Deleguj i monitoruj! - Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole - sztuka wzmacniania kompetencji zespołu oraz realizacji celów organizacji.

O szkoleniu

Czy wiesz, że opisany w tym miejscu kurs jest częścią Akademii Menadżera?

Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA. Programy rozwojowe z serii Akademii Menadżera gwarantują dostęp do najaktualniejszej wiedzy z obszaru zarządzania i wzbogacają warsztat uczestniczących w szkoleniach liderów o nowoczesne instrumenty zarządzania. Akademia Menadżera wszechstronnie kształci liderów w taki sposób, by byli oni gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu warsztatów Akademii Menadżera?

 • cykl gwarantuje kompleksowe ujęcie treningu i wyszkoli Cię we wszystkich najważniejszych dla roli lidera aspektach;
 • kursy wchodzące w skład projektu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganej od liderów wiedzy!;
 • szkolenia z Akademii Menadżera mają zindywidualizowany charakter i są każdorazowo dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych;
 • możesz liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin i poddać wielokierunkowej weryfikacji swój styl zarządzania dzięki korzystaniu ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin;
 • jako Uczestnik Akademii Menadżera zyskujesz dostęp do większej liczby benefitów.

Wyspecjalizowane szkolenie dla menadżerów z delegowania i monitorowania zadań w zespole jest częścią starannie opracowanego cyklu: Akademia Menadżera. Akademia Menadżera to kompletny i interdyscyplinarny program rozwojowy przygotowany z myślą o wielokierunkowym i pełnym rozwoju osób piastujących stanowiska kierownicze i liderów zespołów. Otwarty kurs „Deleguj i monitoruj! Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” może być realizowany jako odrębne szkolenie przez managerów zainteresowanych doskonaleniem warsztatu pracy wyłącznie w tej wąskiej dziedzinie, jaką jest delegowanie zadań lub też jako część całościowego i zdecydowanie szerszego programu kompleksowo kształcącego kompetencje i umiejętności niezbędne liderom i szefom zespołów, tj. Akademii Menadżera.

Otwarte szkolenie „Deleguj i monitoruj! Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” to jednodniowy rozbudowany kurs skoncentrowany na rozwoju praktycznych umiejętności związanych z prawidłowym delegowaniem zadań w zespole oraz ich rozliczaniem. Lider musi być zdolny do precyzyjnego komunikowania oczekiwań i pożądanych rezultatów, dobrej oceny możliwości, zdolności, talentów i ograniczeń swoich podwładnych, umiejętnego kontrolowania procesu realizacji zleconych zadań oraz konstruktywnego dialogu z pracownikiem. Przygotowany przez zespół ekspertów z dziedziny zarządzania kurs dla kierowników „Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” pozwala Uczestnikom zdobyć konieczną do dobrego delegowania wiedzę, a także daje szansę przećwiczyć przydatne przy zadaniu delegowania umiejętności. W czasie warsztatu będziemy m.in. trenować priorytetyzację zadań, umiejętności analizy kompetencji i poziomu zaangażowania pracownika w zadaniu (K. Blanchard) czy formułowanie konstruktywnej i efektywnej informacji zwrotnej. Szkolenie z delegowania i monitorowania zadań ma przy tym mocno zindywidualizowany charakter – każdorazowo staramy się dostosować program treningu do faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów realizujących szkolenie, specyfiki ich pracy czy swoistych cech zespołów, z którymi pracują. Kursy dla menedżerów z delegowania i monitorowania zadań odbywają się ponadto w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów formatach – jako szkolenia online dla zabieganych oraz klasyczne stacjonarne warsztaty nastawione na bezpośrednią wymianę doświadczeń z ekspertem i grupą.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenia managerskie „Deleguj, monitoruj. Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” oraz uczestnictwa w opracowanej przez specjalistów Human Skills Akademii Menadżera. Zachęcamy również do składania zamówień na zamknięte szkolenia z delegowania zadań, które również prowadzimy zarówno stacjonarnie, jak i online.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz, wybierając kurs „Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” w Human Skills?

Szkolenie wprowadza Uczestników w arkana niezbędnej liderom wiedzy i pokazuje jak z tej wiedzy korzystać w codziennej pracy. Krok po kroku, poprzez starannie dobrane ćwiczenia, naukę poprzez doświadczanie oraz warsztatowe elementy nowoczesnego treningu kompetencji menedżerskich, Kursanci mają okazję zwiększyć własne zasoby wiedzy, poszerzyć paradygmat wykorzystywanych przez siebie narzędzi zarządzania i zindywidualizować warsztat pracy lidera na miarę współczesności i jej wyzwań.

Kurs „Delegowanie i monitorowanie zadań…” wyposaża w kompleksową wiedzę o:

 • Roli i odpowiedzialności osoby delegującej zadania.
 • Narzędziach potrzebnych do planowania i określania celów.
 • Cyklu rozmów realizujących zadania.
 • Sposobach prowadzenia rozmów z pracownikami.
 • Informacji zwrotnej dopasowanej do pracownika i zadania.

Szkolenie z delegowania zadań pozwala rozwinąć niezbędne liderom umiejętności:

 • Przygotowywania się do delegowania zadań w oparciu o formularze liderskie.
 • Określania priorytetów zadań.
 • Doboru stylu zarządzania dopasowanego do kompetencji i zaangażowania pracownika.
 • Prowadzenia rozmów: delegującej, monitorującej i odbierającej zadanie na bazie scenariuszy.

Warsztat dla menedżerów z delegowania zadań doskonali cenione kompetencje:

 • Wykorzystania zasobów w swoim zespole.
 • Planowania i organizowania zadań.
 • Komunikacji interpersonalnej z pracownikami podczas rozmów o zadaniu.
 • Zorientowanie na cele firmy/zespołu/jednostki.
 • Prowadzenia rozmów z pracownikami.

Kurs otwarty „Deleguj i monitoruj! Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu dla menedżerów. Warsztat z delegowania jest jednym z obligatoryjnych kursów wzmacniania kompetencji menedżerskich dla szefów w nowocześnie zarządzanych organizacjach i firmach.

Kto powinien wziąć udział?
 • Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej.
 • Jest niezbędne dla każdego pracownika pełniącego funkcje zarządcze.
 • Dla osób, które awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Dla osób, która będą awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Dla przedsiębiorców.
 • Uwaga – to szkolenie jest również dedykowanie dla kierowników, którzy już od jakiegoś czasu pełnią funkcje zarządcze i chcą zaktualizować wiedzę lub otrzymać praktyczne wskazówki związane z zarządzaniem zespołem.

Program szkolenia

Szkolenie: „Deleguj, monitoruj! Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole”

Moduł I. Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie – dlaczego przygotowanie lidera jest najważniejsze – gra wprowadzająca (opcja).
 • Pułapki delegowania – wulkan problemowy (nudne zadania, obciążenie, kontrola, brak monitorowania, brak kompetencji).
 • Czas i delegowanie – trzy podejścia do organizacji czasu pracy.

Moduł II. Delegowanie – przygotowanie

 • Analiza zadań – zadania powtarzalne, standardowe, nowe, złożone, długoterminowe, wyzwania.
 • Analiza kompetencji i poziomu zaangażowania pracownika w zadaniu – K. Blanchard.
 • Dwa rodzaje odpowiedzialności pracownika podczas realizacji zadań.
 • Przygotowanie lidera do delegowania zadań trudnych/złożonych – MIT – brak czasu.
 • Tworzenie kultury feedbackowej w organizacji.
 • Informacja Zwrotna – zasady, narzędzia.

Moduł III. Delegowanie zadań

 • Jak określić cel, rezultat rozmowy – założenia liderskie.
 • Scenariusz rozmowy – narzędzie wspierające pracę lidera.
 • Odpowiedzialność lidera podczas delegowania zadań.
 • Odpowiedzialność pracownika podczas delegowania zadań.
 • W czym mogą pomóc nam Meksykanie by rozmowa delegująca była właściwie poprowadzona?
 • Myślenie pytajne – praca z pytaniami pobudzającymi rozmowę.
 • Najlepsze praktyki – podsumowanie.

Moduł IV. Monitorowanie zadań

 • Dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów? – o konieczności monitorowania.
 • Dlaczego kontrolowanie to nie to samo co monitorowanie?
 • Analiza sytuacji i interwencje menedżerskie – co może wydarzyć się podczas rozmów monitorujących.
 • Scenariusze rozmów monitorujących – ćwiczenia wariantów rozmów.
 • Najlepsze praktyki – podsumowanie.

Moduł IV. Odbiór zadań

 • Co się stanie, jeśli nie odbierzesz zadania? Konsekwencje zaniechań liderskich.
 • Rozmowa podsumowująca – narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Najlepsze praktyki – podsumowanie.

Czas trwania: 1 dzień.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Marta Orzeł
Trenerka biznesu. Coach grupowy. Certyfikowana konsultantka Talentów wg. Instytutu Gallupa. Certyfikowana konsultantka Extended DISC.

PROFIL TRENERKI:

 • Wspiera liderów organizacji podczas tworzenia i wdrażania programów rozwojowych oraz w całym procesie komunikacji z pracownikami. Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów, efektywności osobistej, typologii zachowań DISC® i pracy opartej na mocnych stronach wg Gallupa.
 • Od 2005 r prowadzi szkolenia. Doświadczenie w biznesie zdobyła pracując w firmie motoryzacyjnej, doradczej i szkoleniowej.
 • Projektując procesy rozwojowe spotyka się ze stwierdzeniami: „u nas jest inaczej”, „u mnie to nie zadziała”.  Dlatego najpierw analizuje branżę i konkretne sytuacje, a dopiero potem tworzy programy (także wielomodułowe np. 116 szkoleń dla branży budowlanej, trzyletni projekt Akademii Zarządzania).
 • Pracuje z ludźmi na potencjalne i mocnych stronach, bo tylko tak można zbudować mistrzostwo i realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Wspólna praca z klientem opiera się na szukaniu rozwiązań korzystając z najlepszych praktyk, narzędzi, wiedzy i doświadczeniu trenerki i uczestników.

JEJ KLIENCI DOCENIAJĄ JĄ ZA TO, ŻE MA DLA NICH CZAS, BO:

 • Słyszy ich oczekiwania,
 • Odradza działania zbędne i wskazuje te które przyniosą oczekiwany efekt,
 • Pokazuje inne perspektywy/możliwości,
 • Wspólnie z klientem projektuje proces rozwojowy
 • Pomaga wdrożyć zmiany
 • Działa na potencjalne i mocnych stronach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Angażowanie pracowników;
 • Budowanie autorytetu lidera;
 • Zarządzanie przez cele;
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Blancharda;
 • Współpraca w zespołach;
 • Zarządzanie w zmianie;
 • Motywowanie;

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena katalogowa
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
775
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 799 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!