Dyrektywa maszynowa - efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn

O szkoleniu

Jeżeli szukasz dobrego szkolenia z dyrektywy maszynowej, odpowiedz sobie na poniższe pytania.
Czy przeczytałeś już „od deski do deski” dyrektywę maszynową? A może jesteś po lekturze przewodnika do dyrektywy? Twoja półka ugina się pod ciężarem poradników wymiennokartkowych za duże pieniądze? A może byłeś już na krótkich (1-2 dniowych) i „niby” tanich szkoleniach z dyrektywy maszynowej i nadal masz poczucie, że nie wiesz, jak w praktyce zastosować całą tę teorię?
Mamy gorącą nadzieję, że nie wpędziłeś się jeszcze w ten „kozi róg” i nie zmarnowałeś w powyższy sposób mnóstwa czasu i pieniędzy. Niestety regularnie słyszymy takie historie od uczestników, którzy przychodzą na nasze szkolenie z takimi właśnie doświadczeniami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie składa się z dwóch osobnych części, w których zawarliśmy najbardziej podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn i obowiązkowego oznaczenia CE.

Część 1: Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn? (2 dni)

W trakcie tej części zdobędziesz oraz uporządkujesz najbardziej podstawową wiedzę związaną z bezpieczeństwem maszyn i oznaczeniem CE. Dowiesz się:

 • Jakie maszyny muszą mieć CE?
 • Kiedy możesz, a kiedy musisz stosować normy techniczne?
 • Kiedy możesz zrobić CE samodzielnie, a kiedy musisz zaangażować tzw. jednostkę notyfikowaną?
 • Kto może podpisać deklarację zgodności?
 • Kto i z jakich przepisów odpowiada prawnie za niespełnienie wymagań dyrektywy maszynowej?
 • Jakie najważniejsze dokumenty powinien znać każdy inżynier zajmujący się bezpieczeństwem maszyn?
 • Czym jest „triada bezpieczeństwa” i jaką musisz przyjąć strategię, przy zabezpieczaniu maszyny?
 • Kiedy i do czego opłaca się zaangażowanie do celów CE zewnętrznych usługodawców?
 • Kiedy i do czego warto zatrudnić koordynatora ds. CE?
 • Kiedy trzeba zrobić CE dla „zespołu maszyn”?
 • Jaka ingerencja w maszynę wymaga zrobienia CE ponownie?
 • Kto w firmie powinien co robić i na jakim etapie?
 • Jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn, by działania te wykonać efektywnie?

Część ta przeznaczona jest, dla szerszego grona uczestników z różnych działów firmy (w tym kierownictwo, zakupy, marketing, sprzedaż, BHP, utrzymanie ruchu, działy konstrukcyjne/projektowe), którzy muszą mieć o CE odpowiednią wiedzę, by nie narażać siebie i swojego pracodawcy na odpowiedzialność prawną.

Część 2: Ćwiczenia praktyczne „Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej” (2 dni)

W trakcie tej części szkolenia otrzymasz od nas (m.in.) skoroszyt ze wzorami dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej do edycji), na bazie których stworzysz kompletną dokumentację spełniającą wymagania dyrektywy maszynowej. Dzięki ćwiczeniom na podstawie konkretnej maszyny, metodą krok po kroku, razem z trenerem i grupą, przeanalizujesz całą dokumentację techniczną, wymaganą przez dyrektywę maszynową. Zdobędziesz w ten sposób praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi, które otrzymasz, by samodzielnie zrealizować proces oceny zgodności maszyny z wymaganiami dyrektywy maszynowej.

Najwięcej czasu podczas ćwiczeń przeznaczymy wspólnie na praktyczną stronę przeprowadzania analizy i oceny ryzyka wg normy EN ISO 12100. Określimy środki ochronne (konstrukcyjne, techniczne oraz informacyjne) i sporządzimy dokumentację oceny i zmniejszenia ryzyka. Dowiesz się, czym różnią się kategorie bezpieczeństwa od poziomu PL/ SIL. Przede wszystkim jednak przekonasz się, jak możesz nawet o 80% skrócić czas wykonania dokumentacji oceny ryzyka oraz całej dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę maszynową.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie, które masz przed sobą, przygotowaliśmy z myślą o osobach i firmach, do których jest adresowana dyrektywa maszynowa. Jeżeli więc jesteś konstruktorem, elektrykiem, automatykiem, robotykiem, programistą, technologiem, redaktorem dokumentacji technicznej oraz instrukcji do maszyn lub wykonujesz inne zadania związane z tworzeniem nowych maszyn, ich odbiorem technicznym lub utrzymaniem oraz przebudową maszyn używanych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Program szkolenia

Dzień 1 - Dyrektywa maszynowa w szczegółach

9:00 – 17:00

 

1. CE – podstawy dla branży maszynowej

A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie

 • System prawny: zasady i różnice funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce, pozostałych krajach UE i krajach spoza UE
 • Dyrektywy starego, nowego i globalnego podejścia (SP, NP, GP) oraz system modułowy
 • Ustawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywy nowego i globalnego podejścia (Ust. o systemie oceny zgodności, Ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Ust. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne)

B) Normalizacja europejska i krajowa

 • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
 • Jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia?
 • Jak ominąć trudności w stosowaniu norm w praktyce?
 • Najważniejsze dokumenty, które powinien znać każdy konstruktor maszyn i urządzeń

C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika

 • Definicje, ich interpretacje i przykłady (producent, importer, dystrybutor, wyrób, wprowadzanie do obrotu, oddanie do użytku,…)
 • W jakich sytuacjach użytkownik (nieświadomie) może stać się producentem maszyny?
 • Kto sprawdza zgodność maszyn i innych urządzeń z wymaganiami dyrektyw NP?
 • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP?

2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

 • Kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy maszynowej? – definicje i ich interpretacja
 • Schemat przebiegu oceny zgodności wg dyrektywy maszynowej
 • Maszyny nieukończone i komponenty – w jakim stopniu są objęte dyrektywą maszynową?
 • Wymagania dyrektywy maszynowej dla wyposażenia elektrycznego maszyn
 • Koncepcja dyrektyw szczegółowych w rozumieniu dyrektywy maszynowej
 • Zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie (np. maszynowej [2006/42/WE], kompatybilności elektromagnetycznej [2014/30/UE], ciśnieniowej [2014/68/UE], ATEX [2014/34/UE] itd.)

 

Dzień 2 - Jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

8:30 – 16:30

 

3. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE c.d.

 • Dwa najważniejsze punkty ułatwiające stosowanie dyrektywy maszynowej w praktyce
 • Jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować? (cz. 1)
 • Kolejność zasad obowiązująca przy wyborze najlepszych rozwiązań
 • Jak dalece i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?
 • Przykład: Jak rozkłada się odpowiedzialność za wybrane zabezpieczenia?
 • Sposoby redukcji kosztów związane z oznaczeniem CE (cz. 2)

4. Tematy szczegółowe

A) Zespół maszyn

 • Kiedy maszyny połączone należy traktować jako „zespół maszyn”? – Prezentacja opracowana wg
  najnowszej oficjalnej interpretacji BMAS!
 • Przykłady analizy maszyn połączonych – identyfikacja zespołu maszyn metodą 3 kroków
 • Jakie obowiązki wobec siebie nawzajem mają podmioty współtworzące zespół maszyn?
 • Praktyczne wskazówki w przypadku produkcji zespołów maszyn

B) Przebudowa maszyn

 • Jak rozumieć pojęcie „istotna zmiana”?
 • Przykłady maszyn remontowanych, modernizowanych, istotnie zmienionych

5. CE w wydziałach firmy

 • Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa firmy
 • CE w dziale zakupów – jakie czynniki należy koniecznie wziąć pod uwagę przy zakupie maszyn,
  komponentów maszyn lub elementów sterujących?
 • Obowiązki działów konstrukcyjnych względem oznakowania CE
 • Jakie wymagania stawia oznakowanie CE działom produkcji i zapewnienia jakości?
 • Zależności między oznaczeniem CE a działem BHP
 • Oznaczenie CE a dział sprzedaży i marketingu

 

Dzień 3 - Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej

9:00 – 17:00

 

Wstęp:

 • Podstawowe wymagania dla dokumentacji technicznej maszyn, maszyn nieukończonych i innych urządzeń
  podlegających dyrektywie
 • Dane wejściowe i określenie struktury projektu
 • Wstępna analiza zagrożeń i określenie ograniczeń maszyny
 • Modele zachowania przydatne w oszacowaniu ryzyka

Krok 1: Zaklasyfikowanie produktu

 • Zaklasyfikowanie produktu w rozumieniu dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Krok 2: Wykaz zastosowanych dyrektyw

 • Określenie zastosowania dyrektyw (np. MD, LVD, EMC, PED, ATEX,…)
 • Sporządzenie przykładowej listy zasadniczych wymagań dyrektyw

Krok 3: Wykaz zastosowanych norm

 • Określenie zastosowania norm
 • Jak uniknąć błędów w doborze norm?
 • Jak dokumentować spełnienie norm?
 • Narzędzia wspomagające dobór norm

Krok 4: Przeprowadzenie oceny ryzyka

 • Pomoc norm w analizie zagrożeń i ocenie ryzyka
 • Metody i narzędzia do oceny ryzyka
 • Przeprowadzanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka
 • Identyfikacja zagrożeń

Przykład 1 – dla wybranego zagrożenia:

 • Oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa
 • Ocena ryzyka
 • Określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
 • Wymagana szczegółowość dokumentacji oceny ryzyka

 

Dzień 4 - Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej

8:30 – 15:30

Krok 4: Przeprowadzenie oceny ryzyka c.d.

Przykład 2 – dla wybranego zagrożenia:

 • Oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa
 • Ocena ryzyka
 • Określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
 • Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem
 • Performance Level (PL) a kategorie bezpieczeństwa
 • SIL (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa)
 • Dobór odpowiednich urządzeń sterujących

Przykład 3 – dla wybranego zagrożenia:

 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w programie Safexpert
 • Odpowiedzialność za dokonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka
 • Kiedy ocenę ryzyka można uznać za zakończoną?

Krok 5: Kompletowanie dokumentacji technicznej

 • Wskazówki dot. sporządzania dokumentacji technicznej
 • Wskazówki dot. zawartości i zasad sporządzania instrukcji użytkowania maszyny (~DTR)

Krok 6: Ewentualne zaangażowanie jednostki notyfikowanej

 • Zaangażowanie jednostki notyfikowanej – kiedy i w jakim zakresie?

Krok 7: Przeprowadzenie wewnętrznej kontroli produkcji

 • Wymagania dla procesu wewnętrznej kontroli produkcji
 • Sporządzanie dokumentacji wewnętrznej kontroli produkcji

Krok 8: Sporządzenie odpowiedniej deklaracji zgodności lub włączenia

 • Sporządzenie deklaracji zgodności WE i deklaracji włączenia maszyny nieukończonej
 • Zasady umieszczania oznakowania CE na maszynie

Czas trwania

4 dni

Prelegenci

Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o. sp.k.

W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, a w późniejszym okresie również na terenie Polski, w ramach szkoleń organizowanych przez różne instytucje (m.in. UDT-CERT, CIOP, PKN itd.).

Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).

Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!