Doradca ds. projektów unijnych

O szkoleniu

Szkolenie "Doradca ds. projektów unijnych" to kompleksowy kurs przygotowany z myślą o osobach aspirujących do roli specjalistów zarządzających funduszami i projektami finansowanymi przez Unię Europejską. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego pozyskiwania, planowania i realizacji projektów unijnych. Program szkolenia podzielony jest na osiem modułów, które obejmują m.in. charakterystykę funduszy unijnych, procedury aplikacyjne, techniki planowania projektów, metody zarządzania budżetem oraz aspekty prawne i audytowe związane z realizacją projektów. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie skutecznego pisania wniosków aplikacyjnych, zarządzania zespołami projektowymi oraz rozwiązywania problemów pojawiających się podczas realizacji projektów. Szkolenie zakończone jest serią warsztatów praktycznych, co pozwala na bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Kurs dedykowany jest zarówno osobom już pracującym w obszarze funduszy unijnych, jak i tym, którzy planują swoją karierę w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu "Doradca ds. projektów unijnych"?

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy: Szkolenie zapewnia uczestnikom dogłębne zrozumienie struktur i mechanizmów funduszy unijnych, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami finansowanymi przez UE. Poznanie nowych priorytetów i celów w aktualnej perspektywie finansowej przygotuje uczestników do efektywnego reagowania na zmieniające się wymogi programowe.
 2. Rozwój praktycznych umiejętności: Program szkolenia obejmuje warsztaty i ćwiczenia praktyczne z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych oraz planowania i realizacji projektów. Uczestnicy mają możliwość nauczenia się, jak przekształcać teoretyczną wiedzę w konkretne umiejętności przydatne w codziennej pracy.
 3. Networking: Szkolenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i ekspertami w branży. Wymiana doświadczeń i praktyk może prowadzić do tworzenia wartościowych partnerstw oraz rozszerzenia sieci zawodowej, co jest nieocenione w dziedzinie projektów unijnych.
 4. Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy: Certyfikat ukończenia szkolenia "Doradca ds. projektów unijnych" jest dowodem na posiadanie specjalistycznych umiejętności, które są wysoko cenione zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. To znacząca przewaga dla tych, którzy poszukują nowych możliwości zawodowych lub chcą awansować w swojej obecnej karierze.
 5. Przygotowanie do wyzwań rzeczywistych projektów: Szkolenie kładzie duży nacisk na rozwiązywanie realnych problemów, z jakimi można się spotkać podczas pracy nad projektami unijnymi. Uczestnicy uczą się zarządzania ryzykiem, kontrolowania kosztów i efektywnego rozliczania projektów, co jest kluczowe dla zapewnienia ich sukcesu i zgodności z wymogami UE.
 6. Dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii: Kurs przedstawia najnowsze narzędzia IT i metodyki stosowane w zarządzaniu projektami, co umożliwia uczestnikom wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych do efektywniejszego zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie "Doradca ds. projektów unijnych" jest skierowane do szerokiego spektrum odbiorców, którzy interesują się pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami unijnymi. Oto główne grupy docelowe tego wydarzenia:

 1. Pracownicy sektora publicznego: Urzędnicy i pracownicy samorządów, agencji rządowych oraz innych instytucji publicznych, którzy są zaangażowani w planowanie, aplikowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy UE.
 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Członkowie NGO, którzy chcą zdobyć fundusze unijne na realizację swoich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych czy ekologicznych. Szkolenie pomoże im zrozumieć proces aplikacyjny i zwiększyć efektywność ich projektów.
 3. Przedsiębiorcy i pracownicy firm prywatnych: Osoby z sektora prywatnego, które szukają możliwości finansowania swoich innowacji, projektów rozwojowych czy ekspansji międzynarodowej poprzez fundusze europejskie. Szkolenie nauczy ich, jak skutecznie konkurować o środki i realizować projekty zgodnie z przepisami UE.
 4. Doradcy finansowi i konsultanci: Specjaliści, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie doradztwa i zarządzania projektami unijnymi. Szkolenie zapewni im aktualną wiedzę niezbędną do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 5. Studenci i absolwenci: Osoby, które studiują lub ukończyły studia związane z zarządzaniem, ekonomią, prawem czy stosunkami międzynarodowymi i które planują swoją karierę w obszarze projektów wspieranych przez fundusze unijne.
 6. Osoby pragnące zmienić ścieżkę zawodową: Indywidualności, które rozważają przebranżowienie i są zainteresowane sektorem zarządzania projektami unijnymi jako nową możliwość rozwoju zawodowego.

Szkolenie to zapewnia uczestnikom możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy, która jest kluczowa w efektywnym zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy europejskich, co jest cenione zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do projektów unijnych

 • Charakterystyka funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej
 • Nowe priorytety i cele programów unijnych
 • Formy wsparcia dostępne dla beneficjentów
 • Procedury aplikacyjne i administracyjne
 • Cele i zadania funduszy UE
 • Przegląd różnych programów funduszy UE
 • Kluczowe terminy związane z projektami unijnymi

Moduł 2: Planowanie projektów unijnych

 • Określanie celów projektu i jego celów szczegółowych
 • Analiza potrzeb i ryzyka
 • Dostosowanie projektu do wymagań programowych
 • Określanie wyników oczekiwanych przez fundusze UE
 • Kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków
 • Planowanie działań i osiąganie celów projektowych
 • Wyzwania i problemy przy pisaniu wniosków aplikacyjnych
 • Praktyczne ćwiczenia w pisaniu wniosków aplikacyjnych i budowaniu budżetu projektów.
 • Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów unijnych, w tym przykłady projektów z poprzednich perspektyw finansowych.
 • Warsztaty z zakresu wykorzystywania narzędzi IT do prowadzenia projektów i pozyskiwania środków finansowych z UE.

Moduł 3: Pisanie wniosków aplikacyjnych

 • Składanie wniosków o finansowanie z funduszy UE
 • Planowanie budżetu projektu i określenie wymaganych zasobów
 • Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i poprawne wypełnianie formularzy
 • Planowanie projektu i harmonogramowanie działań
 • Budżetowanie projektu i alokacja środków unijnych
 • Przygotowanie wniosku budżetowego i opisu kosztów
 • Zarządzanie budżetem projektu

Moduł 4: Realizacja projektów unijnych

 • Zarządzanie projektem i jego zespołem
 • Kontrolowanie kosztów i zarządzanie ryzykiem
 • Prowadzenie raportów i rozliczanie projektu
 • Narzędzia i metody monitorowania realizacji projektu
 • Analiza wyników projektu i modyfikacja planu działań
 • Raportowanie realizacji projektu i rozliczanie kosztów

Moduł 5: Audyt projektów unijnych

 • Przygotowanie się do kontroli finansowej projektów unijnych
 • Przegląd wymogów i procedur audytu
 • Zarządzanie wynikami audytu i ewentualnymi zaleceniami

Moduł 6: Praktyczne narzędzia i wskazówki

 • Praktyczne wskazówki i narzędzia wykorzystywane w doradztwie projektowym
 • Wprowadzenie do systemów monitorowania i oceny projektów
 • Zarządzanie projektem unijnym w praktyce: kroki, etapy, wyzwania
 • Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów unijnych

Moduł 7: Praca zespołowa i komunikacja

 • Wprowadzenie do psychologii pracy zespołowej i roli lidera w zespole projektowym
 • Skuteczna komunikacja i negocjacje w procesie pozyskiwania środków z UE
 • Budowanie relacji z partnerami projektowymi i instytucjami zarządzającymi funduszami unijnymi
 • Zasady efektywnej pracy z zespołem projektowym
 • Charakterystyka partnerów projektu i ich role
 • Umowy partnerskie i zasady współpracy
 • Wymiana informacji i koordynacja działań
 • Konflikty i problemy w trakcie współpracy


Moduł 8: Praktyczne ćwiczenia i studium przypadków

 • Analiza i ocena projektów unijnych
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu pisania wniosków aplikacyjnych i planowania projektów
 • Analiza studium przypadków dotyczących błędów i wyzwań w realizacji projektów unijnych

Zakończenie i podsumowanie:

 • Podsumowanie i refleksja nad zdobytą wiedzą

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Prelegenci

ANITA CYGLICKA

Z wykształcenia pracowniczka administracji państwowej, dyplomowana absolwentka Master of Business Administration w zakresie marketingu i zarządzania biznesem. Absolwentka studiów podyplomowych – kierunek „Przygotowanie pedagogiczne” Certyfikowany Trener i Szkoleniowiec. Autor szerokiego wachlarza szkoleń dotyczących funduszy europejskich, realizacji z zarządzania projektami, organizacji pracy, zarządzania m.in. w administracji publicznej, szkoleń sprzedażowych i marketingowych. Właścicielka firmy - pisanie projektów unijnych, rozliczanie projektów, doradztwo, konsulting. Certyfikowany audytor ISO 9001.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

• Szkolenie na platformie Evenea, Teams, ZOOM
• Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
• Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
• Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.
• Szkolenie na platformie Evenea, Teams, ZOOM
• Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
• Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 mb/s 
• Szkolenia, realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

Rejestracja

Cena 1
1 500
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 6.67% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 13.33% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ile będzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Astitum Konsulting Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Borów 52
 • Kod pocztowy: 66-200
 • Miejscowość: Świebodzin
 • Numer NIP: 9271906013

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska Borów 52

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin, Polska
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!