Dyrektywa radiowa (RED) w szczegółach - wymagania prawne dla urządzeń radiowych

O szkoleniu

W szerokiej gamie produktów elektronicznych oferowanych na rynku wyraźnie zauważalną grupę stanowią urządzenia radiowe. Wśród nich możemy znaleźć zarówno te przeznaczone do powszechnego użytku, bardzo proste konstrukcje jak np. „piloty” do sterowania bramą garażu, czy dzwonki ”bezprzewodowe”, jak i znacznie bardziej zaawansowane konstrukcje – np. systemy telemetryczne lub systemy alarmowe. Smartfonów, które stały się w zasadzie nieodzownym elementem wyposażenia osobistego (takim jak dawniej był zegarek), używamy spontanicznie, w zasadzie nie zastanawiając się, że rzeczywiście mamy do czynienia z terminalem wyposażonym w tak liczne interfejsy radiowe: GSM, UMTS, LTE, BT, BLE, WiFi, NFC, GPS. Istnieją także urządzenia radiowe wykonane w formie modułów, przeznaczone do wbudowania do urządzeń nadrzędnych, które rozszerzają funkcjonalność o zupełnie nowe cechy. Praktyka pokazuje, że moduły radiowe są aplikowane nawet w tak skomplikowanych zastosowaniach, jakimi są różnego rodzaju maszyny. Warto zauważyć, że w najbliższej przyszłości czekają nas niesamowite zmiany, wręcz na miarę rewolucji, związane z dynamicznym rozwojem IoT i budową sieci 5G, która całkowicie zmieni możliwości transmisji danych i wprowadzi nowoczesne techniki takie jak Massive MIMO lub 3D Beamforming.

Jak widać, „radio” już w zasadzie, jest wszędzie wokół nas – a będzie obecne jeszcze bardziej.

Co na to przepisy?

Przy całym dobrodziejstwie, jakie niesie ze sobą stosowanie interfejsu radiowego, nie wolno zapominać, że warunkiem koniecznym, jaki musi spełniać każdy produkt przed tym zanim trafi do sprzedaży na terenie UE lub zanim zostanie oddany do użytkowania, jest wykazanie zgodności jego wykonania z wymaganiami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących dyrektyw, które do tego produktu się odnoszą. W przypadku urządzeń radiowych zastosowanie ma dyrektywa 2014/53/UE, tzw. dyrektywa RED, która definiuje wymagania zasadnicze, określa obowiązki stawiane podmiotom gospodarczym, precyzyjnie opisuje dostępne moduły oceny zgodności… Niby właściwie wszystko mamy podane jak na dłoni. Ale czy w rzeczywistości jest tak prosto, aż tak prosto? Prawdę mówiąc temat zaliczyć należy raczej do bardziej, niż do mniej skomplikowanych. Prawidłowe zrozumienie zapisów dyrektywy RED, obowiązujących np. producentów urządzeń radiowych, nie jest zadaniem trywialnym. Jak się okazuje, w obszarze dyrektywy RED, istnieje wiele niedomówień, wątpliwości, niejasności i nieprawidłowych interpretacji, które wymagają gruntownego wyjaśnienia i usystematyzowania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

 • przyswojenie i ugruntowanie podstawowych informacji nt. zasad swobodnego przepływu towarów i celowości stosowania dyrektyw, wymagań zasadniczych i domniemania zgodności
 • zrozumienie skutków aktualizacji dyrektyw w 2014 r. i wprowadzenia nowych dyrektyw EMC, LVD i RED,
 • dokładne zrozumienie sensu poszczególnych wymagań zasadniczych i relacji dyrektywy RED z innymi dyrektywami, zwłaszcza EMC i LVD,
 • określenie czy dyrektywa RED ma zastosowanie do określonego typu urządzenia elektronicznego,
 • wybór właściwego do zastosowania modułu oceny zgodności,
 • przygotowywanie poprawnej deklaracji zgodności,
 • weryfikacja i dobór właściwych do zastosowania norm w zależności od interfejsu radiowego,
 • weryfikacji zawartości pakietu dokumentacji technicznej, w tym dokumentowania procesu oceny zgodności,
 • przygotowania prawidłowego oznakowania urządzenia i wymaganych zapisów w dokumentacji towarzyszącej oraz na opakowaniu,
 • umiejętność korzystania z przewodników BlueGuide oraz RED Guide,
 • umiejętność wyszukiwania dokumentów normalizacyjnych,
 • umiejętność interpretacji treści dziennika urzędowego zawierającego normy zharmonizowane.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • osoby odpowiedzialne za ocenę zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi,
 • kierownictwo techniczne,
 • konstruktorzy urządzeń elektronicznych, w szczególności radiowych,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 • pracownicy laboratoriów realizujących badania urządzeń radiowych,
 • przedstawiciele jednostek notyfikowanych,
 • przedstawiciele organów nadzoru rynku.

FIRMY:

 • producenci modułów radiowych,
 • producenci urządzeń radiowych,
 • producenci wykorzystujący moduły radiowe w urządzeniach, które dotychczas nie były wyposażone w moduły radiowe, np. wyroby medyczne, maszyny,
 • pozostałe podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw: upoważnieni przedstawiciele producentów, importerzy, dystrybutorzy,
 • laboratoria badawcze,
 • jednostki notyfikowane,
 • organy nadzoru rynku.

Program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne:

Przypomnienie i ugruntowanie podstawowej wiedzy związanej z dyrektywami, normami i oceną zgodności.

 • na czym polegają różnice pomiędzy dyrektywami starego/nowego podejścia?
 • czym są normy i normy zharmonizowane?
 • jaką rolę pełni dziennik urzędowy UE?
 • które akty UE wymagają transpozycji?
 • co oznaczają wymagania zasadnicze i domniemanie zgodności?
 • z czym wiążą się nowe ramy prawne (NLF)?

 

2. Dyrektywa 2014/53/UE (RED):

Omówienie dyrektywy RED, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań zasadniczych, modułów oceny zgodności, obowiązków podmiotów gospodarczych oraz aktualnego stanu normalizacji dla urządzeń radiowych.

 • w jaki sposób transponowano dyrektywę RED?
 • co obejmują definicje przedstawione w dyrektywie RED?
 • których urządzeń dotyczy dyrektywa RED, a które są z niej wyłączone?
 • jakie zmiany wprowadziła dyrektywa RED w stosunku do zastąpionej dyrektywy R&TTE?
 • jakie są powiązania dyrektywy RED z dyrektywami EMC i LVD?
 • czego dotyczą wymagania zasadnicze zdefiniowane w dyrektywie RED?
 • co oznacza zgodność kombinacji sprzętu radiowego i oprogramowania?
 • jaki jest warunek swobodnego przepływu urządzeń radiowych?
 • czego dotyczą obowiązki producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora, zdefiniowane w dyrektywie RED?
 • jakie procedury oceny zgodności przewiduje dyrektywa RED?
 • co na temat deklaracji zgodności wynika z dyrektywy RED?
 • jak powinny być oznakowanie urządzenia radiowe?
 • co powinna zawierać dokumentacja techniczna
 • które informacje z przewodnika BlueGuide są istotne w odniesieniu do urządzeń radiowych?
 • jakie szczegółowe informacje znajdują się w przewodniku RED Guide?

 

3. Część praktyczna:

Odrobina praktyki – jak wyszukiwać i prawidłowo czytać dziennik urzędowy UE zawierający wykaz norm zharmonizowanych? Baza norm ETSI, analiza przykładowych deklaracji zgodności.

 • jak i gdzie skutecznie wyszukiwać informacje praktyczne dotyczące dzienników urzędowych zawierających normy zharmonizowane z dyrektywami RED, EMCD, LVD?
 • jak prawidłowo interpretować treść dziennika urzędowego zawierającego normy zharmonizowane?
 • jak pewnie poruszać się po bazie norm ETSI?
 • aktualna problematyka norm zharmonizowanych – czy to rzeczywiście wyzwanie?
 • jak skutecznie analizować deklarację zgodności?

Czas trwania

1 dzień, 9:00 – 16:00

Prelegenci

Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o. sp.k.

W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, a w późniejszym okresie również na terenie Polski, w ramach szkoleń organizowanych przez różne instytucje (m.in. UDT-CERT, CIOP, PKN itd.).

Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).

Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Trener jest absolwentem elektroniki Politechniki Gdańskiej o specjalności inżynierii mikrofal i komunikacji bezprzewodowej oraz systemów radiokomunikacji. Ekspert w dziedzinie szerokorozumianej radiokomunikacji. Od ponad 10 lat zajmuje się oceną zgodności urządzeń elektronicznych, w szczególności radiowych. Nadal czynnie, z pasją konstruuje, zwłaszcza anteny. Jest konsultantem wielu firm i instytucji w sprawach związanych z urządzeniami radiowymi. Posiada doświadczenie konstruktorskie, które w połączeniu z doświadczeniem związanym z oceną zgodności daje unikatową możliwość zapoznania się z praktycznymi tajnikami dyrektywy RED.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole
Katowicka 39
woj. opolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole Katowicka 39
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!