Ekologiczna transformacja przedsiębiorstwa – regulacje unijne w zakresie Zrównoważonego Rozwoju

O szkoleniu

Coraz więcej firm staje obecnie przed koniecznością sformalizowania działań na rzecz zielonej transformacji oraz włączenia ich do strategii biznesowej. Regulacje wprowadzone w tym zakresie przez Unię Europejską nabierają tempa i dotkną część przedsiębiorstw bezpośrednio już w 2024 roku. Rzetelne przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia na ścieżkę zrównoważonego rozwoju jest procesem nawet kilkunastomiesięcznym, dlatego proces przygotowania do zmian powinno się zacząć już dziś.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie rozumiał skalę, zakres i perspektywy czasowe niezbędnych działań, jakie jego przedsiębiorstwo może lub musi podjąć w kontekście regulacji lub wymogów biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do:

 • Przedsiębiorców zobligowanych regulacjami do rozpoczęcia raportowania niefinansowego
 • Przedsiębiorców eksportujących do krajów UE, które już wdrożyły obowiązek raportowania niefinansowego (w tym emisji CO₂) przez tamtejsze przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorców przystępujących do przetargów, w których raporty emisji są warunkiem obligatoryjnym
 • Przedsiębiorców z branż objętych dyrektywą CSRD i/lub rozporządzeniami SFDR i Taxonomia
 • Przedsiębiorców aplikujących o finansowanie warunkowane przedstawieniem raportu emisji
 • Menedżerów CSR/ESG
 • Menedżerów łańcuchów dostaw
 • Specjalistów BHP i Ochrony Środowiska
 • Pracowników działów zakupów, IT, HR i księgowości, wchodzących w swych przedsiębiorstwach w skład zespołów ds. ESG

Program szkolenia

 1. Konsekwencje globalnych zmian klimatycznych dla biznesu
 2. Uwarunkowania legislacyjne w UE dla zrównoważonego rozwoju
  • Europejski Zielony Ład
  • Regulacje EU (SFDR, Taksonomia, CSRD)
  • Unijny plan działań na rzecz GOZ
  • Fit for 55
  • Sektory przedsiębiorstw w Polsce podlegające regulacjom CSRD i ESRS
 3. Raportowanie niefinansowe (ESG)
  • Analiza istotności, ryzyk i oddziaływania
  • ESRS 1 Wymogi ogólne
  • ESRS 2 Ogólne ujawnianie informacji
  • Environmental / ESRS E1-E5: Standardy środowiskowe
  • Social / ESRS S1-S4: Standardy społeczne
  • Governance / ESRS G1: Standardy zarządcze
 4. Ślad węglowy organizacji
  • Jak policzyć ślad węglowy organizacji w trzech zakresach?
  • Przykłady zastosowania raportu emisji
  • Jak redukować wielkość emisji CO₂ w przedsiębiorstwie?
 5. Ekologiczna transformacja w praktyce zgodnie ze standardami ESRS
  • Cele transformacji
  • Plan transformacji
  • Przykłady działań dekarbonizacyjnych
 6. Modele strategii konkurencji klimatycznej
  • Korzyści z wczesnego przejścia na ścieżkę konkurencji klimatycznej
  • Model tworzenia strategii konkurencji klimatycznej

Czas trwania

Szkolenie on-line:

Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

Prelegenci

Informacje o Trenerze dostępne u Organizatora - Kompetea Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie realizowane na Platformie MS Teams

Rejestracja

Cena 1
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!