Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

O szkoleniu

Jeżeli szukasz dobrego szkolenia z dyrektywy maszynowej, odpowiedz sobie na poniższe pytania.

Czy przeczytałeś już „od deski do deski” dyrektywę maszynową? A może jesteś po lekturze przewodnika do dyrektywy? Twoja półka ugina się pod ciężarem poradników wymiennokartkowych za duże pieniądze? A może byłeś już na krótkich (1-2 dniowych) i „niby” tanich szkoleniach z dyrektywy maszynowej i nadal masz poczucie, że nie wiesz, jak w praktyce zastosować całą tę teorię?

Mamy gorącą nadzieję, że nie wpędziłeś się jeszcze w ten „kozi róg” i nie zmarnowałeś w powyższy sposób mnóstwa czasu i pieniędzy. Niestety regularnie słyszymy takie historie od uczestników, którzy przychodzą na nasze szkolenie z takimi właśnie doświadczeniami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie to jest pierwszą częścią kompleksowego szkolenia pt. Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn, w którym zawarliśmy najbardziej podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa maszyn i obowiązkowego oznaczenia CE.

Część 1: Dyrektywa maszynowa w szczegółach, czyli jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn? (2 dni)

Część 2: Ćwiczenia praktyczne „Krok po kroku do CE wg dyrektywy maszynowej” (2 dni)

W trakcie tej pierwszej części zdobędziesz oraz uporządkujesz najbardziej podstawową wiedzę związaną z bezpieczeństwem maszyn i oznaczeniem CE. Dowiesz się m.in:

 • Jakie maszyny muszą mieć CE?
 • Kiedy możesz, a kiedy musisz stosować normy techniczne?
 • Kiedy możesz zrobić CE samodzielnie, a kiedy musisz zaangażować tzw. jednostkę notyfikowaną?
 • Kto może podpisać deklarację zgodności?
 • Kto i z jakich przepisów odpowiada prawnie za niespełnienie wymagań dyrektywy maszynowej?
 • Jakie najważniejsze dokumenty powinien znać każdy inżynier zajmujący się bezpieczeństwem maszyn?
 • Czym jest „triada bezpieczeństwa” i jaką musisz przyjąć strategię, przy zabezpieczaniu maszyny?
 • Kiedy i do czego opłaca się zaangażowanie do celów CE zewnętrznych usługodawców?
 • Kiedy i do czego warto zatrudnić koordynatora ds. CE?
 • Kiedy trzeba zrobić CE dla „zespołu maszyn”?
 • Jaka ingerencja w maszynę wymaga zrobienia CE ponownie?
 • Kto w firmie powinien co robić i na jakim etapie?
 • Jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn, by działania te wykonać efektywnie?
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie, które masz przed sobą, przygotowaliśmy z myślą o osobach i firmach, do których jest adresowana dyrektywa maszynowa. Jeżeli więc jesteś konstruktorem, elektrykiem, automatykiem, robotykiem, programistą, technologiem, redaktorem dokumentacji technicznej oraz instrukcji do maszyn lub wykonujesz inne zadania związane z tworzeniem nowych maszyn, ich odbiorem technicznym lub utrzymaniem oraz przebudową maszyn używanych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Program szkolenia

Dzień 1 - Dyrektywa maszynowa w szczegółach

9:00 – 17:00

 

1. CE – podstawy dla branży maszynowej

A) Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie

 • System prawny: zasady i różnice funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce, pozostałych krajach UE i krajach spoza UE
 • Dyrektywy starego, nowego i globalnego podejścia (SP, NP, GP) oraz system modułowy
 • Ustawodawstwo krajowe wdrażające dyrektywy nowego i globalnego podejścia (Ust. o systemie oceny zgodności, Ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Ust. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne)

B) Normalizacja europejska i krajowa

 • Jaki jest związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi?
 • Jak znaleźć właściwe normy do konkretnego urządzenia?
 • Jak ominąć trudności w stosowaniu norm w praktyce?
 • Najważniejsze dokumenty, które powinien znać każdy konstruktor maszyn i urządzeń

C) Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika

 • Definicje, ich interpretacje i przykłady (producent, importer, dystrybutor, wyrób, wprowadzanie do obrotu, oddanie do użytku,…)
 • W jakich sytuacjach użytkownik (nieświadomie) może stać się producentem maszyny?
 • Kto sprawdza zgodność maszyn i innych urządzeń z wymaganiami dyrektyw NP?
 • Jakie konsekwencje są związane z niespełnieniem wymagań dyrektyw NP?

2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

 • Kiedy konieczne jest zastosowanie dyrektywy maszynowej? – definicje i ich interpretacja
 • Schemat przebiegu oceny zgodności wg dyrektywy maszynowej
 • Maszyny nieukończone i komponenty – w jakim stopniu są objęte dyrektywą maszynową?
 • Wymagania dyrektywy maszynowej dla wyposażenia elektrycznego maszyn
 • Koncepcja dyrektyw szczegółowych w rozumieniu dyrektywy maszynowej
 • Zastosowanie kilku dyrektyw jednocześnie (np. maszynowej [2006/42/WE], kompatybilności elektromagnetycznej [2014/30/UE], ciśnieniowej [2014/68/UE], ATEX [2014/34/UE] itd.)

 

Dzień 2 - Jak profesjonalnie zorganizować ocenę zgodności i ocenę ryzyka maszyn?

8:30 – 16:30

 

2. Zawartość i interpretacja terminów użytych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE c.d.

 • Dwa najważniejsze punkty ułatwiające stosowanie dyrektywy maszynowej w praktyce
 • Jak generowane są wysokie koszty oznaczenia CE i jak je zredukować? (cz. 1)
 • Kolejność zasad obowiązująca przy wyborze najlepszych rozwiązań
 • Jak dalece i szczegółowo zabezpieczać maszynę, by osiągnąć zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE?
 • Przykład: Jak rozkłada się odpowiedzialność za wybrane zabezpieczenia?
 • Sposoby redukcji kosztów związane z oznaczeniem CE (cz. 2)

3. Tematy szczegółowe

A) Zespół maszyn

 • Kiedy maszyny połączone należy traktować jako „zespół maszyn”? – Prezentacja opracowana wg
  najnowszej oficjalnej interpretacji BMAS!
 • Przykłady analizy maszyn połączonych – identyfikacja zespołu maszyn metodą 3 kroków
 • Jakie obowiązki wobec siebie nawzajem mają podmioty współtworzące zespół maszyn?
 • Praktyczne wskazówki w przypadku produkcji zespołów maszyn

B) Przebudowa maszyn

 • Jak rozumieć pojęcie „istotna zmiana”?
 • Przykłady maszyn remontowanych, modernizowanych, istotnie zmienionych

4. CE w wydziałach firmy

 • Oznaczenie CE a obowiązki kierownictwa firmy
 • CE w dziale zakupów – jakie czynniki należy koniecznie wziąć pod uwagę przy zakupie maszyn,
  komponentów maszyn lub elementów sterujących?
 • Obowiązki działów konstrukcyjnych względem oznakowania CE
 • Jakie wymagania stawia oznakowanie CE działom produkcji i zapewnienia jakości?
 • Zależności między oznaczeniem CE a działem BHP
 • Oznaczenie CE a dział sprzedaży i marketingu

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o. sp.k.

W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, a w późniejszym okresie również na terenie Polski, w ramach szkoleń organizowanych przez różne instytucje (m.in. UDT-CERT, CIOP, PKN itd.).

Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).

Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!