Efektywne prowadzenie spotkań i telekonferencji (szkolenie zamknięte dla firm)

O szkoleniu

Szkolenie służy rozwinięciu kompetencji prowadzenia spotkań on- i offline. Pozwala rozwinąć je w kontekście menedżerski, jak i osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie całości od strony technicznej. Podczas spotkania Uczestnicy dowiadują się o tym, co decyduje o udanym spotkaniu, wiedzą o co zadbać przed nim, mają świadomość roli przygotowania i tego, co się na nie składa. Potrafią facylitować spotkania, moderować dyskusje, prezentować temat spotkania i pilnować jego zasad. Wszystko z szacunkiem i uważnością na uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Większa pewność siebie podczas prowadzenia spotkań jako i ich lider
 • Zwiększenie umiejętności taktownego pilnowania zasad, unikania mielizn i prowadzenia spotkania zgodnie z założonymi celami
 • Dynamiczne i zorientowane na konkretne cele prowadzenie spotkań
 • Umiejętność łagodzenia sytuacji trudnych, jak i zdolność do wykorzystywania potencjału grupy, każdego z jej uczestników

Korzyści dla organizacji

 • Szybsze i efektywniejsze spotkania
 • Lepsza organizacja pracy
 • Sprawniejsze osiąganie założonych celów
 • Efektywne dochodzenie do konsensusu
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów prowadzących spotkania zespołowe, zarówno w wersji online jak i offline
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla osób, które chcą zoptymalizować swoje spotkania i uczynić je bardziej efektywnymi

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Spotkania jako podstawowe narzędzie efektywnego menedżera: jakie kompetencje doskonalimy podczas spotkań i w jaki sposób
 • Specyfika spotkań online w kontekście spotkań tradycyjnych: różnice i podobieństwa. Jak przenieść energię ze spotkań offline do spotkań online

Cel i plan spotkania

 • Planowanie: kto, co, gdzie, kiedy i jak długo to potrwa? O co zadbać, aby dać spotkaniu szansę na sukces
 • Przygotowanie uczestników spotkania i prowadzącego: jak przygotować siebie i o co (jak i kiedy) poprosić uczestników, aby spotkanie było efektywne
 • Jak osiągnąć wyznaczone cele spotkania? Jak realistycznie wyznaczyć cel spotkania i jak komunikować go uczestnikom

Skuteczne działania lidera

 • Zasady spotkania – kontraktowanie jako kluczowe narzędzie służące powodzeniu: jak to robić i co kontraktować
 • Uważność na uczestników: na co i jak zwracać uwagę, jeśli chodzi o zachowania uczestników
 • Kompetencje komunikacyjne prowadzącego: narzędzia służące lepszemu komunikowaniu się z uczestnikami: informacja zwrotna, egzekwowanie kontraktu, moderacja
 • Jak zadbać o dynamikę spotkania, czyli szczegółowo o przykuwaniu uwagi i budzeniu zaangażowanie

Metody angażowania uczestników spotkań on i offline

 • Jak przedstawić temat, aby zbudować zainteresowanie uczestników? Przedstawienie tematu w optyce korzyści z spotkania, czyli co ja z tego będę miał
 • Jak angażować uczestników w optyce stylów osobowości DISC: jak angażować milczących, tonować nadmiernie mówiących i przerywaczy-szczególarzy, jak i tych, którzy podważają Twój autorytet
 • W jaki sposób prowadzić dyskusję? Kluczowe zasady dotyczące dyskusji
 • Istota różnić indywidualnych i ich wpływ na zachowanie podczas spotkań dotyczących zmian: omówienie oczekiwań jako wypadkowej stylu osobowości oraz faz zmiany jako naturalnego cyklu, którego znajomość pozwala sprawniej przejść przez opór przed zmianą

Budowanie autorytetu lidera spotkania on- i offline

 • Jak budować autorytet on-line? O technice, która może być kłopotliwa, a może być też zbawienna: jak profesjonalnie wykorzystać kamerę, mikrofon i narzędzia do transmisji online
 • Kiedy mówimy o skutecznym i wiarygodnym przekazie werbalnym? Jak tempo, głośność i melodia wypowiedzi wpływa na odbiór Twoich treści: omówienie różnic on- i offline
 • Twoja mowa ciała jako narzędzie wywierania wpływu i kreowania wizerunku: jak spójnie prezentować treści z wykorzystaniem mimiki i gestykulacji, jak zarządzać przestrzenią

Narzędzia wspierające efektywne prowadzenie spotkań także online

 • Nowoczesne platformy internetowe zwiększające efektywność spotkań online (Mentimeter, Quizlet, Kahoot, Genially, Jamboard etc.)
 • Facylitacja jako narzędzie wspierające grupę i jej wyniki
 • Kropkokracja i inne techniki ułatwiające dochodzenie do porozumienia
 • Jak posługiwać się slajdami, by uczestnicy spotkania słuchali nas, a nie wpatrywali się w slajdy, tracąc uwagę na nasz przekaz

Trudne sytuacje i zarządzanie nimi

 • Co może pójść nie tak – o przewidywaniu, czyli przygotowaniu do spotkania: jak zadbać m.in. o ramy czasowe czy sprzęt
 • Trudni uczestnicy spotkania: jak postępować, gdy mamy do czynienia z trudnym zachowaniem lub z niewygodnymi pytaniami

Po spotkaniu

 • Minutki i plany działania: jak tworzyć jakościowe materiały po spotkaniu
 • Przydział obowiązków i harmonogram: jak delegować zadania podczas spotkań i jak umawiać się na ich rozliczanie
 • Lessons learned, czyli czego się nauczyliśmy: omówienie tego, co poszło nie tak od ostatniego spotkania jako lekcja na przyszłość

Efektywne spotkania z wykorzystaniem telekonferencji

 • Spotkanie vs telekonferencja od A do Z – omówienie różnic między dwoma sposobami prowadzenia spotkań: na co najbardziej zwrócić uwagę, aby było efektywnie
 • Platformy online, ich mocne i słabe strony (Zoom, Teamsy, platformy do dużych webinarów, inne) – omówienie narzędzi i tego, co ułatwia poruszanie się w ich obrębie
 • Podsumowanie

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!