Efektywność osobista - zarządzanie zadaniami i sobą w czasie

O szkoleniu

O wzmacnianiu efektywności osobistej wydano niezliczone ilości książek i przeczytanie kilku z nich z pewnością nikomu nie zaszkodzi. Pamiętajmy przy tym o tym, by wyciągać z nich właściwe wnioski. Samo wprowadzenie nawyku wstawania o piątej rano – tak, jak robią to ludzie sukcesu okazuje się, że nie powoduje efektu znalezienia się w zacnym ich gronie. Może to powodować poczucie, że ktoś nabija nas w butelkę i zniechęcić do wprowadzania jakichkolwiek zmian. Prawdą jest, że fragmentaryczne, chwilowe i drobne usprawnienia nie dadzą nam spektakularnych rezultatów, a bez ciężkiej pracy się nie obejdzie. Jednak pracując ciężko i mądrze z pewnością zyskamy więcej. Podejście holistyczne stopniowego wprowadzania usprawnień w wielu sferach naszej pracy oraz życia osobistego może skutkować trwałymi rezultatami.

Środowisko pracy, narzędzia, umiejętności przełożonych, kultura pracy organizacji, wreszcie atmosfera – to wszystko elementy po części determinujące naszą efektywność. I choć warunki te wydają się być podobne tak dla nas, jak dla naszych zespołowych kolegów, to każdy radzi sobie ze swoją efektywnością z różnym rezultatem. Jedni wydają się pracować spokojniej, w sposób bardziej przemyślany, inni zaś starają się radzić sobie z natłokiem codziennych zadań, z niecierpliwością odliczając do godziny wyjścia z pracy. Jak zaliczyć się do tej pierwszej grupy osób? Jak pracować w komforcie, z poczuciem opanowania i świadomością pola własnego wpływu? Udział w tym warsztacie pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Co zyskasz

 • Wiedzę, jak planować realizację zadań w ciągu dnia pracy biorąc pod uwagę wahania własnej efektywności
 • Umiejętność nadawania priorytetów i wypełniania większości harmonogramu pracy tym, co ważne i niekoniecznie pilne
 • Nawyk codziennego planowania przestrzeni na zadania ad hoc w trybie pilnym
 • Wzrost swojej efektywności i sukcesywne zmniejszanie zmęczenia dzięki minimalizowaniu pracy w trybie wielozadaniowym
 • Znajomość technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących i generujących napięcie
 • Umiejętność budowania nowych, dobrych nawyków i eliminacji nawyków destrukcyjnych
 • Narzędzia i techniki budzące pro-aktywność i automotywację

Co zyska Twoja firma

 • Właściwie rozłożenie zadań w dniu pracy z akcentem na odpowiedni czas na ich realizację
 • Zadania z najwyższym priorytetem zaplanowane i terminowo realizowane
 • Zadania ad hoc mające przestrzeń na realizację w trybie pilnym
 • Eliminację popełnianych błędów w ciągu dnia pracy oraz wzrost efektywności w środowisku wielozadaniowym
 • Zespół bardziej świadomy, asertywny i skoncentrowany na swoich zadaniach
 • Lepiej zarządzane wyzwania, sytuacje trudne i kryzysowe
 • Utrwalanie dobrych praktyk w mechanizmie nawykowym
 • Większe zaangażowanie załogi i gotowość do brania odpowiedzialności
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność, pracować z większą świadomością poczucia wpływu i kontroli. Lepiej radzić sobie z sytuacjami trudnymi, umiejętnie podejmować decyzje związane z wybieraniem zadań do realizacji i nadawaniem priorytetów. Wartością dodaną dla uczestników będzie pozytywny wpływ na sfery życia osobistego.

Program szkolenia

Moduł I Rozłożenie zadań w czasie z uważnością na naszą efektywność

 • Kamienie milowe w naszej pracy
 • Czas, ile go mamy i jak go pożytkujemy
 • Zyski i straty multizadaniowości
 • Krzywa skupienia i dystraktory dnia
 • Równie ważna inwestycja w czas pracy i przerwy
 • Zasada Pareto
 • Priorytety, hierarchia i ważność zadań. Narzędzia do skutecznej organizacji i planowania kolejności zadań
 • Matryca Eisenhowera
 • Krzywa wydajności oraz zakłóceń dnia
 • Planowanie właściwych proporcji dnia na różne typy zadań

Moduł rozpoczyna się od doświadczenia pomagającego wzbudzić świadomość, czym zajmujemy się w pracy oraz do czego przyda nam się nałożenie priorytetu na zadania. Trener zaprosi także do ćwiczenia, które w liczbowy sposób udowodni wpływ multizadaniowości na efekty pracy. Następnie uczestnicy będą mogli poszeregować swoje zadania zgodnie z zasadą A, B, C priorytetyzacji oraz upewnić się, ile czasu spędzają we właściwej ćwiartce matrycy Eisenhowera. Będą też mogli rozłożyć w dniu pracy swoje zadania tak, by wykorzystać natężenie i spadek własnej energii na realizację właściwych czynności. Dowiedzą się także, w jak zaplanować swój dzień pracy tak, by zadania ad hoc nie zaburzyły kalendarza zadań.

Moduł II Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Metoda Blumy Zaigarnik na radzenie sobie z procesami otwartymi
 • Techniki radzenia sobie z wyzwaniami, zadaniami trudnymi i sytuacjami patowymi
 • Zasada teownika, która jest dobrym nawykiem do włączania poczucia postępu
 • Wzmacnianie proaktywości, walka z prokrastynacją

Ten moduł jest wyposażony w przynajmniej siedem metod na radzenie sobie z sytuacjami, które wywołują naszą prokrastynację, czyli odkładanie czegoś w nieskończoność. Trener wyjaśnia, na czym polega nawracające działanie procesów otwartych i jakie są nie metody. Dzięki udziałowi w tym module uczestnik lepiej radzi sobie z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem swoimi zadaniami. Jest w stanie zwiększyć soją efektywność przez częstszą koncentrację i unikanie szkodzących mu praktyk.

Moduł III Wykorzystanie działania nawykowego do tworzenia dobrych praktyk

 • Działanie na autopilocie i jego cenny zamiennik dla siły woli
 • Budowa mechanizmu nawykowego
 • Zmiana nawyków destrukcyjnych i usuwanie nawyków

Uczestnik uświadamia sobie trzy kluczowe powody, dla których automatyzm działania nawykowego może znacząco wpłynąć na usprawnienia w pracy i życiu osobistym. Poznaje mechanizm nawykowy, o którym pisze Charles Duhigg w swojej książce „Siła nawyku”. Dowiaduje się, w jaki sposób jest w stanie stworzyć nowe nawyki i modyfikować wcześniej nabyte. Wiedza ta przydaje się do wyłapania dziesiątek przyzwyczajeń naszej codzienności. Pozwala również pracować nad eliminacją tych, które nam nie służą i budować te, które służą. Dzięki wiedzy z modułu mamy wpływ na minimalizację wysiłku w obszarach, które tego wymagają i czerpanie z możliwości wykonywania żmudnych czynności bez wkładania wysiłku w budzenie zaangażowania w nie.

Moduł IV Świadome uruchamianie automotywacji

 • Praca pytaniami w próbie odnalezienia siły napędowej do działania.
 • Pytania kartezjańskie dające pełne spektrum perspektyw niezbędnych do decydowania.
 • Plan lotu, jako instrukcja obsługi automotywacji i metoda na ruszenie z miejsca.

Ten moduł jest w całości poświęcony ćwiczeniom wyłaniającym źródło naszej motywacji. To praca pytaniami, zadawanie właściwych pytań i przejście etapami ze strefy wizji lub marzeń do strefy planowania. Świadomość pól wpływu, kontroli i władzy. Dzięki nim uczestnik będzie mógł częściej włączać motywację do działania, robiąc „bo”, zamiast robiąc „gdy”.

Moduł V Pomost w przyszłość

 • Podsumowanie obu dni szkolenia
 • Domknięcie zaparkowanych tematów
 • Czerpanie od grupy
 • Plan konkretnych działań do wdrożenia zaraz po udziale w szkoleniu

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00)

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Błażej Olżewski
Trener-praktyk MENTORI

Ogromną, choć niedocenioną wartością w biznesie jest dla mnie stałe podważanie aktualnego stanu, nie po to, aby krytykować go dla samej krytyki, ale aby wciąż podnosić poziom tego, co robimy. Z tą myślą staram się podchodzić do wszelkich działań edukacyjnych, a specjalizuję się w szkoleniach sprzedażowo-obsługowych oraz rozwoju początkujących liderów i trenerów. Moja droga zawodowa wiodła mnie głównie przez instytucje z branży finansowej, gdzie pełniłem funkcje trenerskie i menedżerskie. Ukończyłem Pedagogikę w zakresie edukacji dorosłych oraz Filozofię, skąd też zapewne moje zainteresowanie tematyką etyki w biznesie. Rolę trenera łączę z wieloma innymi rolami, spośród których najważniejsza to bycie tatą małego Alberta.

Joanna Kominiak
Trener-praktyk MENTORI

Trener Biznesu i Facylitator. Zawodowo, w ciągu ostatniej dekady pełniłam rolę trenera sprzedaży, a także jako lider prowadziłam zespół trenerski, a następnie pracowałam jako samodzielny trener wewnętrzny dedykowany zespołom back office. W tym czasie brałam udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę.

Na szkoleniach starannie buduję komfortową i angażującą przestrzeń. Szybko i trafnie diagnozuję potrzeby grupy, skupiam się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dbam o jakość materiałów szkoleniowych i zróżnicowanie narzędzi. Urozmaicam, by wzmocnić efekt świeżości. Mam spory apetyt na doświadczanie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!