DNUR – szkolenie dla branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych. Duża nowelizacja ustawy refundacyjnej

O szkoleniu

Szkolenie 1-dniowe
Podczas szkolenia z DNUR omówimy: zmiany w postępowaniu refundacyjnym, nowe obowiązki nałożone na uczestników łańcucha obrotu lekami i wyrobami medycznymi, które są objęte refundacją, wpływ nowelizacji ustawy refundacyjnej na bieżącą działalność podmiotów odpowiedzialnych, hurtowni farmaceutycznych oraz branży wyrobów medycznych.

 

DNUR to pierwsza duża zmiana ustawy z 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Zmiany wynikające z DNUR zasadniczo weszły w życie od 1 listopada 2023, jednak od tej reguły jest wiele wyjątków.

Zapraszamy na szkolenie, na którym przedstawimy najważniejsze zmiany i ich praktyczne aspekty, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów budzących wątpliwości i trudnych do implementacji.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najnowszej nowelizacji ustawy refundacyjnej i jej wpływu na bieżącą działalność interesariuszy rynku.

Na szkoleniu omówimy:

 • zmiany w postępowaniu refundacyjnym,
 • nowe obowiązki nałożone na uczestników łańcucha obrotu lekami i wyrobami medycznymi, które są objęte refundacją,
 • wpływ nowelizacji ustawy refundacyjnej na bieżącą działalność podmiotów odpowiedzialnych, hurtowni farmaceutycznych oraz branży wyrobów medycznych.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • usystematyzowanie wiedzy,
 • uzyskanie nowej wiedzy opartej o praktyczne przykłady z doświadczenia trenerek,
 • możliwość dyskusji i omówienia wątpliwości, jak zaimplementować zmiany w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
 • wnioskodawcy – podmioty odpowiedzialne (MAH), pracownicy firm farmaceutycznych,

 • wszystkie osoby zainteresowane tematem dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, w tym pracownicy aptek, hurtowni farmaceutycznych, producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych oraz inne osoby zatrudnione w mikro, małych oraz dużych przedsiębiorstwach zajmujące się na co dzień obszarem refundacji, jak również osoby, które zamierzają podjąć współpracę z wyżej wymienionymi podmiotami w omawianym obszarze regulacyjnym.

Program szkolenia

 1. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wprowadzenie do nowelizacji DNUR z perspektywy wnioskodawcy
 • Procedura refundacyjna w praktyce
 • Etapy postępowania
 • Postępowanie refundacyjne jako procedura administracyjna; uprawnienia stron w postępowaniu w przedmiocie objęcia leku refundacją
 • Postępowanie z urzędu a postępowanie z wniosku
 • Prawo modyfikacji wniosku w trakcie trwania postępowania
 • Uchylenie decyzji refundacyjnej
 1. Przegląd zmian w zakresie refundacji - nowe obowiązki
 • Obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw
 • Odpowiedzialność za niedotrzymanie zobowiązania do zapewnienia ciągłości dostaw lub rocznej wielkości dostaw
 • Obowiązek dostaw do 10 hurtowni – produkty zagrożone brakiem dostępności
 • Zwroty produktów w przypadku tzw. Delistingu
 • Refundacja leków OTC
 1. Problematyka cen zbytu netto i sztywnych marż
 • Omówienie definicji ustawowych
 • Wzrost marż hurtowych i detalicznych
 • Charakter prawnych sztywnych cen i marż
 • Dopuszczalność stosowania cen maksymalnych
 • Podział marż hurtowych
 • Refundacja receptury aptecznej
 • Eksport a ceny zbytu netto i marże
 1. Perspektywa branży wyrobów medycznych
 • Dlaczego DNUR jest również istotny dla branży wyrobów medycznych
 • Postępowanie z urzędu vs postępowanie na wniosek
 • Procedura i kryteria ustalania ceny zbytu netto
 • Negocjacje z Komisją Ekonomiczną
 • Postępowanie administracyjne a uprawnienia podmiotu gospodarczego
 • Jakie jeszcze zmiany wprowadza DNUR, czyli kilka słów o wpływie nowych obowiązków na branżę wyrobów medycznych
 • DNUR a przetargi i dostawy wyrobów medycznych
 1. Dyskusje, pytania uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

godz. 10.00-16.00

Prelegenci

TRENER I

Adwokat, trenerka szkoleń z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa wyrobów medycznych.

Pracuje z branżą farmaceutyczną, medyczną, a także organizacjami z obszaru medycyny i biotechnologii. Reprezentuje swoich klientów oraz doradza w zakresie wprowadzania na rynek i dystrybucji produktów. Pomaga negocjować umowy, a także zapewniać compliance w organizacji.

Autorka licznych publikacji i komentarzy branżowych.

TRENER II

Adwokat, trenerka szkoleń z obszaru prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych i badań klinicznych oraz marketingu produktów.

Specjalistka prawa farmaceutycznego, głównie w kontekście dopuszczania do obrotu oraz obrotu produktów na rynku regulowanym.

Pracuje z branżą farmaceutyczną oraz medyczną, a także organizacjami z obszaru żywnościowego. Realizuje dla swoich klientów doradztwo, m.in. z zakresu life sciences – na rynkach regulowanych.

Wykładowczyni studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, autorka publikacji i komentarzy branżowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena 1
1 040
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!