Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/doe-design-of-experiments-techniki-projektowania-eksperymentow-36573-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.


Korzyści dla uczestników
• Warsztaty DOE które prowadzimy dostarczą Ci praktyczny zestaw kompetencji optymalnego projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz wnioskowania na podstawie danych uzyskanych z eksperymentów. Wiedza którą uzyskasz pozwoli Ci na osiąganie zamierzonych rezultatów przy optymalnych kosztach, bez konieczności realizacji tysięcy eksperymentów.
• Będziesz mogła / mógł wykorzystać praktyczne umiejętności pozyskane w trakcie warsztatów w pracach R&D, optymalizacji procesów, realizacji projektów Six Sigma.

Metody szkolenia
Warsztaty prowadzimy w wypraktykowanej metodyce polegającej na:
• Przedstawieniu w zrozumiały sposób teorii związanej z metodyką pracy oraz narzędziami statystycznymi,
• Zaprezentowaniu adekwatnych przykładów,
• Wytłumaczeniu ćwiczenia warsztatowego ugruntowującego materiał teoretyczny,
• Przeprowadzeniu warsztatu pracy zespołowej / ćwiczenia,
• Omówieniu wyników warsztatu.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów, liderzy zespołów projektowych, średni i niższy poziom kierowniczy, mistrzowie, brygadziści, pracownicy operacyjni.

Program szkolenia:

1. Moduł I:
• Rola projektowania eksperymentów w osiąganiu celów biznesowych firmy,
• Wpływ DOE na eliminację ryzyka biznesowych i bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności firmy z tytułu wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych,
• Zastosowanie DOE w cyklu życia produktu / usługi,
• Wprowadzenie do DOE.
Dyskusja zespołowa.

2. Zarządzanie projektem badawczym:
• Określenie celów badania,
• Stawianie hipotez badawczych,
• Definiowanie etapów projektu badawczego.
Warsztat planowania projektu badawczego.

3. Wybór Planu badań:
• plany kompletne i plany oferowane w ramach DOE,
• plany frakcyjne.
Warsztat planowania eksperymentu.

4. Narzędzia statystyczne do analizy wyników eksperymentów:
• Podstawowe miary statystyczne,
• Histogram,
• Wykresy pudełkowe,
• Korelacje:
• Warsztat podstawowych technik statystycznych.
• Odchylenie standardowe, zmienność i 6 Sigma:
• Warsztat analizy wyników z zastosowaniem odchyleń standardowych.
• Współczynniki zdolności:
• Warsztat wyliczania zdolności procesu.
• Test t-Studenta:
• Warsztat testu t-Studenta.
• Test Anova:
• Warsztat metody ANOVA.
• Metoda Taguchi:
• Warsztat metody Taguch.

5. Dyskusja podsumowująca i ukierunkowanie dalszego samokształcenia uczestników.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: DOE – Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów