Decyzja środowiskowa - pozyskanie | Aspekty prawne i proceduralne DUŚ / proces inwestycyjny

O szkoleniu

Planujesz / realizujesz inwestycję?
Przygotowujesz zawarcie umowy?
Stosujesz PZP, prawo budowlane?
Pozyskujesz decyzje środowiskowe?

W ostatnich 2 latach wprowadzono wiele istotnych zmian w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Przygotowanie i realizacja inwestycji stały się jeszcze większym wyzwaniem.

Co może mi ułatwić pracę, aby właściwie przygotować projekt od koncepcji po pozyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i inne decyzje i podpisać bezpieczną umowę uwzględniając PZP?
Dlaczego warto wziąć udział?

Seminaria realizuje praktyk, który od ponad 10 lat prowadzi dla wielu podmiotów procesy inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu omówi i na przykładach przedstawi wprowadzone zmiany i ich skutki dla inwestora i organów.
Wszystkie dotychczasowe edycje doczekały się najwyższych not za podsuwanie praktycznych rozwiązań sytuacji problematycznych.

Kto powinien wziąć udział?

Spotkania są skierowane do przedstawicieli inwestorów, wykonawców i projektantów oraz organów administracji wydających decyzje lub uczestniczących w procesie opiniowania na praktyczne seminarium, gdzie na konkretnych przykładach omówimy wprowadzone zmiany w przepisach.

Program szkolenia

09:00  Rejestracja, poranna kawa

9:30    Otwarcie

9:35    Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja “główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji “wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę), strategiczna ocena oddziaływania planów i programów na środowisko (SOOŚ)

 • postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – najważniejsze zagadnienia, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- klasyfikacja - grupy I, II i III „Naturowa”,
 • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna,
 • postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – najważniejsze zagadnienia,
 • plany i programy wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – problematyka powtarzania procedury.

 

Podział i kwalifikacja przedsięwzięć według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku (Rozporządzenie)

 • miejsce Rozporządzenia w polskim systemie prawnym i jego konsekwencje przy ewentualnej kolizji przepisów,
 • I grupa przedsięwzięć z Rozporządzenia
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • II grupa przedsięwzięć z Rozporządzenia
 • screening - kryteria selekcji,
 • kumulacja przedsięwzięć - nowe kryteria,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,
 • likwidacja postanowienia w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia ooś,
 • przepisy intertemporalne czyli do jakich postępowań należy stosować nowe przepisy,

 

11:00   Przerwa kawowa

11:25   Raport ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):

 • zakres raportu oraz zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia – kluczowe kwestie dla organu i inwestora

Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ.

Wniosek o wydanie decyzji:

 • załączniki do wniosku o wydanie DUŚ – omówienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy OOŚ z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej – zasady i wymagania formalne

 

12:30   Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • opinie i uzgodnienia - charakter prawny,
 • wyłączenie obowiązku współdziałania w zakresie wydawania DUŚ – działanie w porozumieniu a opiniowanie,
 • organy współdziałające - zakres i skutki współdziałania, wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne – konsekwencje i możliwe środki zaskarżenia, możliwość zaskarżenia uzgodnienia pozytywnego
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
 • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ - skutki procesowe

 

13:30  Lunch

14:10  Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
 • pojęcie strony postępowania - analiza dotychczasowych przesłanek oraz rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania DUŚ obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów w nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.; domniemanie prawdziwości danych, nowe rozwiązania w przypadku śmierci strony,
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.

Postępowanie z udziałem społecznym:

 • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
 • udział społeczeństwa w postępowaniu - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, składanie uwag i wniosków oraz sposób ich rozpatrzenia.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu – obowiązki inwestora,
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
 • uproszczenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - likwidacja jego etapowości,
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
 • “następcza” ocena oddziaływania na środowisko a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.

 

 

16:40  Dyskusja podsumowująca

17:00   Zakończenie

Czas trwania

6 h

Prelegenci

Prelegentem jest praktyk z wiedzą ekspercką, który od ponad 10 lat prowadzi dla wielu podmiotów procesy inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu omówi i na przykładach przedstawi wprowadzone zmiany i ich skutki dla inwestora i organów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Click meeting - wymagana aktualna przeglądarka edge lub chrome.
Można ale nie trzeba zainstalować klienta click meeting
Dobirany w zależności od liczby chętnych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Udział on-line
Za jeden dzień (w cenie dostęp dla max 3 użytkowników)
1 035
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 090 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Udział osobisty w Warszawie
za jedną osobę za jeden dzień
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 5.19% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: HALLMARK EVENTS Katarzyna Sagun
 • Ulica i nr: Kasprowicza 31 lok 3
 • Kod pocztowy: 01-817
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9491508987

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

HALLMARK EVENTS Katarzyna Sagun
01-817 Warszawa, Polska
Kasprowicza 31 lok 3
woj. mazowieckie
Hallmark Events ma status niepublicznej placówki oświatowej wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1047 K. Jesteśmy niezależnym organizatorem autorskich wydarzeń: konferencji, sem...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!