Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów. Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

Szkolenia dla menedżerów, które przygotowują liderów do skutecznego zdalnego zarządzania zespołem rozproszonym, to obecnie szczególnie często poszukiwane kursy menedżerskie. Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy w większości firm wywołały rewolucję w zakresie organizacji pracy i cała rzesza firm i instytucji jest aktualnie zmuszona pracować zdalnie, a kierownicy zespołów i managerowie różnych szczebli pilnie potrzebują wsparcia, by zachować efektywność zarządzanych przez siebie zespołów wirtualnych. Temu właśnie służą opracowane przez naszych specjalistów otwarte szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem”. Umieszczone w naszym najnowszym katalogu kursów szkolenie menadżerskie adresowane do osób zdalnie zarządzających pracownikami to starannie zaprojektowany warsztat praktyczny, dzięki któremu dowiesz się, jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym, podnosić efektywność pracowników, zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań oraz budować wzajemne zaufanie na odległość.

Otwarte kursy „Zdalne zarządzanie zespołem” organizujemy w dwóch popularnych formatach – jako wygodne szkolenia managerskie online oraz klasyczne szkolenia stacjonarne realizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie. Oba warianty kursów to projekty szkoleniowe maksymalnie zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” skupia się na rozwiązywaniu realnych problemów, z którymi w swej codziennej pracy borykają się kierownicy liderujący zespołom na odległość i obfituje w liczne z życia wzięte przykłady oraz analizy case studies wywiedzione z doświadczeń Kursantów. Wszystko to sprawia, że nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej poświęcone efektywności zarządzania wirtualnymi zespołami, mają maksymalnie zindywidualizowany charakter i trenują najbardziej przydatne dla Uczestników zajęć umiejętności. Szkolenie z kompetencji menedżerskich każdorazowo staramy się też dopasować pod względem treści, metod i technik nauczania do konkretnych potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Serdecznie zapraszamy już dziś do zapisu na szkolenie umiejętności menedżerskich w formule zajęć stacjonarnych bądź oferujących swobodę nauki z dowolnego miejsca nowoczesnych kursów online.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” wyposaża Kursantów w sprawdzoną wiedzę o:

 • metodach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą zespołu rozproszonego;
 • sposobach podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • sposobach zwiększania satysfakcji członków wirtualnych zespołów z wykonywanej pracy, mimo istniejącej izolacji od współpracowników.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich dla liderów zespołów rozproszonych umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy o specyficznych cechach pracy zdalnej i metodach niwelowania licznych zagrożeń związanych z wirtualnym środowiskiem pracy.

Prezentowany kurs doskonali niezbędne dla sprawności zdalnego zarządzania umiejętności:

 • przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa;
 • niwelowania barier w pracy rozproszonej;
 • podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • doboru adekwatnych metod i narzędzi zarządzania oraz komunikacji w zespołach rozproszonych;
 • skutecznego zwiększania satysfakcji pracowników ze zdalnie wykonywanej pracy.

Szkolenie umiejętności menedżerskich „Zdalne zarządzanie zespołem” trenuje zdolności nieodzowne do realizacji zadań lidera w warunkach izolacji kierownika względem zespołu i jego członków względem siebie.

Kurs „Zdalne zarządzanie zespołem” pogłębia kluczowe kompetencje lidera związane z:

 • zarządzaniem zespołem;
 • komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji.

Otwarte szkolenie z zarządzania wirtualnym zespołem pozwala Kursantom wszechstronnie przygotować się do realizacji najważniejszych zadań szefa, autorytetu i przywódcy, bez względu na organizacyjne bariery w środowisku pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Kto powinien wziąć udział?

 • Osoby związane z pracą w wirtualnych zespołach.
 • Osoby, które dołączają do pracy w wirtualnym zespole.
 • Szefowie oraz menedżerowie zespołów rozproszonych.
 • Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji menedżerskich.

Program szkolenia

Dzień 1

09:00 – 9:30

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników szkolenia z kompetencji menedżerskich, kontrakt i sprawy organizacyjne.

9:30 – 11:30

Wprowadzenie do kursu – Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów

 • Cele do realizacji.
 • Zakres merytoryczny.
 • Organizacja warsztatu.
 • Oczekiwania Uczestników warsztatu.

Moduł I. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – działanie

 • Zespół kontra grupa pracowników – co decyduje o tym, że mówimy o zespole?
 • Wirtualny zespół vs wirtualna grupa raportująca do jednego szefa.
 • Przykłady wirtualnych zespołów.
 • Wstępna definicja wirtualnego zespołu, którego jestem członkiem i liderem.
 • Identyfikacja kryteriów decydujących o wyborze metod pracy dla wirtualnych zespołów.
 • Rodzaje zespołów wirtualnych.
 • Rodzaje barier przy współpracy: fizyczne (ograniczony kontakt osobisty), kulturowe (dotychczasowa rutyna pracy), psychologiczne i inne.
 • Korzyści i czynniki ryzyka w pracy opartej na strukturze wirtualnej.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – budowanie mostów

 • Zarządzanie poprzez cele versus zarządzanie poprzez zadania.
 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Radzenie sobie z kulturami innych społeczności.
 • Samoocena świadomości pracy wewnątrz różnokulturowych grup.
 • Wykorzystanie różnorodności kulturowej w budowaniu skuteczności zespołu.
 • Studium przypadku – od czego zacząć? Osobiste przesłanie lidera na inaugurację pracy wirtualnego zespołu.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 14:30

Moduł III. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – zaufanie

 • Studium przypadku: Problematyczny e-mail.
 • Dobre praktyki budowania zaufania.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości.

14:30 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – komunikacja

 • Proces zdalnej komunikacji.
 • Słuchanie – klucz do sukcesu.
 • Zadawanie pytań.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Metoda Stop-Start-Kontynuuj.

15:40 – 16:00

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia umiejętności menedżerskich.

Dzień 2

9:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – narzędzia

 • Studium przypadku – dzień z życia szefa wirtualnego zespołu.
 • Telefon jako podstawowe narzędzie komunikacji.
  • Efektywne używanie telefonu.
  • Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
  • Efektywne telekonferencje.
  • Komunikatory w praktyce.
  • Rozmowy video.
 • E-mail
  • Do czego służy e-mail?
  • Standardy użycia w wirtualnym zespole.
 • Telekonferencje internetowe
  • Skype, Live Meeting i podobne technologie.
  • Biała tablica, zdalny pulpit w komunikacji.
  • Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania relacji personalnych.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15

Moduł VI. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – zebrania

 • Efektywne i nieefektywne zebrania.
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki biznesowe?
 • Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych spotkań.
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja zebrania wirtualnego zespołu.

12:15 – 13:00

Moduł VII. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – przywództwo

 • Niezbędne umiejętności przywódcy i lidera wirtualnego zespołu.
 • Model 7 kluczowych ról do wypełnienia oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher).
 • Lider (leader).
 • Katalizator rezultatów (results catalyst).
 • Moderator (facilitator).
 • „Przełamywacz” przeszkód (barrier breaker).
 • Strateg biznesowy (business strategist).
 • Wzór do naśladowania (living example).
 • Motywowanie członków wirtualnych zespołów.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:45

Moduł VIII. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – organizacja

 • Karta Zespołu (Virtual Team Charter).
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień członków zespołu.
 • Reguły pracy i współpracy – wytyczne operacyjne.
 • Narzędzia do pracy i współpracy oraz dobre praktyki ich wykorzystania.

15:45 – 16:00

Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi. Test wiedzy (na życzenie). Kurs kończy się przyznaniem certyfikatów ukończenia specjalistycznego szkolenia dla menedżerów w Human Skills.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Bartłomiej Papisz
Trener Biznesu. Change Management Coach. Six Sigma Black Belt. Lean Coach.

PROFIL TRENERA:

Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu, budując efektywne zespoły ukierunkowane na dostarczaniu wartości dodanej do firmy. Ścieżka kariery w IT ”od HelpDesku, przez inżyniera technicznego do Dyrektora IT”. Reorganizuje IT tak, żeby wspierało ale przede wszystkim kreowało rozwój organizacji. Project Manager, który przeprowadził ponad 80 projektów wdrożeniowych i blisko 120 szkoleń w firmach usługowych i produkcyjnych. Ekspert w dziedzinie Lean Managementu. Six Sigma Black Belt. Pięć lat doświadczenia w firmie produkcyjnej, na stanowisku Dyrektora Produkcji (zespół ponad 300 osób) będąc odpowiedzialnym za proces transformacji.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Zarządzanie zmianą.
 • Sytuacje trudne.
 • Autorytet lidera, managera.
 • Skuteczna i efektywna komunikacja.
 • Jak być skutecznym w działaniu.
 • Zarządzanie ryzykiem, priorytetami.
 • Zarządzanie projektami.
 • Komunikacja i współpraca w zarządzaniu zespołem.
 • Zarządzanie procesami, Six Sigma Black Belt.
 • Efektywne i skuteczne zespoły.
 • Problem solving.
 • FRIS – styl myślenia, style działania.

KWALIFIKACJE:

 • Certyfikowany Trener Biznesu.
 • Certyfikowany Trener FRIS.
 • Six Sigma Black Belt.
 • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
 • Certyfikat Agile.
 • Certyfikat  Prince2.
 • Change Management Coach.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
1 585
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 635 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 495 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!