Efektywne spotkania online. Metody i narzędzia facylitacyjne

O szkoleniu

Kompetencje uzyskane podczas szkolenia są pomocne w: 

 • angażowaniu ludzi w projekty i przedsięwzięcia;
 • budowaniu w zespole poczucia współodpowiedzialności za efekty wspólnej pracy;
 • uruchamianiu kreatywności zespołu;
 • korzystaniu z różnorodnych doświadczeń i pomysłów osób z zespołu w procesie rozwiązywania problemów czy tworzenia usprawnień;
 • prowadzeniu spotkań w tematach wywołujących emocje i spory;
 • osiąganiu konsensusu;
 • wprowadzaniu kultury otwartej komunikacji i pracy zespołowej

i to wszystko w warunkach pracy zdalnej.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Nauczysz się prowadzić angażujące spotkania online, wykorzystując partycypacyjne podejście do zarządzania.
 • Zwiększysz efektywność spotkań, które prowadzisz, dzięki dostosowaniu struktury spotkania oraz narzędzi do celu i potrzeb grupy.
 • Zwiększysz świadomość czynników wpływających na dynamikę pracy w środowisku zdalnym, w oparciu o własne doświadczenie i praktyczne ćwiczenia.
 • Zwiększysz swoją gotowość do oddawania części odpowiedzialności zespołowi, dzięki znajomości technik i metod pozwalających prowadzić wspólne spotkanie w sposób konstruktywny i bezpieczny.
Kto powinien wziąć udział?
 • liderów zespołów rozproszonych, którzy chcą podnieść efektywność prowadzonych przez siebie spotkań online;
 • członków wyższej kadry zarządzającej, zainteresowanych wprowadzaniem partycypacyjnego stylu zarządzania.
 • kierowników projektów, zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas spotkań prowadzonych w środowisku zdalnym;
 • menedżerów międzynarodowych zespołów, chcących zwiększyć zaangażowanie członków swoich zespołów, współpracujących zdalnie;

Program szkolenia

Moduł 1

FUNDAMENTY FACYLITACJI W ŚRODOWISKU ZDALNYM

 • 3 dni | 18 godzin

Dzień 1:

 • co to jest facylitacja i kiedy ją stosować;
 • zalety i wady spotkań online;
 • podstawowe umiejętności facylitatora online;
 • platformy do spotkań wideo i ich narzędzia wspierające facylitację;
 • przegląd podstawowych metod i narzędzi w pracy online;
 • prowadzenie rozgrzewek grupowych i ćwiczeń teambuildingowych;
 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;

Dzień 2:

 • przygotowanie uczestników do pracy online;
 • użyteczne zasady w pracy online;
 • kontrakt na pracę zdalną;
 • budowanie relacji w zespole pracującym online;
 • narzędzia wspierające pracę grupową online;
 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;

Dzień 3:

 • cele spotkań;
 • planowanie spotkań przez cele;
 • tworzenie agendy spotkania;
 • sposoby osiągania celów spotkań w środowisku zdalnym;
 • realizacja wybranych struktur facylitacyjnych w oparciu o poznane narzędzia.

 

Moduł 2

STRUKTURY I TECHNIKI FACYLITACYJNE

 • 2 x 2 dni | 24 godziny

Dzień 1:

 • projektowanie sesji wymiany wiedzy i dzielenia się informacjami;
 • podejście reflective practice;
 • podtrzymywanie ciekawości i uwagi uczestników;
 • radzenie sobie z napięciem i rywalizacją, kontenerowanie emocji;

Dzień 2:

 • projektowanie sesji generowania pomysłów i rozwiązywania problemów;
 • kwestionowanie własnych założeń;
 • reguły heurystyczne w działaniu: rozgrzewki kreatywne;
 • dyscyplina pracy intelektualnej;

Dzień 3:

 • projektowanie sesji służących podejmowaniu decyzji;
 • autoryzacja i inne wyzwania związane z procesem podejmowania decyzji;
 • metody wspierające podejmowanie decyzji;
 • uzyskiwanie konsensusu w grupie;

Dzień 4:

 • projektowanie sesji służących planowaniu i dzieleniu się odpowiedzialnością;
 • analiza zasobów i planowanie działań;
 • wyzwania związane z identyfikacją z wypracowanym planem;
 • podejmowanie odpowiedzialności i monitorowanie postępów.

 

Moduł 3

NARZĘDZIA FACYLITATORA ONLINE

 • 1 dzień | 6 godzin

Dzień 1:

 • tworzenie planów, ankiet, ewaluacji;
 • narzędzia dedykowane wybranym metodykom (np. scrum);
 • projektowanie wybranych struktur facylitacyjnych w oparciu o poznane narzędzia;
 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • fizyczny warsztat facylitatora online;
 • rozwijanie rezultatów pomiędzy sesjami;
 • strony internetowe/grupy gdzie szukać inspiracji;
 • rozwój w roli facylitatora online.

Praca indywidualna

TRENING ZADANIOWY + SESJA FEEDBACK

 • 2 godziny + 1 godzina
 • Celem treningu zadaniowego jest zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim środowisku;
 • Trening zadaniowy polega na przygotowaniu i facylitowaniu min. 2-godzinnego spotkania online;
 • Trening zadaniowy jest organizowany przez uczestników we własnym zakresie;
 • Trening zadaniowy podlega ocenie podczas indywidualnej sesji feedbacku.

Czas trwania

Moduł I - 5, 7, 8 września 2023
Moduł II - 12 - 13 października, 9 - 10 listopada 2023
Moduł III - 20 listopad 2023

Prelegenci

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Obszary specjalizacji:

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

We Wszechnicy UJ wszyscy kojarzą mnie z wykorzystywaniem metod psychodramatycznych  w pracy z grupą.

 

Monika Gąsienica

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów ? zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary specjalizacji:

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to facylitacja, kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi ? w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultant mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Ma doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Wykształcenie i certyfikaty:

Posiadam międzynarodowy certyfikat kompetencji facylitacyjnych Certified Professional Facilitator. Jest członkiem International Association of Facilitators.

Jestem absolwentką psychologii na UJ. Posiada certyfikaty MBTI i SHL OPQ. Ukończyłam Szkołę Trenerów Treningu Psychologicznego Haliny Nałęcz Nieniewskiej, Superwizyjne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Agencji Doradztwa Zawodowego AD oraz kurs The Art and Science of Coaching. Ma status Consultant on training w warsztatach dynamiki grupowej Making the Difference.

 

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

 

Tomasz Cichocki

Trainer, Consultant of Organizational Development, Coach, Facilitator

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniem szkoleń online. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Obszary specjalizacji:

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Doświadczenie:

Byłem fizykiem, dziennikarzem radiowym, sprzedawcą, kierownikiem projektów i managerem. Od ponad 10 lat pracuję jako doradca, szkoleniowiec, coach i facylitator. Uczestniczyłem w kilkunastu skomplikowanych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Wykładałem na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ oraz na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych Uniwersytetu SWPS.  W ramach współpracy z Komisją Europejską wspieram międzynarodowe projekty badawcze w praktycznym wdrażaniu wyników prac naukowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu. Platforma ZOOM.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
5 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
płatność do 6 sierpnia
4 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-016 Kraków
Sławkowska 10
woj. małopolskie
Wszechnica jest jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszą misją jest dostarczanie uczącym się ludziom i organizacjom najwyższej jakości usług szkoleniowych poprzez przekuwanie potencjału intelektualnego UJ na efektywne metody i nar...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-016 Kraków Sławkowska 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!