Data Engineering on Microsoft Azure

O szkoleniu

Autoryzowane szkolenie Data Engineering on Microsoft Azure DP-203 szkolenie w formule online.

Na kursie DP-203 student zapozna się z wzorcami i praktykami inżynierii danych w zakresie pracy z rozwiązaniami analitycznymi w trybie wsadowym i w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii platformy danych Azure.
Dlaczego warto wziąć udział?

Studenci:

 • rozpoczną od zrozumienia podstawowych technologii obliczeniowych i pamięci masowej, które są używane do tworzenia rozwiązania analitycznego.
 • Następnie zbadają, jak zaprojektować analityczne warstwy obsługujące i skupią się na zagadnieniach inżynierii danych podczas pracy z plikami źródłowymi.
 • dowiedzą się, jak interaktywnie eksplorować dane przechowywane w plikach w jeziorze danych.
 • Nauczą się różnych technik pozyskiwania, których można używać do ładowania danych przy użyciu funkcji Apache Spark dostępnej w usłudze Azure Synapse Analytics lub Azure Databricks lub jak pozyskiwać dane przy użyciu potoków Azure Data Factory lub Azure Synapse.
 • poznają również różne sposoby przekształcania danych przy użyciu tych samych technologii, które są używane do pozyskiwania danych.

Student poświęci czas na kurs, ucząc się, jak monitorować i analizować wydajność systemu analitycznego, aby móc optymalizować wydajność ładowania danych lub zapytań, które są wysyłane do systemów. Zrozumieją, jak ważne jest wdrożenie zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę danych w spoczynku lub podczas przesyłania. Następnie student pokaże, jak dane w systemie analitycznym mogą służyć do tworzenia pulpitów nawigacyjnych lub tworzenia modeli predykcyjnych w usłudze Azure Synapse Analytics.

Kto powinien wziąć udział?

Docelowa grupa odbiorców:

 • Administrator
 • Specjalista IT
 • Inżynier Danych
 • Administrator Baz Danych
 • Analityk

Głównymi odbiorcami tego kursu są specjaliści ds. danych, architekci danych i specjaliści od analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się więcej o inżynierii danych i tworzeniu rozwiązań analitycznych przy użyciu technologii platform danych istniejących na platformie Microsoft Azure. Druga grupa docelowa to analitycy danych i naukowcy zajmujący się danymi, którzy pracują z rozwiązaniami analitycznymi opartymi na Microsoft Azure.

Program szkolenia

1. Poznaj opcje obliczeniowe i pamięci masowej dla obciążeń związanych z inżynierią danych

 • Wprowadzenie do usługi Azure Synapse Analytics
 • Opisz usługę Azure Databricks
 • Wprowadzenie do usługi Azure Data Lake Storage
 • Opisz architekturę jeziora Delta
 • Pracuj ze strumieniami danych przy użyciu usługi Azure Stream Analytics

 2. Zaprojektuj i zaimplementuj warstwę obsługi

 • Zaprojektuj wielowymiarowy schemat, aby zoptymalizować obciążenia analityczne
 • Bezkodowa transformacja na dużą skalę dzięki usłudze Azure Data Factory
 • Wypełniaj wolno zmieniające się wymiary w potokach usługi Azure Synapse Analytics

 3. Data engineering considerations for source files

 • Design a Modern Data Warehouse using Azure Synapse Analytics
 • Secure a data warehouse in Azure Synapse Analytics

 4. Uruchamiaj interaktywne zapytania przy użyciu bezserwerowych pul SQL Azure Synapse Analytics

 • Poznaj możliwości bezserwerowych pul SQL w usłudze Azure Synapse
 • Wykonywanie zapytań dotyczących danych w jeziorze przy użyciu bezserwerowych pul SQL usługi Azure Synapse
 • Twórz obiekty metadanych w bezserwerowych pulach SQL Azure Synapse
 • Zabezpiecz dane i zarządzaj użytkownikami w bezserwerowych pulach SQL Azure Synapse

 5. Eksploracja i transformacja danych w Azure Databricks

 • Opisz usługę Azure Databricks
 • Odczytywanie i zapisywanie danych w usłudze Azure Databricks
 • Pracuj z DataFrames w Azure Databricks
 • Pracuj z zaawansowanymi metodami DataFrames w usłudze Azure Databricks

 6. Pobieranie i ładowanie danych do hurtowni danych

 • Użyj najlepszych rozwiązań dotyczących ładowania danych w usłudze Azure Synapse Analytics
 • Pozyskiwanie w skali petabajtów za pomocą usługi Azure Data Factory

 7. Przekształcaj dane za pomocą Azure Data Factory lub Azure Synapse Pipelines

 • Integracja danych z Azure Data Factory lub Azure Synapse Pipelines
 • Bezkodowa transformacja na dużą skalę dzięki usłudze Azure Data Factory lub Azure Synapse Pipelines

 8. Orkiestracja przenoszenia i transformacji danych w Azure Synapse Pipelines

 • Organizuj przenoszenie i transformację danych w usłudze Azure Data Factory

 9. Optymalizacja wydajności zapytań dzięki dedykowanym pulom SQL w usłudze Azure Synapse

 • Zoptymalizuj wydajność zapytań magazynu danych w usłudze Azure Synapse Analytics
 • Zapoznaj się z funkcjami deweloperów magazynu danych w usłudze Azure Synapse Analytics

10. Analiza i optymalizacja przechowywania danych w hurtowni danych

11. Obsługa hybrydowego transakcyjnego przetwarzania analitycznego (HTAP) za pomocą łącza Azure Synapse

 • Projektuj hybrydowe przetwarzanie transakcyjne i analityczne przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics
 • Skonfiguruj łącze Azure Synapse za pomocą usługi Azure Cosmos DB
 • Wysyłaj zapytania do Azure Cosmos DB za pomocą pul Apache Spark
 • Wysyłaj zapytania do usługi Azure Cosmos DB za pomocą bezserwerowych pul SQLAnalizuj i optymalizuj magazyn danych w usłudze Azure Synapse Analytics

 12. Kompleksowe zabezpieczenia dzięki usłudze Azure Synapse Analytics

 • Zabezpiecz magazyn danych w usłudze Azure Synapse Analytics
 • Konfiguruj wpisy tajne i zarządzaj nimi w Azure Key Vault
 • Wdrażaj kontrolę zgodności danych wrażliwych

 13. Przetwarzanie strumieniowe w czasie rzeczywistym z usługą Stream Analytics

 • Włącz niezawodną obsługę wiadomości dla aplikacji Big Data przy użyciu usługi Azure Event Hubs
 • Pracuj ze strumieniami danych przy użyciu usługi Azure Stream Analytics
 • Przetwarzaj strumienie danych za pomocą usługi Azure Stream Analytics

14. Tworzenie rozwiązania przetwarzania strumieniowego za pomocą usługi Event Hubs i Azure Databricks

 • Przetwarzaj dane przesyłania strumieniowego za pomocą strukturalnego przesyłania strumieniowego usługi Azure Databricks

 15. Tworzenie raportów przy użyciu integracji usługi Power BI z usługą Azure Synpase Analytics

 • Twórz raporty za pomocą usługi Power BI, korzystając z jej integracji z usługą Azure Synapse Analytics

16. Wykonywanie zintegrowanych procesów uczenia maszynowego w usłudze Azure Synapse Analytics

 • Użyj zintegrowanego procesu uczenia maszynowego w usłudze Azure Synapse Analytics

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za szkolenia w grudniu, styczniu i lutym
3 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
3 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Altkom Akademia S.A.
 • Ulica i nr: ul. Chłodna 51
 • Kod pocztowy: 00-867
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1880008391

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!