Szkolenie

Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO

O szkoleniu

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników:

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej

Program szkolenia

MODUŁ I. INFORMACJA PUBLICZNA - WIADOMOŚCI WSTĘPNE
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się podstawowych informacji dotyczących informacji publicznej. Poznają ich klasyfikację, definicje oraz źródła prawa dostępu do nich.

 1. Klasyfikacji informacji publicznych
 2. Definicje legalne
 3. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej:
  • Konstytucja
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

MODUŁ II. WSKAZANIE CECH INFORMACJI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik będzie znał występujące i wskazywane w praktyce i orzecznictwie cechy informacji publicznych.

MODUŁ III. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - RODZAJE PODMIOTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROZUMIENIE PRZESŁANKI "POSIADANIA DANYCH"
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz jak należy rozumieć przesłankę „posiadania danych”.

MODUŁ IV. ELEMENTY WYŁĄCZAJĄCE PUBLICZNY WALOR INFORMACJI
Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy wyłączają publiczny walor informacji, czym się charakteryzują i jaka jest ich specyfika.

MODUŁ V. PODSTAWY ODMOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podstawy prawne i przesłanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystykę

 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych
 3. "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 4. Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej

MODUŁ VI. SPOSOBY I TRYBY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
 2. Centralne repozytorium
 3. Udostępnianie informacji na wniosek
  • Treść wniosku
  • Terminy
  • Opłaty i koszty dodatkowe
 4. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej

MODUŁ VII. DOSTĘP DO AKT SPRAWY
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady dostępu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

 1. Definicja strony postępowania
 2. Przepisy kpa, kpc i kpk

MODUŁ VIII. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A USTAWY SZCZEGÓLNE

 1. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 2. o IPN
 3. o finansach publicznych
 4. o KRS
 5. o KRK
 6. o służbie cywilnej
 7. prawo ochrony środowiska

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w kontekście innych ustaw szczególnych.

MODUŁ IX. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu modułu Uczestnicy dowiedzą się jakie podmioty są uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje się dostęp do nich.

 1. Powszechność dostępu do informacji publicznej
 2. Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej

MODUŁ X. INFORMACJA PRZETWORZONA
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki są jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

 1. Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
 2. Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego

MODUŁ XI. OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali ograniczenia dostępu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

 1. Konstytucja art. 61 ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 2. Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym - prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
 3. Dane osobowe
  • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 4. Tajemnica przedsiębiorcy
 5. Informacje niejawne
 6. Tajemnice chronione ustawowo:
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa - możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
  • tajemnica biegłego rewidenta

MODUŁ XII. TRYB ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda tryb odmowy dostępu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów się składa.

Odmowa jako decyzja administracyjna - elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.

MODUŁ XIII. PRAWNE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

 1. Odwołanie
 2. Skarga na bezczynność organu
 3. Skarga do WSA
 4. Skarga kasacyjna do NSA

MODUŁ XIV. UPRAWNIENIA DZIENNIKARZY DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jakie uprawnienia mają dziennikarze w zakresie dostępu do informacji publicznej.

MODUŁ XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady odpowiedzialności karnej za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

MODUŁ XVI. CASUSY ORAZ DYSKUSJA DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy będą wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwiązywać kwestie dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Czas trwania

szkolenie stacjonarne: 09:00-16:00
szkolenie online: 09:45-15:00

Prelegenci

Cytat

Łukasz Miętkowski

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno - skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 • Adwokat - Członek Izby Adwokackiej w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Trener prawa współpracujący z największymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi w Polsce
 • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
 • Doradca biznesowy i prawny klientów instytucjonalnych
 • Autor publikacji z zakresu prawa karnego

Obszary specjalizacji
Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  - ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

Prywatnie
W wolnych chwilach, których niestety nie za wiele, staram się wyłączyć i wyciszyć podróżując i poznając co rusz to nowe zakątki Europy i świata. Spędzam czas z przyjaciółmi i znajomymi, albo uprawiam sport - w szczególności narciarstwo.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 marca 2022
Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-686 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 27 czerwca 2022
Hotel***** Radisson Blu

31-101 Kraków

Straszewskiego 17

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 22 listopada 2021

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
880 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
880 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do interentu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!