e-Doręczenia. Ustawa o doręczeniach elektronicznych - zmiany w 2024 r.

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy nowe regulacje oraz powiemy, w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na prowadzone postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji.

W dniu 5 października 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Już od 30 grudnia 2023 r. obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych w Bazie Adresów Elektronicznych obejmie:

 • organy administracji (organy administracji rządowej i obsługujące je jednostki budżetowe), organy władzy publicznej i obsługujące je jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (z wykluczeniem publicznej usługi hybrydowej), związki metropolitalne, samorządowe zakłady budżetowe, ZUS, KRUS, NFZ.
 • osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza oraz podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego

Podmioty te będą doręczać korespondencję elektronicznie przy wykorzystaniu tzw. PURDE (publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego).

Ustawa ta ma istotne znaczenie dla doręczeń stosowanych między innymi przez organy administracji publicznej, określając:  

 • zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
 • warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
 • zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Jak zatem przygotować się do stosowania w pełni nowych regulacji prawnych i e-doręczeń?

 • W celu zapoznania się z procesem integracji i używania systemu e-Doręczeń warto przeprowadzić testy nowej usługi e-Doręczenia.
 • Zapraszamy również na szkolenie, aby poznać swoje obowiązki, uprawnienia i praktyczne skutki stosowania e-Doręczeń dla postępowań administracyjnych i sądowych oraz przyswoić wiedzę w zakresie przepisów prawa o e-Doręczeniach.

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE OBOWIĄZKU POSIADANIA ADRESU DO E-DORĘCZEŃ W BAZIE ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH
DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

30 grudnia 2023 r.

 • organy administracji (organy administracji rządowej i obsługujące je jednostki budżetowe)
 • organy władzy publicznej i obsługujące je jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (z wykluczeniem publicznej usługi hybrydowej),
 • związki metropolitalne,
 • samorządowe zakłady budżetowe, ZUS, KRUS, NFZ.

1 stycznia 2025 r.

 • inne podmioty publiczne

Podmioty niepubliczne:

 • Od 30 grudnia 2023 r. osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza oraz podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Od 1 stycznia 2024 r. podmioty niepubliczne, składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 r.
 • Od 10 marca 2024 r. podmioty niepubliczne, wpisywane do KRS przed 10 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 31 grudnia 2023 r., którzy:

 • nie zmieniali danych od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku – od 1 października 2026 r.
 • dokonali zmian w rejestrze w podanym okresie – w dniu wpisu ich adresu do e-Doręczeń w Bazie Adresów Elektronicznych.

Od 1 października 2029 r.

 • sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitarne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu doręczeń elektronicznych,
 • Omówimy wpływ nowych przepisów na postępowania administracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji, a także wskażemy zmiany w k.p.a., w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy dotyczącej nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Program szkolenia

 1. Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym także:
  • zakres przedmiotowy ustawy,
  • definicje legalne,
  • katalog podmiotów obowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • obowiązki podmiotów publicznych.
 2. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, w tym w szczególności:
  • tryb utworzenia adresu,
  • aktywacja adresu,
  • rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
 3. Baza adresów elektronicznych:
  • zakres przetwarzanych danych,
  • podstawa wpisu do bazy,
  • aktualizacja danych,
  • zasady wpisu do bazy.
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:
  • obowiązki operatora wyznaczonego,
  • dowody wysłania i otrzymania,
  • skuteczność doręczeń,
  • publiczna usługa hybrydowa,
  • przesyłka listowa,
  • zakres przekształcenia w przesyłkę listową.
 5. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje.
 6. Wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne - omówienie zmian w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego i ich wpływu na prowadzenie postępowań administracyjnych, zmiany w Ordynacji Podatkowej i w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 7. Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień: 10.00-16.00
II dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 18-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. – Dyrektor Generalny w urzędzie administracji publicznej, od 2019 r. Zastępca Dyrektora a następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i radca prawny w urzędzie administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!