych z prawami własności intelektualnej.

Pośrednictwo danych osobowych:

 • Wymogi formalne rozpoczęcia działalności jako pośrednik danych.
 • Modele pośrednictwa danych wedle wytycznych CNIL.
 • Podmiot danych a posiadacz danych i użytkownik danych.
 • Obowiązki informacyjne pośredników danych oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Altruizm danych:

 • Altruizm danych – wyjaśnienie nowej formy działalności.
 • Wymogi prawne działalności organizacji altruizmu danych.
 • Obowiązki w zakresie przejrzystości i obowiązki informacyjne.

Data Act – perspektywa nowej regulacji:

 • Aktualny stan prac legislacyjnych nad Data Act.
 • Internet rzeczy.
 • Prawo dostępu do danych nieosobowych.
 • Ułatwienia związane ze zmianą dostawcy usług opartych na danych.

Czas trwania

od 9:30 do ok. godz. 15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!